Problem med kroppsbilden hos unga människor

Problem med kroppsbilden kommer från dissonansen mellan vår kroppsuppfattningar och det moderna samhällets skönhetsstandard.
Problem med kroppsbilden hos unga människor
Isabel Monzonís Hinarejos

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Monzonís Hinarejos.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Problem med kroppsbilden kommer från attityder, känslor och beteenden rörande ens fysiska utseende.

Då vi pratar om kroppsbild så menar vi mentala och subjektiva representationer av vårt utseende. Ibland ligger denna uppfattning nära verkligheten, men det finns gånger då den står långt från sanningen.

Många personer är missnöjda med minst en del av sina kroppar, vilket är normalt så länge individen inte känner att han eller hon måste ta drastiska åtgärder för att förändra utseendet, t.ex. kirurgi för att modifiera en kroppsdel.

Då man mår så dåligt över kroppen att man tar till drastiska åtgärder oavsett vilka fysiska och mentala risker det innebär så har man problem med kroppsbilden.

Ursprung och orsaker till problem med kroppsbilden

Inom det västerländska samhället så finns det nuförtiden utbredda problem med kroppsbilden. Det är anledningen till varför så många experter och forskare har utfört studier under flera år för att ta reda på orsakerna.

De undersökte främsta två olika variabelgrupper:

  • Sociala faktorer. Media, kultur, vänner och familj.
  • Psykologiska faktorer. Negativa känslor som influeras av sociala faktorer. Irrationella uppfattningar som uppstår p.g.a. influens från individens föräldrar och kultur.

Det är uppenbart att psykologiska faktorer har allt att göra med sociala faktorer. Man hade kunnat säga att de har en djup koppling.

Man med huvudet mot vägg.

Unga som är missnöjda med sin kroppsbild

Som vi har nämnt ovan styrs vår kroppsbild av en rad olika aspekter. Vi lever i ett samhälle som lägger väldigt stor vikt vid hur man ser ut.

Den västerländska kulturen betonar allt för mycket att kvinnan ska vara smal och att mannen ska vara muskulös.

Media bombarderar oss konstant med budskap om att vi ska vara vackra. Faktum är att det har blivit allt vanligare med industrier som ägnar sig åt att sprida budskapet att man ska dyrka skönheten och “idealkroppen”.

“Flickor utvecklade ätstörningar då vår kultur utvecklade en skönhetsstandard som man inte kunde uppnå genom att vara hälsosam. Då det blev attraktivt att vara onaturligt smal så gjorde flickorna onaturliga saker för att bli smala.”
-Mary Pipher-

Detta problem påverkar alla åldersgrupper, men detta budskap är som mest skadligt under individens tonår. Tonåren är en period då man förändras.

Tonåringar försöker upptäcka vilka de verkligen är, vilket gör dem sårbara för förändring.

Influensen från de budskap som de får från samhället och medier kan därför påverka dem mer än någon annan grupp.

Utöver det vi har tagit upp ovan så har vissa studier poängterat att problem med kroppsbilden uppstår innan tonåren.

Denna upptäckt är ganska alarmerande, och därför bör samhället vidta åtgärder för att förhindra att detta händer med unga personer.

Kvinna framför söndrig spegel.

Konsekvenser av en negativ kroppsbild

Då man är missnöjd med sin kroppsbild så leder detta ibland till att man antar beteenden som kan vara skadliga för hälsan i syfte att få den där “ideala kroppen”.

När det gäller vikten så finns det exempelvis vissa personer som minskar ner på vissa livsmedel, fastar och tränar alltför mycket.

Då folk börjar med dessa beteenden innan tonåren så kan deras kroppar drabbas av utmattning, benskador, gastrointestinala problem eller näringsbrister.

I mer allvarliga fall så kan dessa handlingar förhindra att kroppen växter eller ge upphov till ätstörningar.

Ätstörningar drabbar fler kvinnor än män. Det har dock förekommit en stor ökning även bland män på senare år. Män känner sig ofta obekväma då deras kroppar är “för små” och inte muskulös.

Kvinnor tenderar å andra sidan att må dåligt över att väga mer.

För att förhindra att alla dessa problem uppstår så finns det ett tillvägagångssätt som har visat sig vara effektivt vid olika inrättningar, såsom skolor.

Det fokuserar sig på att uppmuntra individer till att vara kritiska mot de budskap som media sänder rörande fysiska utseenden.

Barn, tonåringar och vuxna kommer då att lära sig identifiera vad som är hälsosamt och vad som inte är det och anta hälsosamma vanor.

“Det är hälsan som är den riktiga rikedomen och inte bitar av guld och silver.”
-Mahatma Gandhi-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amaya Hernández, A., Alvarez Rayón, G. L., & Mancilla Díaz, J. M. (2010). Insatisfacción corporal en interacción con autoestima, influencia de pares y dieta restrictiva: Una revisión. Revista mexicana de trastornos alimentarios1(1), 79-89.
  • Jiménez-Flores, P., Jiménez-Cruz, A., & Bacardí-Gascón, M. (2017). Insatisfacción con la imagen corporal en niños y adolescentes: revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria34(2), 479-489.
  • Mancilla Medina, A., Vázquez Arévalo, R., Mancilla Díaz, J. M., Amaya Hernández, A., & Álvarez Rayón, G. (2012). Insatisfacción corporal en niños y preadolescentes: Una revisión sistemática. Revista mexicana de trastornos alimentarios3(1), 62-79.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.