Maskerad depression: När kroppen talar

Maskerad depression: När kroppen talar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Ingen depression är den andra lik. Inte heller något lidande är detsamma som ett annat. Det är därför det ofta är så svårt för läkare och psykologer att ställa adekvata diagnoser. Till exempel kan ryggsmärtor, takykardi, yrsel och till och med allergier dölja djupare underliggande realiteter som maskerad depression. Faktum är att detta tillstånd ofta går obemärkt förbi eller behandlas fel.

Detta händer ofta med barn. Det beror på att det i så tidig ålder är extremt svårt för dem att sätta ord på vad som händer dem eller traumatiserar dem. Nattlig enures, huvudvärk och problem i skolan kan vara ledtrådar till tyst eller maskerad depression hos ett barn.

Äldre är också benägna att få denna typ av problem. På grund av sin höga ålder är det mycket sannolikt att de upplever smärta, dålig matsmältning, infektioner och yrsel. Men även i dessa fall kan det röra sig om tecken på maskerad depression.

Därför måste du alltid komma ihåg att din kropp är en sann återspegling av din inre värld och dina tysta lidanden.

Ledsen kvinna

Maskerad depression, eller somatoform depression

Det sägs att nästan tio procent av de som går till sin vårdcentral för ryggproblem, huvudvärk eller andra vanliga tillstånd i själva verket lider av maskerad depression. Av de tio procenten är det bara 50 procent av dem som får en korrekt diagnos.

Resten av dem kommer att påbörja en dyr resa med besök hos specialister och det är mycket troligt att ursprunget till deras symtom inte kommer att upptäckas. Dessutom kan de få smärtstillande medel, antiinflammatoriska medel eller andra läkemedel som bara kommer att förvärra deras situation.

Vem är mest drabbad av maskerad depression?

Maskerad depression sägs vara mycket vanligt hos barn. Till exempel kan de bli diagnostiserade med hyperaktivitet, eller det klassiska problemet med nattlig enures, som uppstår plötsligt utan någon uppenbar anledning. De kan också uppvisa ätstörningar eller karaktärsförändringar. Dessa är alla otvivelaktiga ledtrådar om att det finns ett underliggande problem.

Men detta tillstånd förekommer inte bara hos barn och äldre, som vi nämnde tidigare. Faktum är att det finns många vuxna som går från en specialist till en annan utan att någon hittar ursprunget till deras takykardi. Eller deras matsmältningsproblem, eller kroniska trötthet. Ändå bör skulden inte alltid läggas på vårdpersonalen, och de bör inte ses som oförmögna att diagnostisera depression hos en patient.

Pojke med händerna på en glasruta.

Att vägra erkänna problemet

Faktum är att det finns många patienter som motsätter sig att få diagnosen depression. De är människor som inte har bra kontakt med sina emotioner och känslor. Personligheter som inte accepterar att det är något som drabbar dem och att det är något som är fel i deras liv. I deras inre värld.

I dessa fall visar sig den klassiska ‘somatiseringen’. Men det finns en annan djupare aspekt. I vårt till synes avancerade samhälle tenderar fysiska problem att ses mer positivt än psykiska. Det kan tyckas förvånande, men så är fallet. Följaktligen föredrar vissa människor att förklara att de lider av kronisk ryggsmärta snarare än att erkänna att de lider av depression.

Som du säkert vet är det ibland lättare att säga att du har huvudvärk än att du har haft en hemsk dag på jobbet. För att du känner dig ensam och ledsen. Faktum är att känslor inte bara är svåra att erkänna, utan också att prata om. Även om detta utan tvekan är det första steget till läkning.

Att gömma sig, vara tyst och dölja emotioner eller känslor, leder alltid till fysiskt obehag. Dessutom är det med tiden mycket troligt att det ursprungliga problemet kommer att bli kroniskt.

Vikten av diagnos

En ledsen kvinna som lider av maskerad depression.

När människor får en korrekt diagnos och accepterar att det de lider av är depression, börjar de genast må bättre. Med rätt behandling och styrkan i deras egen vilja, minskar varje steg i hanteringen av dessa psykologiska problem deras fysiska besvär. Vilket är oerhört hoppfullt.

Maskerad depression är ett av de vanligaste problemen i samhället idag och en utmaning som många anställda inom primärvården möter regelbundet. De har ofta problem med att avgöra om det är ett fysiskt problem som patienten lider av eller en dold depression. För god hälsa innebär inte alltid bara en hälsosam kost och fysisk träning.

Faktum är att god hälsa kräver att du börjar varje dag med känslomässigt välbefinnande. Med enkel vardagslycka och en motivation att driva drömmar och projekt. Det är inte alltid lätt, men varje ansträngning för att upprätthålla känslomässig balans och lycka kommer att vara värt det.

Bilder med tillstånd av Jennyfer K. Sometimes.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.