Vilka rättigheter ger du upp då du inte är bestämd?

Vilka rättigheter ger du upp då du inte är bestämd?

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2018

Bestämdhet är en social färdighet som folk ibland ger upp frivilligt för att undvika konflikt. Vissa gör det för att de helt enkelt inte tycker om att vara bestämda. Man är väldigt bestämd som barn, men när man blir vuxen känns det svårare att försvara sina rättigheter. Då du inte är bestämd ger du dock upp vissa grundläggande rättigheter.

Det är dock viktigt att man är bestämd om man vill vara en del av världen utan att bli sårad, för annars kommer du bli offer för personer som du inte vet hur man gör sig av med.

I den här artikeln kommer vi ta upp några grundläggande rättigheter som du kommer kunna försvara om du är bestämd. Då du inte är bestämd så kommer andra försöka begränsa dina rättigheter.

Kvinna som håller tomtebloss.

Rätten att döma dig själv

Du har rätten att skapa och försvara dina egna åsikter. Andra personer bör inte döma dig för dina åsikter eller få dig att ändra på dem. Du bör kunna lägga fram dina egna åsikter oavsett vad andra tycker.

Denna rätt innebär att du har konsekventa åsikter och dina egna uppfattningar. Det kan dock kännas obekvämt om du märker att det finns en diskrepans mellan dina uppfattningar och dina handlingar.

Ett exempel är personer som anser rökning vara dåligt för hälsan, men som själva säljer cigaretter. Eller personer som ger efter för frestelsen och sedan inte kan sluta tänka på vad som har hänt.

Då du försvarar din rätt att döma vem du är och vad du gör så kan du göra detta i enlighet med dina egna uppfattningar och inte andras. Du kommer bestämma vilka referenspunkter du använder och hur högt du sätter ribban.

Rep i form av spindelnät.

Rätten att välja vad man tar ansvar för

De skyldigheter du är ansvarig för inkluderar att du tar hand om dig själv och dina barn. När det gäller alla andra ansvar så kan du välja att acceptera eller inte beroende på dina egna kriterier, och ingen bör kunna döma dig för detta.

Du kan hjälpa din medarbetare om du ser att denne sitter och kämpar, men du är inte skyldig att göra det om det inte är en del av din jobbeskrivning och något som du har åtagit dig tidigare. Du har rätten att sätta dina egna intressen framför andras, och om du inte gör det så förtjänar du beröm för att du prioriterade någon annan trots att du inte behövde göra detta.

Vissa personer vet hur man tar bort denna rätt från folk. Tänk på barn som låter sina rum vara stökiga hela tiden då de vet att deras mamma kommer städa upp efter dem. Tänk på den där medarbetaren som ber någon annan om hjälp och sedan skyller på samma person om något går fel.

Kvinna som går i skog.

Rätten att inte behöva förklara sig

Denna rätt överskrids ofta inom romantiska relationer då du inte är bestämd. Vissa personer säger till andra vad de vill höra för att de ska bli tysta eller för att de är rädda för att göra dem arga.

Förklaringar är en artighet som du kan välja att utöva eller inte. Ingen behöver veta vad du gör eller hur du gör något. Om man kan utöva denna rätt i en rättssal, så varför inte inom den personliga sfären?

Det finns vissa situationer som leder folk till att kräva en förklaring. Avundsjuka personer ber ofta om förklaringar för de vill känna sig säkra. Men du bör veta att du inte är skyldig att ge efter, även om de är så ihärdiga att det övergår från en förfrågan till ett krav.

Du har kraften att välja vad du vill dela med dig av med andra. Detta är fantastiskt för du kan då hantera ditt privatliv och välja vem som du vill lita på.

Andra rättigheter som du ger upp då du inte är bestämd

Vi har än så länge tagit upp några av de viktigaste rättigheterna som du kan försvara genom att vara bestämd. Här är en kort överblick av några rättigheter som också är viktiga:

  • Rätten att ändra åsikt.
  • Rätten att begå misstag.
  • Rätten att säga “Jag vet inte”.
  • Rätten att göra saker utan andras godkännande.
  • Rätten att välja alternativ som inte är logiska, konsekventa eller populär.
  • Rätten att inte förstå eller möta andras förväntningar.
  • Rätten att inte vara perfekt.

Det finns personer som kommer vilja göra övertramp på dessa rättigheter, medvetet eller omedvetet. Det är dock upp till dig att vara bestämd och försvara dig själv.

Detta kanske intresserar dig
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen

Att veta hur man säger nej på jobbet är en viktig social färdighet som vi kallar för bestämdhet. Bestämda personer har hälsosam självkänsla.