4 tecken som avslöjar en osäker person

4 tecken som avslöjar en osäker person

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Har du någonsin träffat någon som gjorde att du kände dig underlägsen, till och med som en total vekling, samtidigt som du såg på personen som det bästa någon kan hoppas på att bli i livet? Det har du säkerligen. Det mest intressanta är att bakom dennes självsäkra och storslagna attityd så döljer sig ofta en osäker person.

Det är rätt vanligt att osäkra personer gömmer sina orosmoln och rädslor bakom en attityd av falsk säkerhet, vilket tenderar att involvera att få andra att känna sig underlägsna. Detta är inte brist på ödmjukhet, utan snarare vad Alfred Adler kallade ett mindervärdeskomplex. Det är ingen slump att vi ofta finner en osäker person bakom masken hos ett mindervärdeskomplex.

Enligt Adler försöker personer som känner sig osäkra kompensera för denna känsla genom vad han kallar en kamp för överlägsenhet. Det enda sättet som dessa personer kan konfrontera osäkerheten hos deras förmågor och bli nöjda med sig själva är att göra andra olyckliga. Enligt Adler ligger denna kamp för överlägsenhet i hjärtat av deras neuros.

Osäkerhet och narcissism

Idag tror man att denna kamp för överlägsenhet är ett karaktärsdrag hos den narcissistiska personlighetsstörningen. Detta involverar en avvikelse från den normala utvecklingen av ens personlighet, som resulterar i att en person konstant försöker höja sin självkänsla.

Flicka i spegel

Inom narcissism hittar vi två olika typer av mönster: det grandiosa och det sårbara. Den grandiosa narcissisten karaktäriseras av sin utåtvändhet, dominans och sökande efter uppmärksamhet. Den sårbara narcissisten är å andra sidan väldigt känslig för kritik och frustration, så pass att kritiken kan bli en besatthet i dennes sinne. Vidare försämras personens sociala relationer på grund av dennes pretention och konstanta behov av beundran.

I båda dessa fallen är det väldigt troligt att narcissism och brist på självkänsla är de sanna bovarna i dramat när personen får dig att känna dig underlägsen. Även om narcissism inte alltid når patologiska nivåer så är det faktiskt relativt vanligt.

Självkänsla och narcissism

Vissa forskare menar att narcissism bättre kan karaktäriseras med koncept såsom öppen narcissism och dold narcissism, istället för grandios narcissism och sårbar narcissism. Behandling skulle baseras på typen som personen uppvisar.

Psykologen James Brookes, från University of Derby i Storbritannien, beslutade sig för att ta en titt på hur personer med stark narcissistisk tendens såg sig själva när det kom till självkänsla, sin egen effektivitet och tillit till sin förmåga att bli framgångsrika. Med ett urval av universitetsstudenter analyserade Brookes förhållandet mellan öppen och dold narcissism, självkänsla och ens effektivitet.

Narcissistiska drag som avslöjar osäkra personer

Studien tillhandahöll lite insikt som hjälper oss att definiera en narcissistisk personlighet och som kan ge oss en uppfattning om hur vi kan tolka handlingarna hos narcissister som bevis på deras osäkerheter.

1. En osäker person försöker få dig att känna dig osäker

Ifrågasätter du ofta ditt eget värde när du är med en viss person? Talar denna person alltid om sina styrkor? Om du är en person som generellt inte känner dig osäker men som börjar tvivla eller känna dig osäker när du är nära vissa personer, är det väldigt troligt att dessa personer projicerar sina osäkerheter på dig.

En osäker person med mindervärdeskomplex skäller

2. En osäker person måste visa upp sina prestationer

Det är inte alltid nödvändigt för en osäker person att förstärka sig själv genom beteenden som knuffar en annan person mot att känna sig osäker. Ofta räcker det för osäkra personer att skryta om sin utmärkta livsstil, sina fantastiska utbildningar eller hur otroliga deras familjer är. Detta är deras sätt att övertyga dem själva om vilket värde de har.

3. En osäker person talar om sin egen ödmjukhet för ofta

Att påpeka att du är ödmjuk är ett dolt sätt att framhålla dig själv och få andra att känna sig undergivna. Skryt om ödmjukhet avslöjar osäkra personer.

4. En osäker person tenderar att klaga över saker som inte är tillräckligt bra

Personer med ett stort mindervärdeskomplex känner att de inte har tillräckligt för att vara lyckliga. Med tanke på att de känner osäkerhet i nuet så fokuserar de på väldigt höga mål. De är besatta av prestige för att bli erkända i andras ögon. På så sätt visar de sin överlägsenhet genom påstått överlägsna mål, vilket kommer förstärka deras osäkerhet när de inte når dem.

Avslutande kommentarer

Att kunna upptäcka osäkerhet hos människor omkring dig kan hjälpa dig att eliminera alla tvivel om din självbild och dina egna färdigheter. På så sätt kommer du kunna motverka de tvivel som osäkra människor uppmuntrar hos dig för att bli nöjdare med sig själva.

Att inte ge vika för dessa tvivel främjar känslor av uppfyllelse, både hos dig själv och de osäkra personerna omkring dig. Mindervärdeskomplexet hos dessa personer kommer inte botas av att du känner dig osäker; det ger bara ett temporärt avbrott i tillståndet. Det kan dock även orsaka ett djupt sår hos dig som är svårt att läka.

Låt inte andra trampa på dig. Det räcker med att inte ta vad dessa personer säger till dig på allvar. Anta inte en defensiv position av självkritik. Visa istället medmänsklighet för dessa personer, som redan har tillräckligt med problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.