Orden vi använder är en reflektion av vår inre värld

Orden vi använder är en reflektion av vår inre värld

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Har du någonsin frågat dig själv hur viktiga orden vi använder är? De existerar för att förklara meningen med föremål och situationer på ett sätt så att den person som hör dem kommer kunna ta del av den delade informationen. Vi använder orden för att kommunicera med andra, uttrycka oss själva och förstå varandra. Tänk på att förmågan att kunna uttrycka vad vi känner med en hög precision är vad som verkligen gör oss mänskliga.

Språket har därför en stor påverkan på det som vi tar för oss samt hur våra relationer utvecklas. Genom att observera hur en person pratar kommer vi kunna ta del av mycket tankar rörande personens attityder och uppfattningar.

Enligt psykologen James W. Pennebaker, forskare vid University of Texas, säger det sätt vi använder ord genom tal och skrift mycket om vilka vi är och vårt psykologiska tillstånd, och betydligt mer än det faktiska innehållet av dessa ord.

Pennebaker har analyserat skrivna och muntliga tal under 20 år. Hans slutsats är att de funktionella aspekterna av en mening, som pronomen, kan säga mycket mer rörande vårt humör, hur vi tänker och vilka vi är än verb och substantiv.

Denna forskare anser att det viktiga ligger i de pronomen och prepositioner som, även om de kanske inte verkar ha någon semantisk betydelse, utgör hälften av de ord vi använder varje dag, eftersom de visar vad vi fokuserar på.

“Det är möjligt att uppnå något efter att man grälat under tre timmar, men du kan uppnå det med tre enkla ord omgivna av omtanke.”

-Konfucius-

Kvinna och bokstäver

Vad pronomen säger om oss

Ord är betydelsefulla för oss eftersom vi anser att de förmedlar idéer. Men den form och frekvens vi använder dem med säger mycket om oss.

Folk som ljuger använder nästan aldrig pronomenet “Jag”, en egenskap som hjälper med att upptäcka lögner till 67%. Deprimerade personer eller melankoliska personer använder å andra sidan pronomenet “Jag” alldeles för mycket. Statistiken visar att personer som har begått självmord använt orden “mig”, “jag”, “min” i sina skrifter dubbelt så mycket som folk i allmänhet. De använder vidare sällan eller aldrig pronomenet “oss”.

I en annan studie visade Pennebaker att par som använder orden “jag” och “oss” är bättre på att lösa problem än par som använder ordet “din”.

Orden vi använder definierar oss

Ord definierar oss och hjälper oss att kommunicera med oss själva. De uttrycker alltid något. Vi kan visa vår ilska, glädje, ledsamhet; med andra ord hur vi känner oss. Att veta hur man kommunicerar korrekt implicerar aspekter som att göra sig förstådd, förstå andra och bättre förstå vad som händer runt omkring en.

Två pratbubblor

Folk som försöker lura andra tenderar att inte använda pronomen eller ord som kan beskriva deras känslor. De föredrar att använda substantiv och framförallt verb. Denna typ av person tenderar att använda indirekta och villkorliga sätt att uttrycka sig, exempelvis: “skulle” och “kunde”.

Kvinnor är mindre konkreta än män. De använder färre ord som refererar till orientering och platser och fler ord som handlar om reflektion. Exempelvis, “Jag tycker att”, “Jag anser att” eller “Det verkar som att”. Män å andra sidan kategoriserar sin värld genom att räkna, namnge och organisera objekt.

Glöm inte att när det är dags att tolka orden vi använder, även om orden definierar oss, så beror hälften av detta på den som säger dem och hälften på den som hör dem.

“Folk som har en själ av omdöme känner till skillnaden som finns mellan två ord som verkar lika, baserat på den plats och de omständigheter som medföljer.”

Blaise Pascal


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.