Rollen som bias spelar i psykisk ohälsa

Rollen som bias spelar i psykisk ohälsa

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Vad betyder egentligen bias? Det är hjärnans tendens att betona och bearbeta vissa typer av information snarare än andra. Det kan vara svårt att förstå, men i denna artikel ska vi förklara hur detta influerar våra känslor på ett enkelt och konkret sätt.

Vi ska ta en titt på skillnaderna mellan normal och negativ bias. Det senare ökar negativa känslor, så för att undvika deras effekter är det nödvändigt att veta hur de uppstår och hur de påverkar våra tankeprocesser.

“Sanningen är vad den är, och den fortsätter att vara sann även om vi tror motsatsen.”

-Antonio Machado-

Vad är kognitiv bias?

Varje dag kommer vi över avsevärda mängder information, både från utsidan och inom oss själva. Om hjärnan var tvungen att bearbeta allt så skulle den inte ha tid att göra något annat. Den skulle inte kunna uppfylla resten av de funktioner den ansvarar för.

Det är därför sinnet tar vissa genvägar när det tolkar informationen det mottar. Dessa genvägar kallas för kognitiv bias. Alla har vi en viss tendens att uppmärksamma, tolka och komma ihåg viss information över annan information. Vi ska titta på tre olika typer av bias:

  • Uppmärksamhetsmässig bias: tendensen att uppmärksamma en typ av stimulus över andra som presenteras samtidigt.
  • Tolkningsbias: tendensen att tolka situationer på ett visst sätt.
  • Minnesbias: tendensen att komma ihåg vissa händelser och använda dem för att tolka den nuvarande situationen.
Man i folie

Uppmärksamhetsmässig bias

Att förlita sig på bias är normalt, nödvändigt och fördelaktigt eftersom det sparar oss mycket mentala resurser. Som vi nämnt hjälper det hjärnan att spara tid och energi när den bearbetar information och låter den fokusera på resten av uppgifterna den måste utföra.

Så när blir det skadligt? När det kommer till uppmärksamhetsmässig bias så blir de skadliga när de riktas mot negativ stimulans. Alltså när en person fokuserar mer på information som kan vara hotfull eller skadlig än sådan som kan vara neutral eller fördelaktig.

Man kan till exempel ha en negativ uppmärksamhetsmässig bias om man talar inför folk och fokuserar på en lyssnare som ser missnöjd ut snarare än en som lyssnar uppmärksamt. Ett exempel på någon med harmlös uppmärksamhetsmässig bias skulle vara någon som fokuserar på andra aspekter, till exempel en lyssnare som har samma dator som denne.

I denna situation skulle personen med negativ bias känna att personer gör konstiga grimaser medan denne talar. Detta leder till informationsbearbetning som resulterar i negativa känslor. Negativ uppmärksamhetsmässig bias kan även vara en naturlig konsekvens av bekräftelsebias: en bias där en person aktivt söker information som bekräftar dennes existerande övertygelser.

I detta fall kan personen försöka bekräfta att denne inte är tillräckligt skicklig för att tala inför folk. Därför är personen framförallt uppmärksam på information som ligger i linje med denna tro, samtidigt som information som pekar på det motsatta ignoreras. Personen kanske tror att personerna som inte grinade illa eller som applåderade gjorde detta för att vara snälla snarare än att de faktiskt gillade framträdandet. Detta leder till tolkningsbias, vilket vi ska diskutera nedan.

“Sinnet är en flexibel spegel, justera den för att se en bättre värld.”

-Amit Ray-

Vad är tolkningsbias?

Något liknande sker med de två andra typerna av bias vi har nämnt. Tolkningsbias är skadligt när vi utvärderar situationer som farliga eller hotande, när de i själva verket är neutrala.

Ett exempel på detta kan ses i scenariot ovan. En person med normal bias har ingen anledning att tro att publiken inte gillade talet. Denne kanske tror att de endast hade lite tvivel om det eller tänkte på sina egna personliga problem. Men någon med negativ bias kommer tolka detta som bevis för att denne är en dålig talare, att ingen var intresserad av vad som sades, att publiken tyckte att han eller hon var löjlig etc.

Kvinna med hårtork

Hur fungerar minnesbias?

Avslutningsvis är minnesbias problematiskt när vi tenderar att komma ihåg tidigare negativa situationer när vi tolkar den nuvarande situationen, istället för att minnas neutrala eller positiva saker.

För att fortsätta med exemplet vi använt kan en person som minns ett katastrofalt föredrag denne utförde för några år sedan applicera detta minne på den nuvarande situationen, och tro att det kommer gå dåligt även denna gång.

En annan person kan också ha levererat ett dåligt föredrag tidigare, men kommer istället ihåg de gånger när det gick väldigt bra, vilket gör att dennes presentation inte kommer invaderas av de negativa känslor som uppstår när man endast kommer ihåg den dåliga händelsen.

Det finns många studier som visar närvaron av negativt, kognitivt bias i många psykiska åkommor. Det finns även många studier som diskuterar människor utan någon åkomma, men vars negativa bias är en stor källa för negativa känslor. Avslutningsvis har vi alla fastnat i nät av kognitiv bias under våra liv.

Det är intressant att veta hur de fungerar, och även hur man förbättrar dem för att minska deras makt. Vi hoppas att denna artikel kan hjälpa dig att identifiera dem och ingripa fort, så att de påverkar dina känslor och tankar så lite som möjligt.

Bilder från Ryan McGuire.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.