Livet är för kort för att leva efter andras planer

Livet är för kort för att leva efter andras planer

Senaste uppdateringen: 23 augusti, 2023

Det sägs att livet är alltför kort och att man många gånger utan att ha märkt det vaknar upp och upptäcker att man har levt och fortfarande lever efter andras planer.

Och sanningen är den att det som skrämmer mest inte är att vi kan begå fel. Det är inte våra misslyckanden och ej heller de gånger vi har avvikit från vägen. Det som gör oss rädda är ett liv där vi inte har levt och ett liv där vi har tvingats leva efter andras planer.

Jag är inte i denna världen för att leva efter andras planer,
och du är inte i denna världen för att leva efter mina.
Vi är två mänskliga varelser som har mötts och tillsammans
konstruerar vi en väg tillsammans där vi uppnår drömmar, planer och mål.

Många gånger tar det lång tid att förstå att det liv som vi lever inte gör oss lyckliga. Ibland tar det tid eftersom man är kär, för att man har förhoppningar som lite i taget blir falska. Något som man en gång har lovat oss men som inte har gått i uppfyllelse.

Det finns många sätt som detta kan hända på. Ibland har det att göra med vår familj och andra gånger med vår partner… Oavsett vilket så är detta inte något som vi bör tillåta.

Det finns få saker som är så personliga som hur man vill leva sitt eget liv. Och ingen bör ändra vägen för någon annan.

Kvinna bland storkar som inte lever efter andras planer

Om du väljer att leva efter andras planer kommer du att upphöra att vara dig själv

Du är dina värderingar, dina drömmar från gårdagen och dina önskningar om nutiden. Du är dina val, dina förhoppningar om morgondagen och dina sorger. Dessutom är du det som du har uppnått och det som du fortfarande har kvar att uppnå… Hur kan du låta dig själv leva efter andras planer så att de ändrar din identitet utan din tillåtelse?

Du kan mista din stolthet på grund av kärlek,
du kan lägga dina drömmar åt sidan
för att drömma med en annan person som du vill ha,
men det som du aldrig bör tillåta är att du förlorar din värdighet för någon.

Det är nödvändigt att gå denna väg som kallas livet på det enklaste sättet som är möjligt: med frihet, utan laster i hjärtat och utan distraktioner i sinnet.

I livet bör man inte gå och vara rädd, utan man bör njuta av det till fullo. Och om du i dessa ögonblick inte känner det sistnämnda, om du bara känner av negativa känslor när du vaknar på morgonen, då lever du inte det liv som du vill ha. Kanske har du nu kommit att leva efter andras planer.

När ditt dagliga liv är fyllt av en annan persons universum

Det finns de som har en social dynamik med sin partner som gör att de är som en satellit runt denna person.

Detta är till en början på grund av kärlek eftersom man har förhoppningar och för att man under en tid inte kan se de detaljerna som utgör verkligheten.

  • Det finns de som känner att de måste ha kontroll över allt, och om de inte har det kommer deras luftslott att falla ihop.
  • Nödvändigheten att behöva ha en sådan kontroll har sin grund i en låg självkänsla som har blivit till en auktoritär personlighet utan flexibilitet. Att respektera andra personers vilja och deras personliga utrymme för med sig en risk att förlora dem.
  • Att vara den som tar besluten, som väljer, som accepterar eller nekar, ger näring åt den som har en låg självkänsla.
Kvinna med mask

Ett äkta och glatt liv letar inte efter fångar: ingen tillhör någon annan

Det handlar inte om att ha ett liv utan relationer, ett liv där man inte har någon som betyder något nära sig. Det handlar om att vara medveten om att man inte bör se någon annan som sin egendom. Ingen tillhör någon annan.

Ingen bör vara lyckans ägare eftersom lyckan inte är en egendom,
den skapas som en bris på vattnet. Lyckan är en skatt som du inte
bör ge till människor som är egoistiska.

Jag tillhör inte dig och du tillhör inte mig, jag väljer dig i frihet för att vi ska gå hand i hand. För att vi båda ska skapa vår egen lycka.

  • Jag är medveten om att alla kommer till världen fria och att man måste välja sitt eget liv. Jag respekterar dina val, dina värderingar och ditt sätt att tänka.
  • Därför försöker jag varje dag harmonisera mina personliga utrymmen med de gemensamma utrymmen som vi båda delar.

Jag frigör mig från andras planer

Om vi vuxit upp med kontrollerande föräldrar finns det en risk att vi fått ett liv där vi inte lever i enlighet med de som vi verkligen är. Detta påverkar ofta parrelationer senare i livet.

  • För att leva ett glatt och äkta liv bör vi inte “fästa” oss vid olika personer. Det är bättre att sätta upp ett mål: lyckan. För detta mål är nämligen vad vi förtjänar. Och du förtjänar inte att ha någon som gör att du lider.

Livet är inte något som ska försvinna ut ur ett fönster
medan andra dikterar vad vi ska göra eller inte göra.
Livet är risker och mod, och inte en komfortzon
där vi ska leva i enlighet med vad andra försöker bestämma åt oss.

Kvinna med hjärta som inte följer andras planer

Bilder av Pascal Campion, Anna Dittman och Gaelle Boissonard.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.