Användningen av värderingsträd i förskolan

Värderingspedagogik är av grundläggande betydelse för barn. Men vilka resurser har vi till vårt förfogande? Idag ska vi utforska värderingsträdet, som är ett mycket användbart, roligt och pedagogiskt verktyg.
Användningen av värderingsträd i förskolan
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Begreppet värdepedagogik är något som spelar en fundamental roll under den tidiga barndomen. Därför fokuserar förskolelärare inte bara på barnens språkutveckling, utan de försöker även uppmuntra deras självständighet, utveckla deras kommunikationsfärdigheter, stimulera deras välvilja och ge dem riktlinjer för hur man samexisterar. Det finns en del roliga medel som kan hjälpa barnen i dessa strävanden. Ett sådant är användningen av värderingsträd.

När vi talar om förskolebarn menar vi barn upp till sex års ålder. Detta är en idealisk åldersgrupp när man arbetar med värderingsträd.

Med hjälp av detta verktyg lär de sig att förstå betydelsen av värderingar, varför de finns och vilka som är viktiga för dem.

Att bygga ett värderingsträd är en rolig aktivitet för barn

Användningen av värderingsträd – en tredelad teknik

Även om man kan arbeta med värderingsträd på många olika sätt, så måste man ta hänsyn till tre distinkta komponenter för att denna metod ska få önskad effekt.

Det som är viktigt när man gör ett värderingsträd är att alla barnen aktivt deltar i uppgiften. På så sätt kommer de förutom att jobba med värderingar också att lära sig hur man arbetar i grupp.

1. Beteende och värderingar

Första steget i skapandet av ett värderingsträd består i att förklara begreppen beteende och värderingar för barnen. Tänk på att många barn inte vet vad kreativitet, ärlighet och empati är, för att nämna några exempel.

Även om de antagligen är bekanta med en del värderingar, som t.ex. vänskap och respekt, så är det helt normalt att upptäcka att de inte känner till de flesta av dem. Det betyder emellertid inte att de inte kan tillämpa dem. Det gäller bara att först förklara vad de är.

Ett bra sätt att göra detta på är att ge exempel på olika värderingar. Eftersom alla barn älskar berättelser kan man omarbeta dem (eller använda sådana som redan finns) för att ta sig an en viss värdering. Man kan även använda en kort video, om den värdering man vill ta upp är lite svår att förstå. I detta hänseende kan kortfilmen The Hedgehog (2013) vara ett bra alternativ.

2. Identifiera värderingarna bakom beteenden och attityder

När barnen väl har ett visst hum om vad värderingar är, särskilt sådana som är nya för dem, är det dags att identifiera värderingarna med hjälp av olika beteenden och attityder.

Även i detta syfte kan man använda sig av kortfilmer. För att göra det roligare och mer intressant för barnen kan man dela upp dem i grupper.

Bilder är också bra resurser för att hjälpa barnen att identifiera värderingar. Varje bild bör vara förbunden med en värdering och barnen ska försöka identifiera så många värderingar de kan. Slutligen kan man använda berättelser, eftersom dessa som regel fångar barnens uppmärksamhet och vilka kan hjälpa barnen att förstå värderingar mycket bättre.

3. Bygg ett värderingsträd

När man har avslutat de båda föregående stegen är det dags att bygga värderingsträdet. För att göra detta börjar alla grupperna med att lägga bilderna med värderingar som de har identifierat på bordet.

Därefter ska barnen ranka värderingarna från mest till minst viktig. Detta är en engagerande aktivitet, eftersom de måste samarbeta för att bestämma hur värderingarna ska rangordnas. Alla barnen kommer förmodligen att ha olika åsikter om ordningen.

Därpå ska barnen placera de mest relevanta värderingarna på grenarna högst upp i trädet (som de redan ritat tillsammans med lärarens hjälp). Efter detta ska de placera de värderingar som de anser vara minst viktiga på trädets lägsta grenar.

Detta är en utmärkt aktivitet för att främja gruppdiskussioner och som hjälper dem att förklara varför de anser vissa värderingar vara viktigare än andra. Man kan också använda denna övning för att utveckla aktiviteter kring särskilda värderingar, som t.ex. tolerans.

Att skapa ett värderingsträd hjälper barn att samarbeta

Värderingsträdet är en komplett aktivitet

Kort sagt är värderingsträdet en mycket omfattande aktivitet som kan anpassas efter behov. Man kan utföra den i grupp eller individuellt. Dock rekommenderar vi inte att den används individuellt i början, om man inte redan har arbetat med den.

Dessutom är användningen av värderingsträd inte bara mycket lämpligt som verktyg i förskolan, utan det är också något som föräldrar kan ägna sig åt hemma, om de så vill. Det är en lockande aktivitet som hjälper små barn att förstå att beteenden är en representation av värderingar och principer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ferrer Pérez, C. (2019). La literatura infantil como instrumento para educar en valores.
  • Gómez Escudero, C. (2020). Enseñanza de valores mediante cuentos en Educación Infantil.
  • Pradas-Rojano, D. (2019). La Navidad como propuesta didáctica para educar en valores en Educación Infantil.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.