Medveten närvaro: hjärtat av buddhistisk meditation

Medveten närvaro: hjärtat av buddhistisk meditation

Senaste uppdateringen: 19 juni, 2017

Jon Kabat-Zinn och andra experter har sagt att medveten närvaro, eller mindfulness, är hjärtat av buddhistisk meditation på grund av dess koppling till zenmeditation och vipassana. Dessa är båda representativa för den filosofiska doktrinen av här och nu.

När vi talar om medveten närvaro så kan vi förstå den både som en meditationsteknik såväl som ett tillstånd av full uppmärksamhet på allt som omger oss och händelserna som sker.

Man tror därför att vi genom medveten närvaro kan utföra en process av observation som inte dömer och som hjälper oss vara medvetna om vad som omger oss på utsidan och vad vi känner internt.

Leende Buddha

Kopplingen mellan medveten närvaro och vipassana

Även om det finns andra buddhistiska traditioner, såsom mahayana och vajrayana, anses medveten närvaro vara en av grundpelarna för theravadabuddhism, som spreds av Buddha, Gautama Siddharta, i Syd- och Sydostasien.

En av de huvudsakliga teknikerna hos theravadabuddhismens meditation är vipassana, vilket är vitalt för att uppnå nirvana. För att förstå detta bättre kan vi gå till översättningen av ordet “vipassana“, som refererar till upplevelsen av att “se saker som de är, inte som de verkar”.

Denna meditation beskrivs i följande steg:

  • Personen går med på att inte döda, inte stjäla, inte begå sexualbrott, inte ljuga, inte inta giftiga substanser, inte störa andras frid etc. Det är på detta sätt som denne försöker uppnå tillräcklig fridfullhet för att gå vidare.
  • Det andra steget som måste läras är att kontrollera sinnet genom att koncentrera sig på samma objekt genom att tydligt registrera allt som sker med det. Andning, mentala föremål och känslor är saker som kan användas som objekt… Allt handlar om att vara opartisk och utan bias mot händelserna.
  • Som ett tredje steg beskriver man utvecklingen av insikt i ens egen natur. Detta skulle vara kulmen av lärdomarna från Buddha: självrening genom självobservation.
Mediterande kvinna

Zenmeditation och medveten närvaro

Som vi redan påpekat tar medveten närvaro även metoder från zenmeditation, som fokuserar på andning och kroppspositioner (gående, sittande och liggande). Vidare säger Kabat-Zinn i koppling till denna meditation att de grundläggande elementen för medveten närvaro är som följer:

  • Döm inte: överge vanan att kategorisera våra upplevelser som bra eller dåliga.
  • Var tålmodig: att kunna respektera sakers naturliga process och vara öppen för varje stund eftersom saker upptäcks när det är dags.
  • Bibehåll en nybörjares sinne: vi måste förbli fria från förväntningar baserade på våra tidigare erfarenheter.
  • Ha självsäkerhet, ta ansvar för oss själva och lära oss att lyssna på vårt eget väsen samtidigt som vi litar på det.
  • Ansträng dig inte för mycket: vi måste överge ansträngningen för att uppnå resultat. Regelbundet utövande av medveten närvaro producerar i sig självt resultat.
  • Acceptera dig själv: vi ser att saker och ting är som de är i nuet. Detta antyder att vi måste acceptera oss själva trots att själva intensiteten hos den emotionella processen inledningsvis får oss att förneka oss själva och bli arga. Detta är inte synonymt med en passiv attityd, utan snarare att se saker som de är.
Buddha och fåglar

Medveten närvaro – en tredje vågens terapi

Medveten närvaro ses som något centralt i flera terapier som kallas för den tredje vågen. Deras syfte är att främja en bredare och mer flexibel syn på våra egna känslomässiga upplevelser, så att vi kan nå en känsla av välmående som oundvikligen samexisterar med det som gör ont.

Medvetenhet som uppnås från detta utövande visar sig vara en universell, mänsklig kapacitet som ofta blir osynlig i våra dagliga liv.

Därför är medveten närvaro i allt väsentligt ett mål i sig självt – ett sätt att leva helt medvetet. Att nå fullt medvetande är något som kräver stor ansträngning när man ändrar dåliga vanor såsom distraktion eller undvikande, så det krävs övning för att bemästra denna teknik och anlända till detta tillstånd.

Ofta uppfattar vi inte känslorna som uppstår hos oss själva. Vi bryr oss om framtiden och fortsätter grubbla på det förflutna, vilket hindrar oss från att uppmärksamma vad som verkligen sker, det som är här och nu – en nivå av medvetenhet som vi får genom medveten närvaro.

Bilder av Claudia Tremblay.