Anorexia: när att vara för smal bara är toppen av isberget

Anorexia: när att vara för smal bara är toppen av isberget

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Anorexia tenderar att förminskas till endast en önskan att vara smal, men det är bara toppen av isberget. Det är en komplicerad sjukdom med hög dödlighet. Av denna anledning bör vi aldrig blanda ihop sjukdomen med symptomet.

De flesta är inte medvetna om att detta behov av att vara smal är en form av självskada. För många personer börjar det med ett problem de inte kan kontrollera, så de går vidare med att strikt kontrollera sin diet som ett sätt att skydda sig själva från sina rädslor och sin försvarslöshet. De känner behovet att finna positiv uppmuntran i sin kroppsbild, ett behov de värderar högre än sitt eget liv och sin överlevnad.

Anorexia är att tänka på mat hela dagen, varje dag.

Men varför sker detta? Är det ett psykiskt problem eller finns det andra faktorer som är bortom personens kontroll som påverkar hjärnan? Idag ska vi besvara dessa frågor och upptäcka hur denna besatthet av smalhet bara är en liten del av anorexia.

Men vad försiggår i huvudet på en person med anorexia?

Personer med anorexia försöker medvetet minska sitt matintag till en sådan grad av disciplin att de nästan helt undviker mat. Ju mindre de äter, desto bättre.

Så kan vi kalla det för en psykisk sjukdom? Sanningen är att denna term kan vara lite förvirrande. Vad vi är säkra på är att det orsakas av ett tvångsmässigt beteende i vilket det finns en stor besatthet av konsekvenserna av att äta.

Detta indikerar att hjärnan hos en person med anorexia inte fungerar på samma sätt som hjärnan hos en frisk person. Vi har alla ett system av svar för att tillfredsställa och belöna som är väldigt viktigt för vår överlevnad. I fallet med personer som lider av anorexia har detta system förändrats.

Mindre än kakform

Varje gång friska personer känner sig hungriga och äter producerar till exempel hjärnan ett positivt svar. På så sätt är deras förhållande till mat hälsosamt. Samma sak sker inte med personer som lider av anorexia, eftersom de inte kan skilja mellan positiv och negativ stimulans.

Att stå ut med hunger bör aldrig vara en seger.

Men det är inte allt. Många neurobiologer har slagit fast att det hos personer med anorexia finns en ändring i funktionen hos neuronerna som kommunicerar med delen av hjärnan som uppfattar hunger. Detta område överensstämmer intressant nog med regionen som associeras med känslor, sinnesförnimmelser och kroppslig uppfattning.

Hormoner är också delvis skyldiga. Hos personer med anorexia har många av hormonerna som stimulerar aptit och vikt låga nivåer, vilket orsakar en allvarlig ätstörning.

Att vilja vara smal

Vi har sett hur anorexia producerar förändringar i hjärnan som reflekterar ett ändrat belöningssystem. Men är det allt?

Personer som lider av detta tillstånd uppvisar även psykologiska symptom, varav några är mer uttalade hos vissa än hos andra. Alla behöver heller inte vara närvarande.

  • Låg självkänsla som har kopplats till kroppsbilden och som är bortkopplad från uppmuntran.
  • Behovet att kontrollera allt. De utövar sagda kontroll över sina kroppar och mat, vilket de känner är det enda de kan kontrollera.
  • Ett sökande efter identitet, vilket de känner ger dem stor ångest.
  • Konstanta förändringar i humöret, vilket kan gå från eufori till depression.
Man på våg

Detta är några få karaktärsdrag som personer med anorexia kan uppvisa, men det finns många fler. Som du kan se är aspekten självkänsla väldigt viktig. Den är relaterad till andra underliggande problem som får personen att vilja sluta äta.

Anorexia börjar med att undvika mat och fortsätter med hundratusen ursäkter.

Att tänka på när du vill hjälpa den drabbade

Att försöka ingripa utan hjälp från en specialist med en specifik strategi, såsom att tvinga personen att äta utan att arbeta med aspekter såsom uppmuntran, kommer bara göra personen bättre på att gömma sitt beteende och att lura dig.

Det kan vara ett rop efter hjälp eller manifestationen av ett djupare problem. Det är inte bara en fråga om utseende, av att äta eller inte äta. Bakom anorexia finns det en drunknande person med djupa inre problem som också måste behandlas. Näringsbrist är givetvis vad som slutligen kan döda personen, men det betyder inte att du endast bör ingripa för att ta tag i detta problem. Istället ska du hjälpa till att tackla smärtan som orsakar tillståndet.

Kvinna med anorexia

Anorexia betyder inte att vara smal för att se bättre ut; det betyder problem, osäkerheter, smärta och sorg. Att inte äta är bara ett sätt att undvika att må dåligt. Uppmuntran för detta beteende kommer från att undvika lidande.

De drabbade ser maten som den värsta fienden till den kontrollerbara värld de försöker bygga. En värld i vilken det enda hoppet är att uppleva en grå dag mitt bland alla svarta dagar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.