Att hålla kvar gör mer skada än att släppa

Att hålla kvar gör mer skada än att släppa

Senaste uppdateringen: 19 augusti, 2022

Tänk tillbaka och ställ dig själv frågan: tror du att det finns något i ditt liv som gör dig lycklig och som du inte skulle kunna fungera utan? Eller så kan du ställa den på ett annat sätt: finns det något du behöver för att ditt liv ska ha ett syfte? Och vidare, finns det något du behöver släppa?

Om ditt svar är ja är du förmodligen en slav under ett beroende. När vi lider av beroende tror vi att bandet vi skapat med den personen eller saken kommer ge oss de tre saker som människor alltid eftersökt. En av dem är lycka, den efterlängtade känslan av välmående och njutning, utan att egentligen veta var den kommer från.

När vi är besatta av något eller någon så tror vi felaktigt att lyckan vi känner är tack vare dem. Vi tror att den kommer från något externt istället för att inse att den kommer från inom oss själva.

Vidare tror vi när vi är känslomässigt bundna till något att vi är helt säkra. Det är som om saken eller personen vi är besatta av ska skydda oss från mentala katastrofer. Det kan till exempel röra sig om ensamhet, ekonomisk osäkerhet eller ett obekvämt liv.

Vi kan se detta i många ohälsosamma par, där en medlem är beroende av den andra och allt de gör är att gräla – det finns ingen kärlek. Personen med för starka band klarar inte av att släppa förhållandet på grund av den irrationella rädslan för att vara ensam i världen. De har skapat en katastrof som blockerar och hindrar dem från att ta ett beslut i linje med logik och deras eget välmående.

Utöver lycka och säkerhet tror vi när vi klänger oss fast vid något att vårt liv endast har mening på grund av det vi klänger oss fast vid. Och om vi någonsin förlorar detta tror vi att livet kommer sluta vara nöjsamt, att vi skulle gå vilse och förlora vårt hopp.

Fångat hjärta

Oförmåga att släppa taget skapar lidande

Uppenbarligen är detta inget mer än en fantasi vi har skapat i våra sinnen. Den får oss att lida på ett överdrivet sätt. Att klänga sig fast vid något eller någon genererar mycket smärta, ångest och rastlöshet. Om vi är besatta kommer vi alltid vara ängsliga; detta på grund av möjligheten att förlora det som kostade oss så mycket att få, och som vi tror ger vår existens mening.

“Våra problem är på grund av ett passionerat känslomässigt band till saker och en önskan som aldrig kommer tillfredsställas. Därför genererar de ännu mer ångest. Vi uppfattar saker som permanenta varelser. I ett försök att uppnå de objekt vi åtrår, använder vi aggression och tävlingsinriktning som till synes effektiva verktyg, och vi blir ännu mer förstörda i processen.”

-Dalai Lama-

Vidare skulle vi, om vi någonsin förlorade det, falla ned i en djup depression. Eftersom vi tror att källan för vårt välmående och vår lycka var denna person, detta objekt eller denna idé, tror vi att det aldrig kommer finnas något som gör att vi känner oss så igen.

Hur vet man om man lider av beroende?

Att vara beroende eller känslomässigt bunden till något eller någon kan gå obemärkt förbi. Vi har nämligen den fantastiska förmågan att lura oss själva. Lär dig att känna igen några av tecknen som indikerar att du klänger dig fast vid något för mycket:

  • Om du lägger märke till att du är besatt: Du lider av för starka känslomässiga band eller beroende om du märker att dina önskningar har blivit till absolutistiska behov – att du inte kan bli nöjd. Du behöver mer och mer för att må bra. Dessutom känner du inte längre att du föredrar eller vill. Du måste vara nära källan för lycka för att kunna fungera tillräckligt i livet. Det liknar det som händer med droger. En beroende behöver högre och högre dos varje gång för att känna samma mängd njutning.
  • Du saknar självkontroll: Personer som klänger sig fast istället för att släppa är inte kapabla att reglera sitt eget beteende och agerar tvångsmässigt utan logiskt resonemang. Det är som om du är utanför din egen hud och endast en slav för den externa världen. Du slutar vara i kontroll av ditt eget liv och blir beroende av objekten du är beroende av.
  • Du upplever starkt lidande om det du är beroende av inte är nära: I din kropp genereras en känslomässig cocktail, ungefär som abstinensbesvär. Och allt detta på grund av frånvaron av det objekt du åtrår.
  • Du klarar inte av att släppa det besatta bandet, trots att det skadar dig: Om du vet att det får dig att lida och du förblir i samma situation utan att finna styrkan att gå därifrån; du är besatt och du tror inte att du kan leva på något annat sätt… Vidare har du fel som tror att livet kommer bli värre om du släpper taget och går iväg från situationen. Sanningen är att ditt beroende hindrar dig från att se allt som livet har att erbjuda. Du är förblindad och kan inte se längre än så.

Lär dig att släppa taget

Flicka med fågelholk

För att växa känslomässigt och känna dig som en starkare, friare och mer självständig person, måste du utöva filosofin om avskildhet. Det betyder inte att du måste slita bort allt du gillar eller som ger dig njutning i livet; du måste bara göra dig av med objektet du är besatt av, av den sak du tror att du behöver för att vara lycklig och som du inte kan fungera ordentligt utan.

Det handlar om att inte vara en slav under något eller någon. Det handlar om att vara din egen herre, ägaren av ditt eget liv. Därför ska du följa tipsen nedan:

  • Ändra ordet “behöver” till “vill ha” eller “föredrar”.
  • Var medveten om att vi inte är ägarna av något eller någon, och därför tillhör inget oss. Men vi kan njuta av vad vi har i nuet.
  • Var passionerad och bli exalterad, men utan att lida över det, för du “behöver” det egentligen inte.
  • Utöva avskildhet i ditt dagliga liv: Gör dig av med saker du knappt använder, skär ned radikalt på kontakten med personer som sårar dig… var modig!

Och kom ihåg… ibland skadas du mer av att hålla kvar än att släppa taget!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.