Sitter du fast i en ensidig relation?

Du vet att du har fastnat i en ensidig relation då du ger allt utan att få någonting tillbaka. Det slutar med att du blir känslomässigt utmattad och psykiskt uttömd. Dessa är de mest påtagliga effekterna av ensidiga relationsförhållanden.
Sitter du fast i en ensidig relation?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En ensidig relation är en relation som strider mot varje princip av hur ett emotionellt band ska förhålla sig. Relationen saknar ömsesidighet och bryter med den perfekta balansen i vilket det relationella substratet måste befinna sig. Allt faller sönder när det inte finns ett gemensamt åtagande, och utan denna spontana och autentiska vilja måste varje person detaljstyra varje liten aspekt av sitt dagliga liv. Alla vill ha respekt och tillgivenhet i ett förhållande.

Dock är det mest komplexa hur lång tid det tar för ett par att inse situationen. På grund av slitage på relationen sker distanseringen gradvis. Rutiner har utan att vi kanske hinner inse det makten att kamouflera problemen. Dessutom finns det ett tryck från den dagliga rutinen vilket ofta tar tid från hemmalivet och kärleken. Det är först då detta genomarbetats som den ena parten äntligen blir medveten om att det inte längre finns någon rättvisa i relationen. Faktum är att den andra personen knappt är närvarande i den.

Din partner kan sitta alldeles bredvid dig, och ändå känner du deras kyla: de är känslomässigt avlägsna. Denna frånvaro av tillgivenhet och vilja är vad ensidighet handlar om. Det är ett scenario där endast en partner bidrar, vårdar och strävar efter att hålla relationen flytande. Psykologer definierar ofta dessa typer av dynamik som sjuka förhållanden. Fortsätt läsa för att ta reda på varför.

En kvinna som ignorerar en man

En ensidig relation

Man kan definiera en ensidig parrelation relativt enkelt. Det är en där endast den ena parten investerar energi, vilja och tid i förhållandet. I själva verket är det dock en mycket mer komplex verklighet, eftersom orsakerna som främjar den kan vara många.

Ofta fortsätter människor ett förhållande där denna dynamik uppträtt redan från början, andra gånger utvecklas dynamiken gradvis. Hur som helst är en ensidig relation inte hälsosam. I själva verket utgör den en ganska skadlig situation för de som är inblandade i den, för de som försöker vända den och upprätthålla den till varje pris.

Detta förklarar varför de flesta skulle betrakta denna typ av relation som en giftig sådan. Det eftersom att den emotionella och psykologiska överbelastning som den ena parten utsätts för för att upprätthålla bandet ofta blir förödande.

Nedan lär du dig att identifiera om du för närvarande är fast i denna typ av relation.

Du ger alltid efter

Forskaren John Gottman är väl införstådd i romantiska relationer och deras vanligaste dynamiker. Hans studier spänner över årtionden och hans forskning i det så kallade ”kärlekslaboratoriet” har redan hjälpt hundratals människor att antingen rädda sina relationer eller komma ur dem.

Utan tvekan är Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation en av hans mest kända böcker. Han betonar särskilt en av dessa regler: behovet av att nå en överenskommelse. Detta eftersom att något oundvikligt kommer att hända när det är en av partnerna som alltid ger efter. När bara den ena prioriterar den andra för att rädda deras relation, då dröjer det inte länge innan det tar slut.

En person kommer långsamt att uppleva känslomässig kvävning där deras självkänsla, värdighet och till och med hälsa tar skada på grund av att balansen alltid lutar åt samma sida. Detta är en vanlig situation i en ensidig relation.

Du befinner dig i en ensidig relation om du inte kan uttrycka dina känslor och tillgodose dina behov

En av de vanliga egenskaperna hos dessa typer av förhållanden är en känsla av tomhet. Det saknas alltid något. Det är som att vara törstig och bara kunna dricka vinäger. Din partner kan sitta precis bredvid dig och du kan till och med prata med honom/henne och ni kan göra saker tillsammans. Ändå känns det som att du är ensam, som att något står i vägen för att du ska nå fram. Det är definitivt möjligt att en person kan behöva mer än vad den andra kan ge, men ensidiga relationer är stela, utan rörlighet eller kompromissvilja från den ena parten.

Detta något är en emotionell blockad. Det handlar om att du försöker uttrycka dina känslor, tankar och behov för din partner med det känns som att du pratar med en vägg. Hur många gånger har du hört ”detta är inte ett bra tillfälle att tala om det”, ”du klagar alltid på samma sak”, ”vad vill du egentligen ha av mig?” eller ”vad vill du att jag ska svara?” Dessa är bara de vanligaste reaktionerna. Men när din partner behöver ditt stöd eller tillgivenhet tvekar du sällan att svara och möta hans eller hennes behov så snart du kan.

Din partner tar dig för givet och gör ingen ansträngning

Det är till exempel helt normalt att du gör vad som förväntas av dig. Detsamma gäller när du löser ett problem och så vidare. Detta scenario är ett tecken på en ensidig relation. Det finns en passiv och en proaktiv del som inte bara har syftet att sträva efter att möta en viss uppgift eller utmaning som ni kan ha framför er.

Dessutom protesterar du eller klagar aldrig eftersom du i slutändan ju bara uppfyller dina skyldigheter. Var därför tydlig: förhållandet är ohälsosamt i samma ögonblick som en av er tar sådana saker för givet och inte uppmärksammar vad den andra gör. Det är också skadligt om bara en av er alltid tar ansvar för en given uppgift eller oförutsedd händelse. Denna typ av scenario blir i grunden ett dödligt sår för alla förhållanden.

En man som tänker

En ensidig relation är förvirrande och utmattande

Det finns många varningstecken i denna typ av förhållande, även om du vägrar att lägga märke till dem. Anledningen till att detta händer är enkelt: du har investerat för mycket ansträngning, tid och känslor och vill inte ge upp relationen. Således ger du det fler chanser, liksom kärlek, hängivenhet och tålamod, medan du väntar på att något ska förändras.

Men det blir till slut väldigt tydligt att ingenting förändras. I själva verket resulterar det endast i mental och fysisk utmattning. Som person bryts du ner i nästan alla avseenden, psykologiskt och dessutom ofta ekonomiskt. Du får här lära dig att det faktiskt finns ensidiga relationer där ett band uteslutande baseras på egenintresse.

Alla förhållanden är olika, men det finns en grundläggande princip som aldrig bör missaktas: kärlek handlar om balans och ömsesidighet. Det handlar om att vara ett team, att bry sig om något och gå samman för att få det. Dessutom handlar det om att ta hand om varandra och förbättra relationen. Således faller allt samman när så inte är fallet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gottman, John (2012) Las siete reglas de oro para vivir en pareja. Debolsillo

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.