Balanserat tänkande: att vara i harmoni med världen

Balanserat tänkande: att vara i harmoni med världen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Balanserat tänkande gör att du kan tänka på världen utan att använda olika filter och förvrängningar. Vidare hjälper det dig att vara autentisk och inte fastna i fördomar. Det gör det möjligt att stå emot tankar som vilseleder. När du accepterar och tillämpar den här strategin är du bättre rustad för att göra dig av med en rad negativa aspekter. Dessa kan vara allt från ångest till nedgående spiraler av modfälldhet som kan förfölja dig.

Ordet “balans” för osökt tankarna till vissa idéer. En av dessa är otvivelaktigt bilden av en person som försöker gå balansgång på en högt upphängd lina. Skickligt förflyttar sig personen sakta och tålmodigt framåt för att undvika ett ödesdigert fall. Men balansen uppnår han inte med fötterna, utan i själva verket är det sinnet som svarar för denna. Detta är faktiskt en mycket representativ liknelse.

“Lycka är inte fråga om intensitet utan om balans, ordning, rytm och harmoni.”

-Thomas Merton-

I vårt dagliga liv befinner vi oss ofta i samma situation. Vår verklighet är ibland kaotisk, krävande, komplex och t.o.m. smärtsam. Livet är den spända linan och vi är lindansarna som måste hålla balansen för att inte tappa kontroll. Nyckeln för att uppnå detta är att tillämpa balanserat tänkande, för därigenom stillar vi även våra känslor. Och “fötterna” styr oss i rätt riktning så att vi kan ernå konkreta mål.

Dock kan man tryggt hävda att detta inte är något enkelt företag. Vår hjärna fungerar mestadels på ett omedvetet sätt och genom automatiska processer. Mentala genvägar är ofta resultatet av en mängd fördomar, begränsande attityder och rigida system som gärna leder oss till extremer. Därför måste du ta kontroll över din egen person för att uppnå flexibilitet och den magiska balans som omstrukturerar (nästan) allt.

Flicka som balanserar på spänd lina

Balanserat tänkande: att finna ro i osäkerheten

För ett par år sedan genomförde man en intressant studie på universitetskliniken i Hamburg-Eppendorf. Man samlade en grupp patienter med depression och tvångssyndrom (OCD). Dessa patienter ingick i ett årslångt metakognitivt träningsprogam. Programmet hade ett bestämt och och ambitiöst syfte: att få deltagarna att acceptera osäkerhet, att minska kognitiva förvrängningar, att få dem att reflektera över sina egna tankar och korrigera sina tankeprocesser.

Resultatet av studien var mycket positivt och många deltagare som behandlades med läkemedel reducerade sin medicinering. Följaktligen kan vi instämma i den klassiska frasen bättre tankar leder till ett bättre liv. Så att tillämpa ett balanserat tänkande är därför ett mycket bra sätt att satsa på oss själva och det ger oss en otrolig hjälp med att bryta de mentala mönster som håller oss fångna i dunkla hål. Låt oss nu ta en titt på de inre processer som ofta sänker vår livskvalitet.

Många av våra tankar är förvridna

Ångest, konstant oro och rädsla fungerar som negativa ankare. Vi använder dem nästan utan att märka det, genom att fokusera på vad som kan komma att hända, på de misstag vi tidigare har gjort, på det värsta vi kan föreställa oss… Detta kognitiva mönster bygger ofta på ett slags sofistikerat och obarmhärtigt mentalt manövrerande: förvridna tankar. Nedan finns en lista på en del av dessa, som vi ofta tillämpar i våra dagliga liv:

 • Filtrering: Vi fokuserar vår uppmärksamhet på negativa detaljer som vi intensifierar.
 • Polariserat tänkande: I vår verklighet finns inget mellanting. Allt är bra eller dåligt, svart eller vitt.
 • Övergeneralisering: Med utgång från den mest bagatellartade och obetydliga företeelse har vi tendens att dra otroliga och dramatiska slutsatser.
 • Katastroftankar: Inget gott kommer någonsin att inträffa. Oavsett vad du gör kommer det att gå åt skogen!
 • Personalisering: Allt som händer och allt du råkar göra, tänka eller säga åt andra handlar om dig själv.
 • Emotionellt tänkande: Det du känner är vad som definierar dig. Om du upplever att du är misslyckad är det för att du är misslyckad.
Kvinna med ett virrvarr av negativa tankar

Hur råder man bot på dem?

Om du funderar över dessa tankemönster kanske du undrar vad du behöver göra för att råda bot på dem. Måste du gå i omvänd riktning och börja tänka positivt? Trots att detta kan verka konstigt, så är det faktiskt inte så du löser situationen. Det är inte fråga om att börja använda sig av extrem positivitet eller att intala sig själv att “allt kommer att ordna sig”.

Att göra så medför ett förvridet tankesätt. Därför ska du inte gå till ytterligheter och bara tänka på bra eller dåliga saker. En god “balansgång” innebär att bibehålla sitt lugn, att ta ett steg i sänder, att ta fullt ansvar för sig själv. Det betyder att hålla ett öga på omgivningen, att vara uppmärksam och objektiv.

Hur man tillämpar balanserat tänkande

Genom att tillämpa ett balanserat tänkande i ditt dagliga liv kommer du inte bara minska risken att falla offer för stress, ångest och depression. Dessutom kommer du att förbättra din samvaro med andra, eftersom du blir mindre mottaglig för fördomar, själviskhet och fanatism.

Ett balanserat tankesätt hjälper dig att frigöra dig från olika inre fällor som hindrar dig från att leva ett meningsfullt liv. Det får dig att älska dig själv lite mer och att respektera människorna omkring dig. Så låt oss lära oss att praktisera den här typen av tänkande.

“Att leva är som att cykla. För att hålla balansen måste man röra sig framåt.”

-Albert Einstein-

Man i en cirkel av böcker

Nycklarna till balanserat tänkande

Första steget är att hålla sig lugn. Ibland lever vi i pressat tempo för att vi blivit så vana vid att leva automatiskt. En sådan livsstil främjar uppkomsten av “obalanserade” tankar. Med andra ord tendensen att tänka utan att begrunda, att förivra sig, utan att reflektera, se eller uppskatta… Sakta ned och unna dig själv en stund av tysthet och ro.

 • Andra steget är att inte göra några antaganden. Detta kan vara lite knivigt, men försök att undvika att komma med förhastade bedömningar och att etikettera människor. Kanske blir jobbet fortare undanstökat, men du riskerar också att göra fler misstag.
 • Sluta att sätta krokben för dig själv. Sluta med att förvrida verkligheten och att alltid se dig själv som offer. Respektera dig själv och jobba med din självkänsla och ditt självförtroende, så kommer du att se möjligheter där du tidigare bara såg dörrar som stängdes.
 • Acceptera osäkerhet. När man tänker på ett balanserat sätt tolererar man osäkerhet, eftersom man vet att inte allt som sker är till ondo. Och skulle något illa inträffa, har man lämpliga strategier för att bemöta vad som än händer.
 • Förvrid inte verkligheten utan lär dig att se saker och ting för vad de är. Var inte så upptagen med hur du skulle vilja att allt förhöll sig. Var mer mottaglig och ödmjuk.
 • Hys mer förtroende för andra. Uteslut inte människor som tänker annorlunda än du. Se inte dig själv som överlägsen eller underlägsen någon annan. Tillämpa acceptans och gör dig kvitt gammalt groll.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis medger vi att det inte alltid är lätt att omsätta balanserat tänkande i praktiken. Ett sådant tänkande kräver nämligen att vi omstrukturerar oss som individer, river ned murar, ändrar våra synsätt och ger oss själva lite mer “frihet”. Se alltså denna målsättning som en daglig övning. Lär dig att anta en mer lugn, mottaglig och balanserad attityd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.