Att korrigera en person som har en felaktig uppfattning

När en person har en felaktig uppfattning och du vill få denna att inse det, måste du göra det bestämt men respektfullt. Ta inte rollen av moralisk överlägsenhet eftersom risken är att du snart upptäcker att du är den som har fel.
Att korrigera en person som har en felaktig uppfattning
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att hitta ett lämpligt (och respektfullt) sätt att rätta en person som har en felaktig uppfattning är något som alla borde lära sig att göra. När allt kommer omkring finns det stora mängder falska nyheter i olika medier överallt, vilket gör att det är väldigt lätt att ta åtminstone några av dem som sanning. Vad som kan vara svårast och som du bör kämpa mot är den sjukdom som drabbar så många människor i världen: behovet av att alltid ha rätt.

Att inse att alla kan göra misstag är viktigt. Detta är en övning i ödmjukhet eftersom det är sant. Men om det är svårt för dig att se misstag som något mänskligt, kommer du att få det svårare att övertyga andra om deras missuppfattningar. Så hur kan du göra det utan att det leder till en konflikt? Finns det någon strategi för hur man kan göra en person medveten om att de har en felaktig uppfattning om någonting utan att det skapar spänningar och negativa känslor som också eskalerar?

Man skulle kunna säga att det handlar om takt, men det går faktiskt även långt utöver att veta hur man korrigerar en annan person på rätt sätt. Du måste göra det på ett intelligent sätt. Detta för att du samtidigt måste vara beredd att inse möjligheten att du är den som har fel.

När allt kommer omkring handlar det om att veta hur man ska bygga grunden för en dialog för respektfull och sanningssökande kommunikation. En där olika uppfattningar får utrymme och där argumenten hålls med en civiliserad ton.

Två personer pratar

Strategier för att rätta en person som har en felaktig uppfattning

Alla vill ha rätt. Att försvara sin egen sanning är ett vanligt mänskligt beteende. De flesta håller sig fast vid sina idéer som ett segel till masten. För det är många som ser misstag som en svaghet. Således är det inte alla som känner sig bekväma med att misslyckas med ett argument, eller höra att de har fel.

Har du någonsin känt dig tvungen att korrigera en person som har en felaktig uppfattning? Det är ganska vanligt att det händer med människor som man står väldigt nära. Det kan ofta hända när två personer genomgått samma upplevelse, men de kommer ihåg den på olika sätt – med andra ord uppfattar man här ofta att den andra har ”falska minnen” av vad som faktiskt hände.

Det kan vara din partner, far eller bästa vän som är förvirrad över något visst datum eller händelse. Därför försöker du säga till dem att det hände på ett annat datum eller sätt än det de återger. Om du inte går till väga på rätt sätt här, är risken att det leder till en konflikt.

Ett annat exempel kan vara i en situation på din arbetsplats. Har du någonsin varit tvungen att korrigera någonting som din kollega har sagt eftersom detta inte var sant eller korrekt?

Alla har varit med om denna typ av situationer. Och erkänn, du skulle gärna ha velat hanterat dem med större framgång. Så fortsätt att läsa för att ta reda på några sätt som kan hjälpa dig att lyckas med detta nästa gång.

Börja med något positivt utan att betona misstaget

När du vill rätta en person som har en felaktig uppfattning bör du inte börja med uttryck som: ”Det du säger är inte sant”, ”Det är inte helt riktigt” eller: ”Titta här, du gör det fel”. Sådana fraser kommer bara att sätta personen på defensiven direkt.

Det är en mycket bättre metod att försöka övertyga den andra personen och att argumentera saker på ett intimt sätt, och närma dig denna person på ett så positivt sätt som möjligt. Till exempel: ”Ja, det är sant att vi åkte till den där staden, och det är också sant att vi stannade på ett ganska gammalt vandrarhem. Du har rätt i det. Men din bror var inte med på den resan eftersom han fortfarande arbetade i… ”

Det är särskilt svårt att erkänna att du begått ett misstag för dina föräldrar, för naturligtvis vet du ju så mycket mer än de gör.

-Sean Covey-

Tänk på ditt val av tonläge när du ska korrigera en person med en felaktig uppfattning

När man korrigerar någon och påpekar dennes misstag eller felaktiga tillvägagångssätt är det ganska lätt att man använder, nästan instinktivt, en auktoritär, ironisk eller konfronterande ton. Detta måste du undvika att göra så långt det bara går.

Tonläget i din röst är lika viktig som dina argument. Du måste vara taktfull, empatisk och lugn medan du försöker kommunicera.

Säkra dina argument med data

När du vill rätta en person som har en felaktig uppfattning, bör du undvika att börja med att säga att du är den som har rätt. Detta eftersom en sanning utan uppbackande fakta inte betyder något eftersom det inte finns tillräckligt med data för att stödja den. Den är som rök som enkelt bara kan vädras ut genom fönstret.

För att visa, utan att vara påträngande, att du har rätt, bör du göra det med solida argument. Och för att göra det måste du kommunicera självständigt och ge detaljerad, objektiv information. Samtidigt är det viktigt att du lyssnar empatiskt så att du kan svara på rätt sätt.

En uttråkad kvinna

Var medveten om att du inte alltid kommer att kunna övertyga den andra personen

Ja, du kommer inte alltid att kunna övertyga en annan person om att denna har fel. Så när du vill rätta en person som har en felaktig uppfattning, håll i minnet att vissa människor helt enkelt inte är intresserade av att se saker ur din synvinkel. Så kan det vara exempelvis i vissa fall så komplicerade som då en person vill försvara sin medverkan i en kult, eller då en person har bestämt sig för de är emot användningen av modern medicin.

Det finns fakta som vissa personer helt enkelt inte kan förstå. Och det finns oöverkomliga skillnader i trosuppfattningar och åsikter bland människor med olika religioner och livsåskådningar. Som du kan förstå är fanatism och ideologisk extremism ganska svårt att debattera mot. Att påpeka misstag hos dem som skyddar sig med fördomar odlade och närda bland likatänkande är lika komplicerat som det är uttröttande.

Acceptans är ibland det enda du kan erbjuda i denna typ av situationer, och även i andra, enklare situationer som till exempel de som handlar om “falska minnen”. Och även de där din diskussionspartner absolut insisterar på att försvara sin åsikt. Kom ihåg att du lever i en värld där varje person försvarar sin egen synvinkel.

Försök att så ofta som möjligt använda lugna, intelligenta argument. Detta är det enda sättet på vilket du kan vara framgångsrik och bestämd. Så försök att bara låta det vara om du inte kommer någonvart. För det är alltid bäst att dra sig tillbaka oskadad, och till lägsta känslomässiga kostnad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.