Fenomenet flytande kärlek: Förhållandens skörhet

Fenomenet flytande kärlek: Förhållandens skörhet

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Fenomenet flytande kärlek. Det är möjligt att du hört talas om detta intressanta koncept som förklarades av sociologen Zygmunt Bauman. Han använde denna poetiska men upprörande metafor för att förmedla den verklighet som verkar visa sig ganska frekvent i vår tid: förhållandens skörhet.

Det är inte alls överraskande att förhållanden har blivit mer flyktiga med tanke på den bredare sociala tendensen mot engångskonsumtion och strävan efter tillfredsställande av tillfälliga behov. Vi talar inte bara om mellanmänskliga förhållanden, utan även de förhållanden vi etablerar med oss själva, som Bauman kallade för “likviditeten av självkärlek”.

Är du till exempel medveten om att du först måste börja älska dig själv för att kunna älska någon annan på ett moget sätt? Detta utgör ett konstant problem i vårt samhälle eftersom många av oss inte har en solid plattform för självkärlek.

Låt oss idag tala om och gräva oss djupare ner i detta intressanta koncept.

Fenomenet flytande kärlek och individualitet

Ibland är det inte så lätt att etablera ett starkt, engagerat förhållande för de flesta människor. Rädsla och omognad kan göra det omöjligt att tänka sig ett autentiskt, solitt förhållande som är stabilt och har framtidsutsikter.

Bauman själv förklarar för oss att många förhållanden idag är “kopplingar” snarare än “förhållanden”. Vi talar inte längre bara om den nya teknikens dominans och sociala nätverk; detta koncept går bortom allt detta. Det är något som utan tvivel verkar oroväckande. Vi lever i en dynamisk värld där det verkliga ibland blandas med det virtuella; en flytande modernitet där många saker verkar slinka oss mellan fingrarna.

Vi etablerar instabila förhållanden eftersom vårt samhälle i sin tur verkar hylla mer flexibla mänskliga förhållanden. Och nu talar vi inte bara om förhållanden med en partner; låt oss även tänka på utbildningen av våra unga.

Vi erbjuder dem otaliga leksaker och prylar, och vi etablerar ett spel av utpressning när vi belönar dem med en ny gåva om de klarar ett prov. Vi låter dem falla ned i ett konsumtionssamhälle med bristande värderingar, nästan utan att mena det, och skapar därmed individer som verkar bli tyranner och som inte inser var gränserna går och som, på ett sätt, också verkar erbjuda villkorlig och flyktig kärlek. Deras vänskaper föds på sociala nätverk, och för att avsluta en av dessa om den inte längre intresserar dem behöver de inte göra mer än att klicka “blockera eller rapportera” på personens profil.

Utan tvivel blir detta rätt chockerande.

Vikten av egenkärlek

Människor är inte konsumtionsprodukter, och vi har heller ingen planerad föråldring som elektroniska apparater. Vi tänker, vi känner och vi älskar. Men vi måste alltid börja med oss själva; se oss själva som personer som förtjänar att älskas.

En flytande kärlek lämnar oss alltid med tomt hjärta, och det är inget någon vill uppleva. Konsumenten förblir alltid hungrig och djupt missnöjd. Vad är poängen med att leva med sådan osäkerhet?

Ibland ligger det personlig osäkerhet bakom en flytande kärlek. Att inte se oss själva som kapabla att bibehålla ett förhållande som är tillräckligt starkt för att frodas och för att bygga en framtid med den andra personen. Osäkerhet är en reflektion av ett självförtroende som inte utvecklats tillräckligt.

Ingenting är säkert i livet, och vi famlar alla runt i dimman. Men om vi börjar lita på oss själva kommer vi sakta men säkert röra oss mot säkerhet och stabilitet. Detta genom autentiskt engagemang till oss själva och till personerna omkring oss.

Bauman säger att för att vara lyckliga måste vi ha två vitala värderingar i åtanke: frihet och säkerhet. Säkerhet utan frihet är slaveri, men frihet utan säkerhet är totalt kaos. Vi behöver alla båda dimensionerna för att finna balans i våra liv.

Håller du med?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.