Sömnbrist får dina känslor att löpa amok

Sömnbrist får dina känslor att löpa amok

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2022

Det kan verka otroligt men sömn har blivit till en lyx som inte alla kan njuta av. Emotionella problem är ofta reflekterade i sömnen. Sömnbrist resulterar i olika risker och förvärrar många typer av problem.

Enligt WHO så bör en normal vuxen sova mellan 7 till 8 timmar per natt för att få den bästa formen av vila, både fysiskt och mentalt. Och effekterna av sömnbrist kan vara allvarliga. Bland dem hittar vi följande: att inte sova under en natt kan resultera i en förlust av hjärnvävnad.

“Lycka är för mig att ha en bra hälsa, att sova utan rädsla och att vakna utan ångest.”

-Françoise Sagan-

När du inte får tillräckligt med sömn eller när du inte sover tillräckligt bra så är dina nerver på helspänn. Det är vanligt att man blir irriterad och känslig. Detta har visat sig inom många studier.

Sömnbrist skapar en orkan av känslor

En nyligen utgiven studie vid Tel Avivs universitet, som senare publicerades i Journal of Neuroscience, visade att personer som inte sover tillräckligt ser det vardagliga livet på ett annat sätt.

Vanföreställning till följd av sömnbrist

De använde sig av en grupp med 18 vuxna som fick ett test efter en natt när de sovit bra, och sedan ett till efter en natt när de inte hade sovit bra. Testet involverade att man visade dem bilder, där vissa var “emotionellt positiva” (exempelvis en nallebjörn), andra som var emotionellt negativa (exempelvis en död kropp) och andra som var neutrala (exempelvis en stol).

Alla deltagarna undersöktes med EEG, vilket gjorde att deras hjärnaktivitet kunde observeras. De slog fast att när de inte sov så kunde inte personerna skilja emotionellt mellan de olika bilderna. Deras reaktioner mot positiva, negativa och neutrala bilder var likadana. Enligt forskarna indikerade detta en brist på emotionell kontroll.

Irrationella, primitiva beteenden

En annan studie från University of California-Berkeley visade att om man mister två eller fler timmars sömn så kan detta påverka den delen av hjärnan som reglerar känslor. Därför leder sömnbrist till irrationella och primitiva responser.

Noshörning

Matthew Walker, som ledde studien, poängterade att “sömnbrist påverkar de hjärnmekanismer som reglerar nyckelaspekter av vår mentala hälsa”. Han sade även att sömnen återställer våra hjärnkretsar och låter oss bemöta dagen bättre.

Walker sade vidare att de flesta tror att sömnbrist leder till passivitet, men detta stämmer inte. De som inte sover tillräckligt blir mer passiva, men 60% blir mer reaktiva, eller med andra ord, mer våldsamma och tappar kontrollen.

Priset för sömnbrist

Detta leder även till andra problem. Din emotionella balans påverkas och även din förmåga att reagera på stimuli. Detta innebär att när du inte sover bra så löper du större risk att råka ut för olyckor. Detta kan liknas med när man kör bil påverkad av alkohol.

Ens tankemönster kommer även att påverkas av sömnbrist. Det blir svårare att hantera information och ta beslut. En studie indikerade att medicinska fel ökade med 400% hos sjukvårdare som arbetar 24-timmars skift. Det har även visat sig att personer som sover mindre än andra kan utveckla minnesproblem.

Märklig skulptur

Hjärnan är inte det enda som påverkas av en brist på sömn. Man löper även större risk att ådra sig sjukdomar. Immunförsvaret kan exempelvis påverkas. Det finns även data som indikerar att det förekommer en ökad risk för diabetes, cancer och fetma.

Med det sagt så är det värt att utvärdera om du får tillräckligt med sömn. Sömn är viktigt och något som alla bör tänka på. Det är utan tvekan det mest grundläggande för en bra mental hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.