Vilka rättigheter ger du upp då du inte är bestämd?

Vilka rättigheter ger du upp då du inte är bestämd?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Bestämdhet är en social färdighet som människor ibland ger upp frivilligt för att undvika konflikt. Vissa gör det för att de helt enkelt inte tycker om att vara bestämda. Vi är väldigt bestämda som barn, men när vi blir vuxna känns det svårare att försvara våra rättigheter. När du inte är bestämd ger du dock upp vissa grundläggande rättigheter.

Det är dock viktigt att du är bestämd om du vill vara en del av världen utan att bli sårad. Annars kommer du bli offer för personer som du inte vet hur man gör sig av med.

I den här artikeln kommer vi ta upp några grundläggande rättigheter som du kommer kunna försvara om du är bestämd. Om du å andra sidan inte är bestämd kommer andra försöka begränsa dina rättigheter.

Kvinna som håller tomtebloss.

Rätten att döma dig själv

Du har rätten att skapa och försvara dina egna åsikter. Andra personer bör inte döma dig för dina åsikter eller få dig att ändra på dem. Du bör kunna lägga fram dina egna åsikter oavsett vad andra tycker.

Denna rättighet innebär att du har konsekventa åsikter och dina egna uppfattningar. Det kan dock kännas obekvämt om du märker att det finns en diskrepans mellan dina uppfattningar och dina handlingar.

Ett exempel är personer som anser rökning vara dåligt för hälsan, men som själva säljer cigaretter. Eller personer som ger efter för frestelsen och sedan inte kan sluta tänka på vad som har hänt.

När du försvarar din rätt att döma vem du är och vad du gör så kan du göra detta i enlighet med dina egna uppfattningar och inte andras. Du kommer bestämma vilka referenspunkter du använder och hur högt du sätter ribban.

Rep i form av spindelnät.

Rätten att välja vad man tar ansvar för

De skyldigheter du är ansvarig för inkluderar att du tar hand om dig själv och dina barn. När det gäller alla andra ansvar så kan du välja att acceptera dem eller inte beroende på dina egna kriterier, och ingen bör kunna döma dig för detta.

Du kan hjälpa din medarbetare om du ser att denne sitter och kämpar, men du är inte skyldig att göra det om det inte är en del av dina arbetsuppgifter och något som du har åtagit dig tidigare. Du har rätten att sätta dina egna intressen framför andras, och om du inte gör det så förtjänar du beröm för att du prioriterade någon annan trots att du inte behövde göra detta.

Vissa personer vet hur man berövar andra denna rättighet. Tänk på barn som låter sina rum vara stökiga hela tiden då de vet att deras mamma kommer städa upp efter dem. Tänk på den där medarbetaren som ber någon annan om hjälp och sedan skyller på samma person om något går fel.

Kvinna i skog som inte är bestämd.

När du inte är bestämd ger du upp rätten att inte behöva förklara dig

Denna rättighet överskrids ofta inom kärleksförhållanden när du inte är bestämd. Vissa personer säger till andra vad de vill höra för att avsluta konversationen eller för att de är rädda för att göra dem arga.

Förklaringar är en artighet som du kan välja att utöva eller inte. Ingen behöver veta vad du gör eller hur du gör något. Om man kan utöva denna rätt i en rättssal, varför inte inom den personliga sfären?

Det finns vissa situationer som får människor att kräva en förklaring. Svartsjuka personer ber ofta om förklaringar för att de vill känna sig säkra. Men du bör veta att du inte är skyldig att ge efter. Det gäller även om de är så ihärdiga att det övergår från en förfrågan till ett krav.

Du har makten att välja vad du vill dela med dig av till andra. Därmed kan du upprätthålla ditt privatliv och välja vem du litar på.

Andra rättigheter som du ger upp när du inte är bestämd

Vi har hittills tagit upp några av de viktigaste rättigheterna som du kan försvara genom att vara bestämd. Här är en kort överblick av några fler rättigheter som också är viktiga att försvara. Det är rätten att…

  • Ändra åsikt.
  • Begå misstag.
  • Säga “Jag vet inte”.
  • Göra saker utan andras godkännande.
  • Välja alternativ som inte är logiska, konsekventa eller populära.
  • Inte förstå eller möta andras förväntningar.
  • Inte vara perfekt.

Det finns personer som kommer vilja göra övertramp på dessa rättigheter, medvetet eller omedvetet. Det är dock upp till dig att vara bestämd och försvara dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.