Stormarna vi går igenom för oss tillbaka till livet

Stormarna vi går igenom för oss tillbaka till livet

Senaste uppdateringen: 17 juli, 2022

En stor del av vilka vi är slås fast av vad vi har upplevt. Vi tenderar att inte uppskatta lärdomarna vi fått från de svåraste upplevelserna och inte stanna upp för att tänka på de positiva förändringar dessa resulterade i. Vi saknar vilka vi var innan otrevliga saker drabbade oss, utan att inse att vi oundvikligen kommer genomgå sådana saker i livet – saker som i slutänden förgör eller stärker oss. Dessa är livets stormar, och de kan föra oss tillbaka till livet.

I verkligheten är det de tumultartade tiderna, de stora besvikelserna och de obehagliga upplevelserna som blottar vår sanna natur och leder oss till att bli starkare och mer motståndskraftiga. Oavsett om det var slump eller inte så kan dessa stormar ibland ta dig tillbaka till livet. Paradoxalt och utan att du väntar dig det, genom att du samlat dig efter du blivit sårad och upplevt stor smärta, är du lugnare än någonsin.

“Sann smärta, typen som får oss att lida på djupet, gör ibland även en impulsiv man seriös och ståndaktig; även de andefattiga blir intelligentare efter en stor smärta.”

-Fjodor Dostojevskij-

Stormarna som förvandlar oss och för oss tillbaka till livet

Om livet vore platt och enkelt skulle det inte var liv. Om alla i världen var desamma och alla ville ha samma saker, skulle mänskliga relationer vara tomma och det skulle inte finnas någon anledning att kämpa och övervinna utmaningar. Även i ett samhälle fyllt av rättvisa och jämställdhet, något fantastiskt vi alla längtar efter… skulle konflikter fortfarande finnas.

Tillbaka till livet

Instabilitet ligger i själva naturen som omger oss och i människans väsen. Att inte veta hur man tolererar tvetydighet, ovisshet och konflikter är ett bördigt gödsel för lidande från psykiska åkommor. Myten om stabilitet i våra liv är just det – en myt.

Om vi är medvetna om detta faktum kommer vi vara förberedda och medvetna om att plötsliga förändringar och smärtsamma upplevelser är möjliga. Förberedda och medvetna, aldrig tränade: detta är hur vi kan lära oss att hantera de goda och dåliga sakerna som drabbar oss.

Kintsugimetaforen

Ibland när vi genomlidit en smärtsam situation eller period så tror vi att det lägligaste att göra är att sätta tillbaka alla våra bitar på bästa möjliga sätt, i tron att de alltid måste passa för att täcka våra ärr.

Vi vill röra oss framåt till varje pris, oskadade från den smärta vi just genomgått. Vi associerar dessutom att vända blad och vara starka med att inte visa några tecken på svaghet.

Västerländsk kultur har mycket att lära från vad östliga filosofier lär oss om detta: Smärta har ingen anledning att hållas dold; vi får alltså inte associera bristen på smärta med upprätthållandet av vår självkänsla. Att ha genomgått en svår situation och övervunnit den är nämligen ett tecken på stolthet och skönhet.

Japansk konst illustrerar vägen tillbaka till livet

När japanerna reparerar trasiga föremål hyllar de det skadade området genom att fylla sprickorna med guld. De tror att när något har skadats och har en historia, blir det vackrare.

Den traditionella, japanska konsten med att reparera trasig keramik med ett starkt lim som sedan sprejas med guldstoft kallas kintsugi. Resultatet är att det keramiska föremålet inte bara blir reparerat, utan även starkare än originalet.

Istället för att försöka gömma sprickorna och defekterna blir de således förtydligade och hedrade. För nu har de nämligen blivit den starkaste delen av föremålet. Kintsukoroi är den japanska termen som beskriver konsten att reparera med guld- och silverlack, med förståelsen att objektet är vackrare efter att ha varit trasigt och reparerats.

Idén är att när något värdefullt gått sönder så bör vi inte gömma dess skörhet eller brister. Snarare bör vi reparera det med något som visar guldets dygder: styrka, tjänstgöring, dygd…

Stora känslomässiga stormar för med sig något nytt

Vi kan inte veta vad en känslomässig storm representerar i våra liv förrän vi helt undflytt den och kommit tillbaka till livet. Det finns till och med stormar som dyker upp gång på gång och inte helt försvinner förrän vi lyckats konfrontera dem och hittat skydd under antagandet att stormmolnen alltid kommer dyka upp, precis som solskenet.

Återigen lär naturen oss en sann lärdom: Inget är oföränderligt och oändligt, oavsett hur lugnt och vackert det kan verka. Förändring är den enda regel som verkar uppfyllas.

“Och när stormen är över kommer du inte komma ihåg hur du tog dig igenom den, hur du lyckades överleva. Du kommer inte ens vara säker på huruvida stormen verkligen är över. Men en sak är klar: När du kommer ut ur stormen kommer du inte vara samma person som gick in i den. Detta är vad denna storm handlar om.”

-Haruki Murakami-

Par i regnet

Så nästa gång en storm kommer är det normalt att du är rädd… Men trots detta ska du försöka möta den. Om den slår omkull dig och ger dig blåmärken, ska du inte ta smärtan med en passiv eller masochistisk attityd; ta den med en medveten och selektiv attityd.

De små detaljerna är de som avslöjar många saker om dig själv som du kan använda i framtiden. Kanske har alla dessa små blåmärken visat dig vem och vad som har sårat dig.

Det finns stormar som är oundvikliga i detta liv. Så när du redan befinner dig i dem ska du låta dem dränka dig, så kanske du kommer ut med renare idéer eller nya idéer som för dig tillbaka till livet.

Bilder från Nathalie Suellen och Fairy Tales.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.