12 citat från lingvisten Noam Chomsky

12 citat från lingvisten Noam Chomsky

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Noam Chomsky, född 1928 i Philadelphia, är professor i lingvistik vid MIT. Han är en av 1900-talets mest framstående lingvister.

Hans bidrag till lingvistikfältet har varit fundamentalt i utvecklingen av datavetenskap. Hans doktorsavhandling handlade nämligen om transformerande analys, efter vars publicering han blev en del av MIT:s fakultet.

“Om du antar att det inte finns något hopp, garanterar du att det inte finns något hopp. Om du antar att det finns en instinkt för frihet, att det finns möjligheter att förändra saker, då finns det en chans att du kan bidra till att göra världen bättre.”

-Noam Chomsky-

För att i grova drag förstå den enorma influens denna stora tänkare haft, måste vi förstå hans revolutionerande teori: existensen av ett universellt grammatiksystem som en del av människans genetiska arv.

Enligt Chomsky är vi alla från födseln utrustade med ett mönster som alla existerande språk anpassar sig efter. Denna slutsats ledde till att han bröt sig loss från psykologiska strömmar som funktionalism och behaviorism när det kommer till studerandet av språk.

Vidare är Chomsky känd för att ha varit en stark politisk aktivist och framstående författare inom andra ämnen.

För att komma närmare de inre kretsarna i denna store teoretikers sinne ska vi därför tillhandahålla dig med några av hans citat och tankar, som vi menar har avsevärt filosofiskt värde.

Träd bland bråte

Citat från Noam Chomsky

1. “Den grundläggande idén som rinner genom modern historia och modern liberalism är att allmänheten måste marginaliseras. Allmänheten ses således som inget annat än okunniga och störande utomstående, en förvirrad hjord.”

2. “Vi bör inte leta efter hjältar, vi bör leta efter goda idéer.”

3. “I fall efter fall finner vi att konformitet är den enkla vägen, och vägen mot privilegium och prestige; oliktänkande för med sig personliga kostnader.”

4. “Detta är vad jag alltid har förstått som essensen av anarkism: Övertygelsen om att bevisbördan måste ligga hos auktoriteten och att den bör monteras ned om denna börda inte kan mötas.

5. “Kapitalism är ett system där de centrala institutionerna i samhället i princip ligger under autokratisk kontroll. Därför är företag och industrier, om vi tänker på det i politiska termer, fascistiska; alltså att de har tajt kontroll vid toppen och att strikt lydnad måste etableras på varje nivå – det finns lite förhandling, lite givande och tagande, men linjen av auktoritet är helt rättfram. Precis som att jag motsätter mig politisk fascism är jag emot ekonomisk fascism. Jag tror att innan stora institutioner i samhället ligger under deltagarnas och samhällets kontroll, är det meningslöst att tala om demokrati.”

6. “Utbildning måste tillhandahålla möjligheter för självuppfyllelse; den kan i bästa fall tillhandahålla en rik och utmanande omgivning för individen att utforska på sitt eget sätt.”

Bergstoppar

Fler intressanta citat från denna framstående lingvist

7. “Internet tillhandahåller åtkomst till ett extraordinärt utbud av information, åsikter och tolkningar. Men liksom är fallet med vilken källa som helst är den användbar till den grad den används med diskriminering och insikt.”

8. “Frihet utan tillfälle är djävulens gåva, och vägran att tillhandahålla sådana tillfällen är kriminellt.”

9. “Välj ämnet du gillar: Mellanöstern, internationell terrorism, Centralamerika… Vad det än är har bilden som man presenterar för allmänheten en mycket liten koppling till verkligheten. Sanningen är nämligen begravd under byggnad efter byggnad av lögner ovanpå lögner. Allt har varit en fantastisk framgång från synvinkeln att avskräcka demokratins hot, uppnådd på frihetens villkor, vilket är extremt intressant. Det är inte som en totalitär stat, där det görs med våld. Dessa framgångar ligger under frihetens villkor.”

10. “Om vi inte tror på yttrandefrihet för folk vi avskyr, tror vi inte alls på den.”

11. Utbildning är i själva verket riktad mot att hjälpa elever komma till den punkt där de kan lära sig på egen hand; detta eftersom det är det du kommer göra under ditt liv, och inte bara absorbera material som ges till dig utifrån.”

12. “Det smarta sättet att hålla folk passiva och lydiga är att strikt begränsa spektrumet av acceptabla åsikter, men tillåta väldigt livliga debatter inom detta spektrum – till och med uppmuntra de mer kritiska och oliktänkande åsikterna. Det ger folket en känsla av att fritt tänkande pågår, medan systemets förutsättningar hela tiden är upprätthållna av gränserna som man satt på debattens omfång.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.