Självkritik och perfektionism gör dig till din egen värsta fiende

Självkritik och perfektionism gör dig till din egen värsta fiende
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Varför uppvisar du så mycket självkritik? Varför är det så svårt för dig att erkänna dina prestationer men samtidigt så lätt att se dina misslyckanden? När du är din egen värsta fiende ser allt gråare, grumligare och mer osäkert ut. Att behandla dig själv med medkänsla är ingen lätt uppgift, men ibland måste du bara göra det.

Två vanligt använda begrepp är perfektionism och självkritik. Men de tenderar ofta att vara dåligt definierade. Inom området mental hälsa har perfektionism associerats med kliniska tillstånd som ätstörningar, depression, ångest och stress. Medan självkritik har varit relaterat till social ångest eller självmordsbenägenhet.

Perfektionistisk kvinna
När du är din egen värsta fiende, tenderar du att kritisera dig själv överdrivet, ibland som en konsekvens av att du känner dig så långt borta från det tillstånd av perfektion du önskar.

Perfektionism

Perfektionism är tendensen att anamma en hög prestationsstandard samtidigt som du övervärderar dig själv. Ofta är resultatet av dessa utvärderingar självkritik. Detta leder till en växande oro för att göra fler misstag. Det finns två typer av perfektionism:

Adaptiv perfektionism

Adaptiv perfektionism innebär, förutom högpresterande standarder, en låg diskrepans om saker och ting är långt ifrån att gå som du vill. I själva verket inser du att det är omöjligt att alltid göra allt rätt.

Adaptiv perfektionism syftar på det faktum att du, trots att du kräver mycket av dig själv, behandlar dig själv med medkänsla när du misslyckas med dina mål.

Maladaptiv perfektionism

Å andra sidan karaktäriseras maladaptiv perfektionism av att du kräver mycket av dig själv, men att du också straffar dig själv hårt om resultaten inte blir som du förväntade dig. Det innebär att du inte accepterar resultatet av dina handlingar. Med andra ord, att ha den kontinuerliga uppfattningen att du ständigt är långt ifrån att uppfylla de höga krav du ställer.

Självkritik

Perfektionism och självkritik är systrar. Självkritik kan definieras som en kognitiv personlighetsstil genom vilken du utvärderar och bedömer dig själv.

När du är självkritisk uppmärksammar du minsta misslyckande och bedömer dig själv negativt. Det finns två typer av självkritik: adaptiv och dysfunktionell.

Adaptiv självkritik

Att veta var du misslyckades hjälper dig att möta de svåra stunderna i ditt liv med mer integritet. Dessutom är det viktigt i bildandet av din identitet. Det beror på att du, genom att utvärdera dig själv och se hur du kan förbättra dig, känner dig mer kapabel att hantera livets negativa händelser.

“I denna mening skulle adaptiva självkritiska beteenden öka individens uppfattning om själveffektivitet.”

-De Rosa-

Dysfunktionell självkritik

När du tror att du beter dig olämpligt eller när du trots att du uppnått framgång inte erkänner det, uppstår problem. Att agera som din egen värsta fiende innebär att du underskattar de positiva resultaten av dina handlingar eftersom du anser dem vara enbart skyldigheter.

När du når ditt föreslagna mål upplever du följaktligen en hög grad av missnöje. Faktum är att du tror att det du uppnådde i realiteten var ganska oviktigt. Detta kallas devalvering av prestationer. Det bekräftar allmänt misslyckande.

“Det vill säga, självkritiska människor tenderar att utvärdera sig själva globalt, stelt och med fördomar angående sin uppfattning om fel.”

-De Rosa-

Vikten av att utöva självmedkänsla

Självmedkänsla innebär att lära dig att stötta dig själv när du lider. Många ser det som en känsla av vänlighet, omtanke och förståelse för dig själv, även när resultaten är långt ifrån vad du ville ha. Det är också förknippat med insikten om att du som människa är skör och ofullkomlig.

“Självmedkänsla har sina rötter i den biologiska förmågan att ta hand om andra, känslighet för nöd, sympati, tolerans mot nöd, empati, icke-dömande och upprätthållande av en varm känslomässig ton.”

-Gilbert-

Kvinna med slutna ögon och händerna på hjärtat
De som utövar självmedkänsla söker sin egen lycka och sitt eget välbefinnande. De accepterar också att de har begränsningar.

Enligt Neff, en expert på självmedkänsla, finns det tre grundläggande egenskaper hos detta svar:

Men du kan missta självmedkänsla för självömkan och tycka synd om dig själv. Det är ett misstag. Självmedkänsla går mycket längre än självömkan eftersom det innebär att se ditt eget och andras liv från en position av frånkoppling, utan några förvrängningar för att minska upplevelsen.

Sammanfattningsvis, en bra resurs när du beter dig som din egen värsta fiende är att bli din bästa vän istället. Dessutom måste du förstå att det är helt naturligt att göra misstag och misslyckas ibland. Faktum är att misslyckande helt enkelt betyder att du är mänsklig och ofullkomlig men ändå vacker.

“Självmedkänsla innebär att vara varma och förstående gentemot oss själva när vi lider, misslyckas eller känner oss otillräckliga, snarare än att ignorera vår smärta eller plåga oss själva med självkritik.”

-Neff-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arrebola-Domínguez, M. (2018). La autocompasión.
  • Montero, Mariza. (2010). Crítica, autocrítica y construcción de teoría en la psicología social latinoamericana. Revista Colombiana de Psicología , 19 (2), 177-191. Recuperado el 28 de diciembre de 2022, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-54692010000200003&lng=en&tlng=es.
  • Pinelo, Dora Beatriz. (2013). AUTOCRÍTICA. Revista de Investigacion Psicologica, (10), 87-89. Recuperado en 28 de diciembre de 2022, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322013000200008&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.