5 tips för att hjälpa barn med läxor

5 tips för att hjälpa barn med läxor
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 juli, 2023

Läxor är en del av den dagliga rutinen för många barn i världen. I de flesta utbildningsplaner har man antagit att det är nödvändigt för barn att utöva individuellt arbete för att effektivt assimilera kunskap. Problem kan dock uppstå om instruktionerna är dåliga och föräldrarna inte vet hur de ska hjälpa sina barn med deras läxor.

I grundskolan är läxor ett sätt att skapa en rutin utöver att hjälpa barn som halkat efter lite. När de blir äldre börjar de göra läxor mer regelbundet.

Under de första skolåren tenderar barn att endast ha en lärare för alla olika ämnen. Denna lärare har absolut kontroll och väljer vilka uppgifter han eller hon ger i läxa. De kan mer eller mindre uppskatta tiden som krävs för att slutföra dem. När barnen blir lite äldre blir frågan lite mer komplicerad.

De börjar ha olika lärare för olika ämnen, vilket betyder att uppgifterna en lärare ger inte tar hänsyn till andra lärares. Detta kan vara det första problemet som uppstår med läxor, att det finns brist på kommunikation mellan lärare.

De flesta lärare tenderar att tänka att “more is less” eller att kunskap kommer cementeras ju mer barnen övar. Två teorier som är giltiga ur en abstrakt synvinkel. Men de utgör ett problem på vissa sätt. Det blir mer ämnen, mer studerande efter skolan och ytterligare svårigheter för barn som inte har bra grundläggande kunskap.

Mor och dotter

“Att göra” och “att inte göra” med läxor

Under de senaste månaderna har debatten angående läxorna dragit igång igen. Föräldrar har vittnat om hur deras barn måste tackla stora mängder läxor varje dag. Detta är något som styr deras scheman och tvingar föräldrarna att agera sekundära lärare, ofta eftersom läxorna inte refererar till saker som barnen redan lärt sig.

Om du analyserar världens utbildningssystem kommer du märka att det finns olika undervisningsmetoder. Kina är förmodligen ett av länderna med mest positiv inställning till läxor, jämfört med Finland och Korea, som befinner sig i den andra änden. Vi talar om kulturer som är helt annorlunda. Det är dock ändå intressant hur Kina och Finland kan förhålla sig så pass olika när det kommer till utbildning.

I vår kultur sker något intressant. Ett axiom som jag aldrig skulle ha reflekterat över om jag inte sett hur en far bröt mot den oskrivna regeln. Vad som sker är att många föräldrar ger absolut prioritet till skolarbete. Läxor är viktigare än att träffa familjemedlemmar, besöka museum och lyssna på föredrag.

Ett barn kan vara fritt från allt annat, men inte det. Jag ska låta dig reflektera över detta på egen hand eftersom det inte är dagens ämne.

Flicka får läxhjälp

Hur bör man hjälpa barn med läxor?

Precis som att barn har läxor att göra är de flesta föräldrar vanligtvis uppmärksamma på huruvida de görs eller inte. Detta minskar ofta när barnen blir äldre och kontinuerligt visar att detta är ett ansvar de lärt sig att tackla på egen hand.

Under denna “vaka” finns det stunder när föräldrar inser att barnen behöver hjälp, eller så ber barnen själva om det. Därför uppstår frågan, hur kan vi hjälpa barn med läxor utan att hindra deras inlärning? Låt oss ta en titt på fem nyckelaspekter som kan hjälpa oss med svaret på denna fråga.

Låt barnen ta ansvaret

Först och främst bör vi inte bära vikten av läxorna på våra egna axlar. Vi är bara hjälpredor – personer som ger ledtrådar, som lättar upp stämningen, som tillhandahåller hjälpsamma informationskällor, som gör ett problem mer förståeligt. Men det är inte vi som gör läxorna. Det är alltså inte rekommenderat att sätta sig ned med barnen när de gör läxorna.

Det är mycket bättre att tillhandahålla hjälp då och då, men aldrig direkt från start. Kom ihåg att om vi hjälper dem från början så säger vi till dem att de inte kan göra det på egen hand.

Låt dem rätta arbetet i klassrummet

Den andra aspekten har att göra med att undvika en annan tendens. Rätta inte deras arbete i hemmet. Om du gör det kommer du hindra barnet från att lära sig att göra det i klassrummet, vilket är precis lika viktigt.

Det hindrar även läraren från att få grepp om hur bra barnen presterar i ett specifikt ämne. Läraren kommer då inte kunna anpassa svårighetsgraden hos läxorna som ges till barnen.

För att hjälpa dina barn med läxor måste du tillhandahålla en lugn miljö

Den tredje nyckelaspekten för att hjälpa barn med läxor är att arrangera ett bra utrymme. Det ska vara lugnt och utan för många distraktioner. Det är även bra att sätta upp ett schema för när läxläsningen ska börja och sluta. Det bör alltid vara efter att barnet har ätit och vilat ett tag.

Följ en agenda för att hjälpa dina barn med deras läxor

Under de sista åren i grundskolan kan det vara bra för barnen att ha en kalender. De kan då hålla koll på sina prov, läxor och viktiga datum i den. Att se hur de slutför varje uppgift kommer verka som positiv uppmuntran, och du kommer ha god anledning att erkänna deras ansträngningar.

Det är viktigt att hjälpa barn med läxor vid behov

Organisera uppgifterna efter svårighet och preferens

Den femte och avslutande aspekten involverar organisering av alla uppgifter. Försök att strukturera dem så att barnen inte behöver börja eller sluta med ett ämne de har svårt för. Det bästa är att placera det mellan två andra ämnen som är lättare eller roligare.

På så sätt kommer de inte känna sig nedslagna eller behöva tackla ett jobbigt ämne när de är trötta. Tidigare nämnde vi att du inte bör rätta läxor. Vad som dock är rekommenderat är att kontrollera vilka rättningar som gjordes och se till att barnen förstår misstagen. Vidare kommer kontrollering av rättningarna lära dig mer om processen läraren försöker implementera för att lösa barnens problem.

Om vi gör detta bra kommer vi inte bara undvika att hindra våra barns självgående, utan även bidra till läxornas värde. Det är även viktigt att spendera tid med barnen så att de känner sig uppmärksammade. Detta kommer gå bortom att ge dem riktlinjer eller mer direkta tecken på tillgivenhet.

Har du några egna tips för att hjälpa barn med läxor?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.