5 skäl till att barn och unga borde lära sig ett nytt språk

Studier har visat att barn som talar två språk flytande har en större mängd grå substans och högre hjärnplasticitet jämfört med sina enspråkiga kamrater.
5 skäl till att barn och unga borde lära sig ett nytt språk

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Att lära sig ett främmande språk är en uppgift som kräver mycket engagemang för alla, oavsett ålder. Men ju tidigare du börjar studera ett språk, desto lättare och snabbare blir det att förstå det. Därför kommer vi idag att prata om några av anledningarna till att barn och unga borde lära sig ett nytt språk.

Från stora kognitiva fördelar till en högre kulturell nivå, att ge barn och ungdomar möjligheten att uppnå tvåspråkighet är ett utmärkt beslut som kommer att ge dem flera fördelar för deras hälsa och yrkesmässiga framtid. Att dra nytta av barndomens och ungdomens hjärnplasticitet innebär att öppna språkets dörrar för de yngsta medlemmarna i ditt hushåll.

Att lära sig ett nytt språk har en positiv inverkan på hälsan

Vi lever i en modern tid där det är mycket billigare att lära sig ett nytt språk än för några decennier sedan. Lyckligtvis kan du nuförtiden hitta olika sätt att studera ett främmande språk, såsom specialiserade kurser, certifierade applikationer och ljudböcker som ger flera hälsofördelar.

Här är några anledningar till att barn och unga borde lära sig ett nytt språk.

1. Ökad hjärnplasticitet

Mamma och hennes barn läser en bok

Flera studier har visat att det att lära sig ett andra språk leder till hjärnförändringar som är till stor nytta för alla. Även om neuroplasticitet beror på den ålder vid vilken lärandet börjar, upplever tvåspråkiga personer en ökning av densiteten av grå substans och integriteten av vit substans.

Som ett resultat har studier funnit att simultana tvåspråkiga (de som lärt sig två språk från födseln) tenderar att visa överlägsen kognitiv kontroll jämfört med sekventiella tvåspråkiga (barn och ungdomar som lärt sig ett andra språk efter att ha behärskat sitt modersmål).

2. Förbättrat minne och förbättrad uppmärksamhet

Forskning ledd av Institutionen för specialpedagogik vid Utrechts universitet drog slutsatsen att tvåspråkiga barn presterar bättre än enspråkiga barn i visuospatiala och verbala arbetsminnestester. Dessutom arbetar de gradvis med vissa kognitiva färdigheter som är av avgörande betydelse, såsom kritiskt tänkande och koncentration.

Detta är av stor relevans. Att studera ett annat språk än modersmålet exponerar nämligen barn för nya hinder som de måste övervinna. Till exempel att leta upp betydelsen av ett okänt ord, fråga efter det korrekta sättet att uttala ett ord eller skriva en text utan felstavningar.

3. Förbättrad intellektuell utveckling

Genom att införliva ett andra språk i sin inlärningsprocess upplever barn och unga en större förmåga att lösa problem och förbättra koncentrationen. På så sätt kan de behålla sin fulla uppmärksamhet under längre perioder. De kommer även främja sin mentala smidighet för att lättare förstå begrepp.

Att lära sig ett nytt språk leder också till kunskap om olika kulturer. Det gör att barnen kan upprätthålla ett öppet sinne och de får en fantastisk möjlighet att kommunicera med andra människor. Detta kan bidra till att förbättra deras självkänsla, relationella förmåga och intellektuella utveckling.

4. Att lära sig ett nytt språk möjliggör vidgning av kulturella horisonter

Pojke som håller en jordglob

I arbetet The effects of bilingualism on theory of mind development fann man att tvåspråkiga 3-åringar har förmågan att fundera över vilket språk de ska använda med vissa personer. Det gör att de kan utveckla empati, tolerans och andra sociala färdigheter. Detta kommer att vara till stor hjälp för dem i framtiden.

Dessutom är det ingen hemlighet att det att behärska ett främmande språk är nyckeln till de dolda skatter som kulturer gömmer. Att förstå ett språk perfekt gör det därför möjligt att förstå sederna, identiteten och särdragen i många länder. Och i framtiden är det också en professionell fördel som kan främja deras möjligheter på arbetsmarknaden.

5. Fulländat uttal

Ett av de största problemen för många vuxna som lär sig ett andra språk är svårigheten att bemästra uttalet på grund av att de lätt blir generade. Detta problem finns inte hos barn. De är inte rädda för att bli rättade och lyssna på sina lärares åsikter.

Denna uppmuntran att lära sig nya saker gör att de kan förbättra sitt självförtroende och sin självsäkerhet när det kommer till att uttrycka sig och uttala orden. Det gör det möjligt för dem att stärka sitt ordförråd varje dag. Därför det är bra att använda språkappar för barn. Eller så kan du anmäla dem till lektioner i tidig ålder så att de har chansen att öva med jämnåriga.

Det är viktigt att uppmuntra barn och unga att lära sig ett nytt språk

Att våga lära sig ett nytt språk är ett beslut som ger stora fördelar för människors hälsa genom att förbättra deras hjärnor och kognitiva förmågor. Dessa fördelar kan naturligtvis åtnjutas i alla åldrar. Men ju tidigare barn och ungdomar exponeras för tvåspråkighet, desto mer kommer de att kunna nyttja alla dess fördelar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Berken JA, Gracco VL, Klein D. (2017). Early bilingualism, language attainment, and brain development. Neuropsychologia. 2017 Apr;98:220-227. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.08.031. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27593907.
  • Blom E, Küntay AC, Messer M, Verhagen J, Leseman P. (2014). The benefits of being bilingual: working memory in bilingual Turkish-Dutch children. J Exp Child Psychol. 2014 Dec;128:105-19. doi: 10.1016/j.jecp.2014.06.007. Epub 2014 Aug 20. PMID: 25160938.
  • GOETZ, P. (2003). The effects of bilingualism on theory of mind development. Bilingualism: Language and Cognition, 6(1), 1-15. doi:10.1017/S1366728903001007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.