Att undertrycka känslor är en riskfaktor för leversjukdom

8 maj, 2017

Det mest rådande tänkandet på senare år har insisterat på bruket av reson över alla känslor. Därför har vi uppfostrats att tona ned vikten av känslor och deras uttryck. Folk tenderar att forma sina känslomässiga uttryck till socialt acceptabla former, vilket kan betyda att de undertrycker eller förnekar vissa känslor.

Vissa känslor har kategoriserats som negativa av samhället. Några av dessa inkluderar ilska, sorg, smärta och rädsla. Ett exempel på det kan hittas i fraser vi alla lyssnat på sedan tidig ålder. Dessa talesätt överförs kulturellt och har blivit en del av våra djupaste tankar.

Det är vanligt att höra uttryck som ”om de ser att du gråter kommer de tro att du är svag”, ”om de ser att du är arg kommer de tro att du är en bitter person”, ”kontrollera dig själv, gråt inte”, ”män gråter inte” etc. Dessa tankar har omvandlats till dogmer, och därför förvränger vi uttrycket av våra egna känslor. Som ett resultat blir vi predisponerade för vissa fysiska sjukdomar, och bland dessa hittar vi leversjukdom.

”Om du stänger ditt hjärta för känslor så lämnar du dig själv utanför sanningen.”

-Vivaracho-

Känslomässig undertryckning skadar vår fysiska hälsa

Att förneka eller undertrycka känslor som är kulturellt baserade, såsom rädsla, sorg eller vrede, kommer inte få dem att försvinna. Oavsett hur mycket smuts du kastar på dem så kommer de stanna kvar. När vi undertrycker känslor, nekar dem fritt uttryck, kommer effekten av uttrycket och rörelsen som förhindras istället kanaliseras inom oss själva.

När vi upplever ilska eller vrede kommer till exempel muskelspänningar upplevas i de utåtriktade musklerna för att bidra till flykt- och kampresponsen. När vi undertrycker dem kommer denna spänning istället riktas inåt och överföras till våra interna muskler.

I det långa loppet kommer spänningarna som kommer med de undertryckta känslorna uttrycka sig själva på något annat sätt. Detta kan till exempel röra sig om sammandragningar eller stela muskler, nackvärk, magsjukdomar, huvudvärk och till och med leversjukdom.

Känslor som är fångna inom en person vill bli frisatta och uttryckta. Detta utgör en del av känslornas natur eftersom de måste upplevas och uttryckas.

Hand runt taggtråd

Att kontrollera dina känslor är något av en illusorisk upplevelse under vissa omständigheter. En väldigt ömtålig balans bibehålls bakom fasaden av ”kontroll” som individen bygger upp; detta eftersom försök att bibehålla kontroll endast kommer åstadkomma en övergående omvandling av det extrema beteendet. Förr eller senare måste de undertryckta känslorna komma ut.

”Att undertrycka känslor gör oss inte starkare. Det gör oss mer sårbara inför motgångar.”

-Demente Nano Silhy-

Känslor som attackerar din lever

Under diafragman hittar vi levern – ett organ som ansvarar för avgiftning. Levern spelar en viktig roll i alla våra vitala funktioner. Den inte bara filtrerar och eliminerar avfall, utan har även hand om att neutralisera gifter, mikrober och cancerogena substanser. När detta organ påverkas så kommer det resultera i flera patologier inuti och utanför levern, vilket även kommer påverka andra organ.

Alla typer av stress eller press blockerar leverfunktionerna på ett eller annat sätt. Detta eftersom kroppen lägger all uppmärksamhet på att lösa vad det är som överväldigar den och genererar stress när den blir spänd. Detta är normalt och hälsosamt, till en viss grad. Men när stressen är repetitiv och akut kommer levern kroniskt blockera sin aktivitet och bli predisponerad för igentäppning.

Vrede är känslan som är direkt kopplad till de flesta leverproblem. Termen vrede bör tolkas i dess bredaste bemärkelse. Den inkluderar känslomässiga tillstånd såsom förbittring, ilska, frustration, irritation, vrede, indignation, fientlighet och bitterhet. Om dessa tillstånd upprätthålls under lång tid kan levern potentiellt påverkas, vilket orsakas stagnation.

Levern

Det är en god idé att ta en titt bakom rollen som samhället tillskriver negativa känslor. Detta kommer hjälpa dig att undvika möjlig leversjukdom och hålla detta organ i gott skick. Istället för att undvika ilska och frustration så måste vi konfrontera situationerna som orsakar dessa känslor. Vi kan göra det genom att tala om ämnena som gör oss obekväma samt lösa stressiga situationer.