Störd sömn är farligare än otillräcklig sömn

En av effekterna av avbruten sömn är depression. Att vakna flera gånger under natten kan få allvarliga följder för din fysiska och psykiska hälsa. Låt oss titta närmare på detta.
Störd sömn är farligare än otillräcklig sömn
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Störd sömn kan vara mer skadlig än otillräcklig sömn. Detta kan vara svårt att tro. Men kan du själv minnas någon natt då du ideligen vaknade upp? Hur kände du dig dagen därpå? Antagligen utmattad, på dåligt humör, apatisk och omotiverad.

Sömnstörningar är vanligare och allvarligare än du förmodligen anar. Nattliga uppvaknanden är påfrestande för den normala sömncykeln. Som du säkert vet så följer dina sömnstadier mycket bestämda mönster och skeden. Om de blir avbrutna leder det till störningar i hjärnans balans och i andra metaboliska processer som äger rum i kroppen under natten.

Att sova gott är att leva gott. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att se till att du får tillräckligt med sömn. För det går inte att komma ifrån att sömnen är ett biologiskt behov som är avgörande för såväl din fysiska hälsa som ditt psykiska välbefinnande.

Störd sömn innebär att sömncyklerna rubbas

Vilka är effekterna av störd sömn?

Det finns många negativa effekter av störd sömn. De flesta nyblivna föräldrar och skiftarbetare är väl medvetna om dessa. När man talar om god nattsömn är det inte bara antalet timmar som räknas utan också hur kontinuerlig sömnen är.

Upprepade uppvaknanden innebär en sorts sömnlöshet, vilken utgör en form av sömnstörning. Kanske går du till exempel och lägger dig klockan elva på kvällen och somnar genast. Om du sedan vaknar 20 gånger under de påföljande 8 timmarna får du emellertid inte någon sund eller vederkvickande sömn. Tyvärr är detta en realitet för tusentals människor.

Låt oss ta en titt på vilka konsekvenser detta problem kan medföra.

Mindre djupsömn betyder större risk för depression

Störd sömn som varar tre dagar i rad är nog för att man ska känna sig mindre optimistisk. Det framgick av en studie som genomfördes vid John Hopkins University i Baltimore. Förklaringen till detta är enligt forskningsledaren och psykiatriprofessorn Patrick Finan:

 • Störd sömn är värre för humöret än sömnbrist.
 • När din sömn blir rubbad under natten inverkar det på dina sömncykler.
 • Störningar gör det omöjligt att övergå från NREM- (icke-REM-) fasen till REM-fasen, något som är väsentligt för kropp och hjärna.
 • Dessa förändringar minskar antalet deltavågor som hjärnan upplever.
 • En minskning av denna deltavågssömn är förknippad med en ökad risk för störningar som exempelvis depression.

Nattsömn som bryts upp i korta intervaller medför stress för hjärnan och omöjliggör alla de livsnödvändiga processer som varje sömnstadium innefattar. Detta får allvarliga konsekvenser för ditt humör.

Minnesproblem och långsiktiga kognitiva problem

Störd sömn kan få allvarliga effekter och i synnerhet om störningarna pågår under en längre tid. Bland annat visade en undersökning genomförd av en grupp som forskar kring sömn och kognition vid institutet för neurologi i Nederländerna, att minnesluckor är en av de vanligaste verkningarna av dessa sömnstörningar.

 • Sömnens struktur och cykler är av avgörande betydelse för att du ska kunna befästa det du lär dig medan du är vaken. Detta gäller för allt du ser, känner, upplever osv.
 • Under djupsömnen och senare under REM-fasen integrerar och befäster din hjärna de dagliga händelserna i det deklarativa minnet (långtidsminnet).
 • Andra effekter av störd sömn är koncentrationssvårigheter och obeslutsamhet. När du inte får tillräckligt med god sömn blir din reaktionstid längre och du får svårare att bemöta olika livsproblem.

Vidare finns det ytterligare en viktig aspekt av långvariga sömnstörningar. Detta tillstånd kan faktiskt orsaka kognitiv nedsättning. Din hjärna blir mer sårbar och mindre alert. Den skapar färre neurala kopplingar och gör dig mer benägen att drabbas av neurogenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom.

Migrän till följd av störd sömn

Sömnstörningar som varar i veckor eller månader resulterar vanligen i huvudvärk. Detta är något du förmodligen har erfarit någon gång under ditt liv. De flesta människor har upplevt denna klassiska känsla av dimmighet på morgonen som efterhand utvecklas till migrän.

Forskning visar att dessa plågsamma tillstånd i regel uppstår när hjärnan inte genomgår REM-fasen. Olika studier, varibland en som utfördes av neurologiska institutionen vid University of California, har avslöjat att det finns ett samband mellan avbruten sömn och uppkomsten av migrän. Orsaken kan vara en genetisk mutation. Dessa fascinerande ledtrådar till dessa vanligt förekommande problem är utan tvivel något man kommer att utforska närmare under de kommande åren.

Störd sömn leder ofta till huvudvärk

Behandlingar vid sömnproblem

Störd sömn kan orsakas av en utlösande faktor, en trigger, som det är viktigt att identifiera. Därför bör du tala med din läkare om du upplever att du inte får någon vilsam sömn. Om du känner dig tröttare när du vaknar än vad du var när du gick till sängs, eller om du lider av minnesluckor eller huvudvärk, bör du uppsöka läkarvård.

Willis-Ekboms sjukdom och sömnapné är ofta förknippade med uppvaknande under natten. En annan viktig faktor är stress. Det är lätt för människor att tillgripa receptfria sömntabletter istället för att gå till botten av problemet.

Om du införlivar sunda vanor i ditt liv och begränsar din användning av elektroniska enheter ett par timmar innan du går och lägger dig kan detta göra att du vaknar mindre ofta under natten. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer bör du ta itu med dina sömnproblem så snart du kan innan de blir kroniska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Libman, E., Fichten, C., Creti, L., Conrod, K., Tran, D. L., Grad, R., Jorgensen, M., Amsel, R., Rizzo, D., Baltzan, M., Pavilanis, A., & Bailes, S. (2016). Refreshing Sleep and Sleep Continuity Determine Perceived Sleep Quality. Sleep disorders, 2016, 7170610.https://doi.org/10.1155/2016/7170610
 • K. C. Brennan, E. A. Bates, R. E. Shapiro, J. Zyuzin, W. C. Hallow s, Y. Huang, H.-Y. Lee, C. R. Jones, Y.-H. Fu, A. C. Charles,
  L. J. Ptáček, Casein Kinase Iδ Mutations in Familial Migraine and Advanced Sleep Phase. Sci. Transl. Med. 5, 183ra56 (2013).
 • Kishi, A., Van Dongen, H. P., Natelson, B. H., Bender, A. M., Palombini, L. O., Bittencourt, L., Tufik, S., Ayappa, I., & Rapoport, D. M. (2017). Sleep continuity is positively correlated with sleep duration in laboratory nighttime sleep recordings. PloS one, 12(4), e0175504.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175504
 • Van Someren, E. J., Cirelli, C., Dijk, D. J., Van Cauter, E., Schwartz, S., & Chee, M. W. (2015). Disrupted Sleep: From Molecules to Cognition. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(41), 13889–13895.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2592-15.2015

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.