Narrativ medling - en strategi för konfliktlösning

Narrativ medling är ett tillvägagångssätt baserat på kraften i det talade ordet. Målet med denna metod är att använda personliga berättelser för att hjälpa alla parter som är inblandade i en konflikt att se situationen från ett annat perspektiv.
Narrativ medling - en strategi för konfliktlösning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Narrativ medling är en teknik för konfliktlösning som bygger på sättet människor strukturerar och beskriver de avvikelser eller motsättningar de omges av. Det är viktigt att nämna att personligt språk återspeglar hur en individ ser världen, vilket tenderar att ge värdefulla ledtrådar om den sanna naturen av en konflikt.

Generellt sett är narrativ medling effektivt för att få varje part att uttrycka sina intressen och personliga behov. På det sättet kan medlare dekonstruera individuella berättelser för att lösa problemet på ett sätt som främjar både förståelse av sig själv och av andra.

Konfliktlösning börjar när du identifierar orsaken till problemet. Till exempel kanske du tror att du är arg på någon eftersom personen inte samarbetar med dig. Narrativ medling kan dock hjälpa dig att upptäcka att det som faktiskt stör den andra personen är hur du ber denne att samarbeta. Detta visar att om du kan uppmuntra människor att berätta sin sida av historien och sedan analysera sättet de berättar om sin konflikt, kommer dessa typer av detaljer upp till ytan.

Två personer samtalar

De grundläggande koncepten inom narrativ medling

För att förstå narrativ medling måste du först känna till några begrepp som ingår i denna metod:

 • Konfliktberättelse. Hur varje person skapar en berättelse om konflikten. Det ger ledtrådar om de element och aspekter som personerna anser vara problematiska och som definierar deras positioner.
 • Alternativ berättelse. Den ideala situationen som gör det möjligt för alla parter att övervinna konflikten. Återigen använder alla parter personligt språk för att uttrycka vad de vill och vad de är villiga att göra för att hitta en lösning.
 • Meta-berättelser. De regler och värderingar som implicit visas i konfliktberättelsen och i den alternativa berättelsen.

Narrativa element

Karaktärsdragen hos berättelserna som människor berättar om en konflikt är en annan viktig aspekt av narrativ medling. Dessa element är grunden för dekonstruktionsprocessen för den verkliga konflikten. De karakteristiska elementen är följande:

 • Handlingsförlopp. Hur en individ allmänt beskriver orsaken till problemet, förändringen som lett till konflikten, de komplicerande faktorerna och vad som skulle göra en lösning möjlig.
 • Ämne. Den konkreta aspekten konflikten handlar om.
 • Sammanhang. Den fysiska och sociala omgivning där problemet uppstår.
 • Karaktärer. Alla som är inblandade i konflikten (på ett eller annat sätt).

En persons berättelse om en problematisk situation skiljer sig vanligtvis mycket från en annans. Ofta kan det verka som att de pratar om två helt olika frågor.

En parterapeut använder narrativ medling

Narrativ medling kan uppnås genom flera olika tekniker

I narrativ medling ingår många konfliktlösande tekniker. Det ultimata målet är att bygga en gemensam berättelse som alla parter kan komma överens om. Denna berättelse bör också representera alla och leda till en enhetlig alternativ berättelse. För att uppnå detta kan medlare använda en eller flera av följande tekniker:

 • Dubbelt lyssnande. Det innebär att man noterar en persons negativa beskrivningar och gör dem positiva. Till exempel kan ett uttalande som “Hennes själviskhet stör mig” bli “Jag skulle vilja att hon var mer generös”.
 • Omformulering. Här syntetiserar medlaren vad varje person berättar så mycket som möjligt. Denne använder berättelsen som en grund och sammanfattar grundorsaken, förändringen och de komplicerande faktorerna. Detta uppmuntrar varje part att lyssna på varandra genom medlaren.
 • Omprövning. Denna går ut på att notera de aggressiva uttrycken som de olika parterna använder och återanvända dem på ett försonligt sätt. Till exempel, om någon säger “Han är en lögnare”, går medlaren emellan med en fras i stil med “Du menar kanske att du upplever vissa inkonsekvenser i vad han säger”.
 • Externalisering. Medlaren hjälper parterna att identifiera den mest negativa känslan som motparten orsakar. Om känslan till exempel är ilska får parterna som deltar i konfliktlösningen fördjupa sig i sin upplevelse av ilskan och hur den manifesterar sig.
 • Inkludering av andra berättelser. Detta påminner om en rollspelsteknik. Medlaren ber de berörda parterna att sätta sig i en neutral parts skor för att se konflikten ur ett annat perspektiv. Till exempel, vad skulle en polis säga om vad du just berättade för oss?

Slutsatser

Alla dessa tekniker syftar till att dekonstruera varje parts berättelse. Målet är att göra berättelserna mer öppna, flexibla och begripliga för alla inblandade. Dessa tekniker tenderar att fungera bra i organisatoriska sammanhang.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Garrido Soler, S., & Munuera Gómez, P. (2014). Contra la neutralidad. Ética y estética en el modelo circular-narrativo de mediación de conflictos. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, (17), 139-166.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.