Virginia Satirs 5 friheter för att stärka självkänslan

Virginia Satirs 5 friheter för att stärka självkänslan
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Att älska oss själva är en uppgift som ofta lämnas på sparlåga av många av oss. Att värdera oss själva, uppskatta oss själva och behandla oss själva på ett vårdande sätt bör dock inte vara sekundära mål i vardagen. Tvärtom är detta saker vi bör ha i främsta åtanke varje dag. Att prioritera oss själva är fundamentalt om vi vill uppnå friheterna hos emotionellt och socialt välmående. Detta kommer i sin tur stärka självkänslan.

Endast när vi behandlar oss själva med respekt och värdighet kan vi utveckla vår fulla potential och samtidigt bygga starka och hälsosamma band till andra. Självkännedom är nyckeln till att sammankoppla med folk på djupet. Så hur hittar vi denna nyckel? Vad kan vi göra för att börja älska oss själva?

Virginia Satirs fem friheter kan hjälpa oss med detta. En samling kraftfulla bekräftelser som tagits fram för att påbörja processen med personlig utveckling, kommer stärka självkänslan hos den som följer dem. Låt oss ta en närmare titt; låt oss stärka självkänslan med start idag.

“Se på alla motgångar som möjligheter att skapa något nytt; inlärning och tillväxt kommer ur det kreativa sättet du svarar på.”

-Virginia Satir-

Friheten att vara kan stärka självkänslan

Friheten att vara och lyssna på vad som finns, istället för vad som borde finnas, var eller kommer vara.

Den första av Virginia Satirs friheter är kopplad till vikten av att vara autentisk och att leva i nuet istället för att segla genom det förflutnas djup, framtidens strömmar eller till och med genom stormarna i ens fantasi och projiceringar.

Fri kvinna

Våra sinnen kan ta oss längsmed många vägar, varav vissa kommer förslava oss med skuld och få oss att förlora tid, medan andra kommer skapa fiktiva verkligheter som fångar oss, just eftersom de visar oss vad vi längtar efter. Med det sagt är det upp till oss att välja vart vi riktar vår uppmärksamhet och styr resan…

Nyckeln är att etablera en djup koppling till oss själva. Om vi gör det kommer spökena från det förflutna att försvinna, och så även framtidens rädslor samt fantasierna. Endast då kommer vi kunna fokusera vår uppmärksamhet på nuet, flöda fritt och vara oss själva, fria från masker, filter och distraktioner.

Friheten att besluta vad man tänker och känner

Friheten att besluta vad man känner och tänker, istället för vad man borde tänka och känna.

I de flesta fall oroar vi oss över att våra ord och tankar inte är tillräckligt bra, att de inte kommer godkännas av andra eller helt enkelt att de kommer såra oss. Som ett resultat uttrycker vi inte hälften av vad vi verkligen tänker och känner.

På detta sätt maskerar vi oss själva. Istället för att skapa autentiska relationer så skapar vi instabila band och falsk anspråkslöshet. Det är ett dubbelt förräderi. Först förråder vi oss själva genom att stöta bort vårt sanna jag. Sedan förråder vi andra genom att dölja vilka vi verkligen är.

Med det sagt ska du inte glömma att vi även kan välja att inte säga något. Detta så länge det är ett personligt beslut och inte ett som påtvingas av andra, eller är vad andra förväntar sig.

Det finns inget fel i att uttrycka våra känslor och tankar så länge vi gör det med respekt och emotionellt ansvar. Det är faktiskt det bästa vi kan göra om vi vill att andra ska känna och acceptera oss som vi är, och om vi vill skapa genuina band med dem.

Friheten att känna

Friheten att känna vad man känner istället för vad man borde känna.

Detta är en av de mest utmanande friheterna från Virginia Satir. Ingen har nämligen lärt oss hur vi identifierar hur vi känner. Inledningsvis måste du ha i åtanke att samtliga våra känslor är giltiga – vi behöver inte undertrycka eller blockera dem. Tvärtom borde vi fördjupa oss i konsten som är självförståelse.

När vi vet att vi är fria att uppleva alla de känslor vi kan känna, är det viktigt att träna oss att känna igen vårt emotionella språk. För ibland döljer sig sorg bakom rädsla, eller så uttrycker den sig genom ilska. Det viktigaste är att lyssna, att fokusera på hur vi känner. Detta för att lära känna alla våra känslor och senare kunna hantera dem. Det hjälper oss att stärka självkänslan.

Den emotionella värld som vi alla har inom oss är en karta som inte bara hjälper oss att upptäcka vilka vi är. Den hjälper även oss att förstå andra. För om vi inte vet vad andra känner kommer det vara svårt att svara på deras behov i vår relation, och vice versa.

Hjärta på glas

Friheten att fråga

Friheten att fråga om vad man vill istället för att vänta på tillåtelse.

Vi kan inte vänta på chanser och att folk ska knacka på vår dörr. Och vi kan heller inte bara nöja oss med vad som faller i knät. Vi har friheten att välja och att fråga.

Ofta är personer med låg självkänsla vana vid att endast agera när någon ger dem tillåtelse – resultatet av osäkerhet. Det är som om de inte kan besluta åt sig själva eftersom någon berövat dem denna möjlighet. Och även om någon förmodligen fick dem att känna så i barndomen, är det aldrig för sent att vakna upp och höja rösten för att göra sig själv synlig.

När vi vet vilka vi är så vet vi hur vi ska uttrycka oss. Nästa stora steg är att uttrycka vad vi vill ha så att vi senare kan börja leta efter det och ta risker.

Friheten att ta risker kan stärka självkänslan

Friheten att ta risker på egen hand istället för att endast välja det som är “säkert” och aldrig ta chansen.

Den sista av Virginia Satirs friheter för att stärka självkänslan har att göra med att ta risker, med att lämna sin komfortzon, som ibland agerar som en tillflyktsort, trots dess obehag.

Om vi vill växa, om vi vill gå framåt, är det enda sättet att skrida till handling och att ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar. Endast då kan vi acceptera vad som sker och lära oss av det. Medan vi klänger oss fast vid känslan av säkerhet kan vi inte konfrontera ovissheten och lära oss mer.

Som du kan se är Virginia Satirs fem friheter en ode till självkärleken och ett utmärkt sätt att stärka självkänslan. En samling bekräftelser som bjuder in oss att reflektera över hur mycket vi värderar oss själva och hur autentiska vi är mot andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.