Dystymi: vad som skiljer det från depression

Dystymi: vad som skiljer det från depression
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla kan vi känna oss nere och ledsna då och då. Det är stunder i våra liv som ofta är nödvändiga för att vi ska utvärdera eller förbättra våra liv, och även för att försöka övervinna oangenäma saker som drabbar oss. Men tänk dig nu att detta sinnestillstånd funnits i över två år – dystymi.

Det är inte svårt att föreställa sig hur jobbigt detta kan vara för någon. Smärtan hos depressionen är en fasansfull sådan, men tänk dig att lida under så lång tid. Detta är vad som sker när man lider av dystymi (ihållande depressiv störning).

Fortsätt läsa för att lära dig mer!

“Jag är väldigt ledsen och känner mig mer eländig än jag kan säga, och jag vet inte hur långt jag kommit… Jag vet inte vad jag ska göra eller tänka, men jag vill desperat lämna denna plats… Och jag känner sådan sorg.”

Vincent van Gogh

Vad är dystymi?

Dystymi är termen som används när en person är nedsänkt i ett depressivt humör i minst två år. Antingen kan den drabbade själv eller personerna omkring märka vad som försiggår. Men även om de kan verka liknande, är dystymi inte samma sak som depression.

En person sägs ha dystymi när han under de två senaste åren inte haft en period på över två månader när han inte upplevt minst två av följande symptom:

  • Förlust eller ökning av aptit
  • Sömnlöshet eller hypersomni
  • Energibrist eller trötthet
  • Låg självkänsla
  • Koncentrationssvårigheter eller problem att ta beslut
  • Känslor av hopplöshet
Vad är dystymi?

Som du kan se inkluderar dystymi inte lika många eller intensiva symptom som depression. Problemet är hur utdraget lidandet är. Personer med dystymi kommer vara mer eller mindre kontinuerligt nedsänkta i ett melankoliskt humör. Om ingen tillräcklig psykologisk behandling utförs kan det dessutom leda till allvarlig depression.

“Melankoli är en sorg, en önskan utan smärta, liknande sorg på samma sätt som dimman liknar regn.”

-Henry Wadsworth Longfellow-

Utöver det faktum att det kan orsaka andra allvarliga symptom, behöver drabbade terapi eftersom dystymi genererar stort lidande för dem. Som ett resultat av allt detta får personen sämre livskvalitet, vilket påverkar det psykologiska lidandet vart än denne går.

Vad skiljer detta tillstånd från depression?

Med allt vi sagt hittills skulle vi inte bli överraskade om du frågade: är inte dystymi samma sak som depression? Svaret är nej, även om det är sant att de kan ha likheter, vilket kan leda till förvirring.

Personer med depression har faktiskt också ett deprimerat humör under merparten av dagen och nästan varje dag. Detta kan, precis som dystymi, upptäckas av andra eller den drabbade själv. Skillnaden här är att depression varar i minst två veckor, medan dystymi varar i minst två år.

“Och i denna vacklande andning och plåga bär jag full av sorg vad jag knappt kan bära. Hör du inte dropparna av min melankoli falla?”

-Ruben Dario-

De andra gemensamma faktorerna är sömnproblem, ökning eller förlust av aptit (inom depression kan stora viktförändringar ske utan att man följer en specifik diet), trötthet (vilket i depression snarare ses som en förlust av ihållande energi) samt svårigheter att koncentrera sig eller ta beslut (tillsammans med kontinuerlig minskning av förmågan att tänka).

Som vi kan se finns det subtila skillnader i likheterna. Vidare måste vi nämna att det i fall av depression finns en påtaglig minskning av intresse eller njutning i nästan alla av personens aktiviteter för varje dag som går. Det finns dock mer.

Deprimerad person

Det finns även en daglig och kontinuerlig upprördhet, överdrivna eller olämpliga känslor av värdelöshet eller skuld samt återkommande tankar och idéer om döden eller självmord, såväl som försök och planer på att göra det. Detta ser vi inte hos dystymi.

Vad vi ser hos dem båda är försämringen och våndan som drabbar de som lider, vilket återigen betonar behovet att söka hjälp för att komma ut ur situationen som de finner sig i.

Foton från Xavier Sotomayor, Priscilla du Preez och Patryck Sobczak.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.