Inflammation och depression

Inflammation och depression

Senaste uppdateringen: 26 april, 2024

Enligt en ny studie från kanadensiska forskare har djup depression kopplats till inflammation i hjärnan. Studien har publicerats i tidskriften Archives of General Psychiatry. Dessa fynd har viktiga implikationer för utvecklingen av nya behandlingar mot depression.

Vad är inflammation?

Inflammation är immunförsvarets naturliga svar på en infektion eller sjukdom. Kroppen använder inflammation för att skydda sig själv. När vi till exempel sträcker en muskel eller får en benfraktur blir detta område inflammerat. Samma princip gäller även för hjärnan.

För mycket inflammation kan dock vara skadligt. Alltfler bevis tyder på att inflammation orsakar några av symtomen för depression, såsom håglöshet, brist på aptit och problem att somna.

Studien

Den nya studien ville undersöka huruvida inflammationen är en kontrollerande faktor för depression, fristående från andra fysiska åkommor.

Kvinna på äng

För att utreda detta använde forskarna positronemissionstomografi (PET) för att skanna hjärnorna hos 20 patienter med depression samt 20 friska personer. De senare utgjorde kontrollgruppen.

Forskarlaget undersökte framförallt aktiveringen av mikroglia, vilket är celler i immunförsvaret som spelar en nyckelroll i hjärnans inflammationssvar.

PET-skanningarna visade stor inflammation i hjärnorna hos personer med depression. Inflammationen visade sig vara ännu värre hos patienter som led av svårare depression. Hjärnorna hos personerna som upplevde klinisk depression visade en ökning av inflammation på 30%.

Tidigare studier

Tidigare studier har analyserat inflammationsmarkörer i blodet hos personer med depression i ett försök att se om inflammation var en konsekvens av depressionen eller om det var en faktor som gjorde depressionen svårare.

En studie som genomfördes under 2012 av forskare från Duke University Medical Center i Kalifornien fann en koppling mellan antalet depressiva episoder som upplevs av deltagarna i studien och en ökning av nivåerna av inflammationsmarkörer vid namn C-reaktiva protein (CRP).

Forskarna drog slutsatsen att det är troligare att depression bidrar till inflammation i kroppen än att den visar sig som en konsekvens av en tidigare inflammation.

Hjärna

Vikten av inflammation i behandlingen av depression

Experter bekräftar att denna upptäckt tillhandahåller det mest övertygande beviset hittills för hjärninflammationen som inträffar under en episod av svår depression.

Enligt forskarna har denna upptäckt viktiga implikationer för utvecklingen av nya behandlingar för personer som lider av depression. Den tillhandahåller en ny potentiell metod för att bota hjärninflammation och lindra symtomen under återhämtningen.

Kvinna kramar blommor

Svår depression drabbar 4% av befolkningen. Fler än hälften av personerna med svår depression svarar dock inte på antidepressiva läkemedel. Proffs i detta fält föreslår att framtida studier bör utreda den möjliga inverkan som antiinflammatoriska medel kan ha på symtom från depression.

Nuvarande behandlingar är inte riktade mot att minska den associerade inflammationen, och därför kan behandling av depression med antiinflammatoriska läkemedel vara en möjlig forskningsrutt.

Depression är en komplicerad sjukdom som utvecklas på grund av många faktorer. Nu kan vi tack vare denna studie lägga till ännu en bit till pusslet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.