Praktiska självhävdelsetekniker för att lösa konflikter

Att vara bestämd i dina interaktioner med andra kan hjälpa dig att undvika konflikter, samtidigt som du värnar om dina intressen och andras rättigheter.
Praktiska självhävdelsetekniker för att lösa konflikter
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Kommunikationen flyter inte alltid som vi skulle vilja. Missförstånd och konflikter är vanliga och kan inverka på relationer och orsaka frustration. Därför ska vi här presentera några praktiska självhävdelsetekniker, vilka bygger på enkla förfaranden som kan hjälpa oss att värna om våra egna rättigheter utan att det går ut över andras.

Om du lär dig och praktiserar dessa enkla tekniker, kommer de efterhand att bli en del av din repertoar av naturliga responser. Till en början kan de kännas lite krystade, men den upplevelsen försvinner med övning.

Det finns tre grundläggande kommunikationsstilar

Vad är självhävdelse?

Självhävdelse är en kommunikationsstil som gör att en individ kan uttrycka sina önskemål, behov och åsikter utan att såra eller förnärma sin samtalspartner. Det är ett begrepp som är lättare att förstå om du betänker de tre grundläggande typerna av kommunikation:

  • Passiv. I detta fall kan individen inte uttrycka sina åsikter eller försvara sina rättigheter. Personen har tendens att inte vara oense, eftersom han eller hon är rädd för konfrontation. Individens behov av att vara till lags gör att han eller hon ofta känner sig manipulerad eller missförstådd av andra.
  • Aggressiv. På motsatta sidan av spektrumet finns det människor som kommunicerar på ett befallande sätt och inte visar något intresse för andras synpunkter. De försöker påtvinga sina kriterier och använder sig ofta av hot, anklagelser och ilska.
  • Självhävdande. Denna kommunikationsstil är bäst, eftersom den utmärks av en förmåga att vara oense och uttrycka åsikter och att samtidigt respektera andra människors synpunkter. Personer med god självkänsla använder sig ofta av denna kommunikationsstil. Självhävdande kommunikation är tillfredsställande för alla parter.

Praktiska självhävdelsetekniker för att lösa konflikter

Självhävdelse är inte ett abstrakt begrepp. Och du kan tillämpa nedanstående självhävdelsetekniker i dina relationer med andra. Du bör använda en principiell ordning när vill bemöta en potentiell konflikt:

  • Börja med att konstatera konkreta fakta, istället för att göra generaliseringar. Istället för att säga “Du tar dig aldrig tid att vara med mig längre”, försök att säga “Under de senaste veckorna har vi bara sett varandra två gånger”.
  • Precisera hur du upplever situationen, istället för att anklaga eller sätta etikett på den andra personen. Att säga “Det får mig att känna mig ledsen” är bättre än att säga “Du är självisk”.
  • Kom med konkreta förslag. Exempelvis “Jag skulle vilja att vi bestämde en dag i veckan då vi kan umgås”.
  • Förklara hur planen skulle förbättra situationen. Till exempel “På så sätt skulle vi ha mer tid med varandra och bråka mindre”.

Upprepningstekniken

Den här teknikern går ut på att repetera ditt konstaterande om och om igen på ett lugnt och samlat sätt.

“Det är ditt fel att vi alltid kommer för sent.”

“Jag var tvungen att stanna kvar på jobbet för jag hade ett möte.”

“Men du gör alltid samma sak.”

“Som jag sa var jag tvungen att stanna längre än vanligt för vi hade ett möte.”

Dimbildningstekniken

Du kan använda den här tekniken när den andra personen kritiserar dig eller ger dig råd med avsikten att manipulera dig.

Här är det fråga om en teknik som syftar till att erkänna att vad den andra personen säger delvis är sant, men att det slutliga avgörandet ligger i dina händer:

“Du går aldrig ut med oss nu för tiden. Du glömmer bort dina vänner.”

“Det är sant att jag inte går ut med er längre, för det kan jag inte med mitt nya arbetsschema.”

Det är viktigt att använda en lugn ton när man kommunicerar

Praktiska självhävdelsetekniker – Instämmandetekniken

I den här situationen medger du att du handlade fel, utan att accepterna några etiketter. Med andra ord förkastar du etiketten som den andra personen sätter på dig, men du medger ditt misstag.

“Du lämnar alltid en röra efter dig. Du är så hänsynslös.”

“Det stämmer att jag inte städade huset, för jag var tvungen att skynda mig iväg. Men så gör jag inte alltid.”

Ignoreringstekniken

Du kan använda den här tekniken när den andra personen är extremt upprörd eller arg. Den bygger på att man ignorerar anledningen till grälet.

“Jag har intrycket av att du är mycket arg just nu och det kan sluta med att vi sårar varandra med våra ord. Låt oss tala om det senare, när vi har lugnat ned oss.”

Detta är några exempel på olika praktiska självhävdelsetekniker du kan använda dig av för att visa mer bestämdhet i ditt dagliga liv.

Som du märker är det viktigt att du talar i en lugn, jämn och även respektfull ton. Du ska försöka undvika att brusa upp, samtidigt som du gör din åsikt gällande. Med övning kan självhävdelse komma att bli ditt bästa redskap för god kommunikation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caballo, V. E. (1983). Asertividad: definiciones y dimensiones. Estudios de psicología4(13), 51-62.
  • Mayer-Spiess, O. C. (1996). La asertividad: expresión de una sana autoestima. Desclée de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.