Varför det är så viktigt att vara stolt över sig själv

Att känna dig stolt över dig själv är en viktig del i din psykiska och emotionella hälsa. Idag ska vi diskutera vad detta beror på och hur du kan utveckla denna stolthet.
Varför det är så viktigt att vara stolt över sig själv
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Känner du dig stolt över den du är? Om du svarar nej på den frågan – tror du åtminstone att det kan finnas något positivt i att vara stolt över sig själv? En del människor tror att stolthet endast har med fåfänga att göra; något som bara egocentriska eller själviska personer kan uppleva. Dessa människor skulle bli förvånade om de fick veta att detta handlar om en av de viktigaste vanorna för att bibehålla god emotionell hälsa. Vi använder ordet “vana”, för det att känna stolthet över sig själv är ofta en fråga om ihärdighet.

Det är sunt och naturligt för människor att känna sig glada och nöjda med vem de är. Tyvärr är vår värld långt ifrån perfekt. Vi lever i individualistiska och tävlingsinriktade samhällen som antas främja egenmakt. Men sanningen är att de flesta av oss istället tyngs av andra människors förväntningar, något som gör det omöjligt för oss att verkligen acceptera och värdesätta oss själva.

Därför är det vårt jobb att återfinna den ovillkorliga kärleken till oss själva och att aldrig ge upp strävan att bli de vi verkligen vill vara.

När du inser att det att vara stolt över sig själv medför många hälsofördelar kommer du inte längre att se det som något negativt. Kom ihåg att ditt största livsprojekt måste bestå i att växa och utvecklas.

Att vara stolt över sig själv är inte detsamma som att vara narcissistisk

Varför är det så viktigt att vara stolt över sig själv?

Att du ska känna dig stolt över dig själv betyder inte att du ska bli inbilsk eller narcissistisk. Det innebär inte heller att du ska ringakta andra för att kunna framstå som överlägsen. Tvärtom; när du är nöjd med dig själv har du lättare att skapa mer hälsosamma och tillfredsställande relationer med andra människor. Och det är inte den enda fördelen. Här är några andra skäl till att kultivera denna vana:

  • När du är stolt över dig själv har du inget behov av att även andra ska vara stolta över dig. På så sätt är du inte beroende av yttre uppskattning. Därigenom är du fri att välja din egen väg och behöver inte försaka dina egna behov och önskemål för att behaga andra.
  • Om du känner dig stolt över dig själv kommer du inte att finna dig i att andra brister i respekt eller är aggressiva gentemot dig. Personlig stolthet hänger nära samman med självaktning. När du är medveten om ditt värde är det mycket lättare för dig att sätta gränser och du blir mindre rädd att bli avvisad eller övergiven.
  • Vidare är personlig stolthet något som motiverar människor att vara uthålliga, även om de vet att de kommer att stöta på hinder och utmaningar på kort sikt.
  • De som verkligen är nöjda med vem de är upplever en känsla av förverkligande som aldrig kan komma från någon yttre källa. För ingen mängd av ros eller kärlek kan fylla den tomhet som uppstår när man inte tycker om den man är.

Hur man lär sig att känna stolthet för den man är

För en del människor faller det sig naturligt att vara stolt över sig själv, vilket vanligen beror på deras uppfostran. För andra är det däremot ingen lätt uppgift, eftersom det kräver personligt arbete och daglig ansträngning. Oavsett var du befinner dig på skalan kan dessa enkla riktlinjer hjälpa dig att uppnå självförverkligande:

  • Identifiera dina dygder och kvaliteter, värdesätt dem och vänj dig vid att tänka på dem ofta. Ta därpå steget vidare genom att framhålla dem på ett oförskräckt sätt och dela dem med andra. Se till att inte fastna i fällan av falsk ödmjukhet; gläd dig åt dina prestationer och talanger. Det är sunt att erkänna och uppskatta sina färdigheter.
  • Acceptera dina brister, misstag och de aspekter du kan förbättra. Om du vill känna sann stolthet över den du är måste du känna dig själv på djupet. Se dina skuggor i vitögat. Det betyder inte att du inte ska ta itu med dina dysfunktionella attityder eller beteenden. Tvärtom. För när du känner dig själv väl kan du arbeta med din personliga utveckling utifrån en villkorslös kärlek, istället för att behöva frukta din mörka sida.
  • Öva så ofta du kan. Du måste börja prioritera dig själv. Lyssna till dina åsikter, behov och mål, även om du aldrig gjort det förut och du är rädd att andra människor kommer att ogilla det. Att vara dig själv trogen är värt besväret.
Att vara stolt över sig själv gör det lättare att utveckla goda relationer med andra

Du behöver inte vara perfekt för att känna dig stolt över dig själv. Se bara till att du närmar dig dina mål för var dag och på dina egna villkor. Om du är osäker på vilket beslut du bör fatta ska du välja den väg som kommer att göra dig mest stolt över dig själv och som kommer hjälpa dig att bli den person du vill vara. För när allt kommer omkring är det du som är ditt livsprojekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Etxebarria, I. (2009). Las emociones autoconscientes positivas: el orgullo. Emociones positivas, 167-180.
  • Williams, L. A., & DeSteno, D. (2008). Pride and perseverance: The motivational role of pride. Journal of Personality and Social Psychology, 94(6), 1007–1017. https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.6.1007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.