När självförtroendebrist invaderar: emotionell osäkerhet

När självförtroendebrist invaderar: emotionell osäkerhet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att navigera genom livet med emotionell osäkerhet är en tung börda. Att tvivla på allt, och framförallt sig själv, är ett stort hinder för personlig lycka. Att gå genom livet med rädsla samtidigt som man saknar självkänsla och är oförmögen att ta beslut är som att försöka balansera på en lina medan man jonglerar tusentals saker.

Denna osäkerhet kan ha varit med oss sedan barndomen. Det kan vara resultatet av en olycklig barndom. Kanske kände vi oss inte skyddade eller säkra som barn.

Å andra sidan kan emotionell osäkerhet uppstå från den andra änden av spektrumet. Kanske var våra föräldrar överbeskyddande när vi var unga, vilket gjorde att vi kände oss underlägsna och ogiltigförklarade. Osäkerhet kan även uppstå från traumatiska upplevelser med stark påverkan.

Emotionell osäkerhet är den största fienden för framgång, det största hindret för självkänsla och det största hindret för att bygga starka relationer. Om vi låter vår emotionella osäkerhet invadera våra sinnen så kommer kritik och en ändlös cykel av självtvivel att ta över.

Men vi kan skydda oss själva så att detta inte sker. Om vi redan känner oss emotionellt osäkra så kan vi börja återuppbygga vår säkerhet. Låt oss ta en djupare titt.

“Misstro är osäkerhetens moder.”

-Aristofanes-

Ledsen kvinna

Var är emotionell osäkerhet?

Emotionell osäkerhet uppstår från att konstant tvivla på sina egna förmågor, känslor och sättet vi agerar. Det är ett tillstånd av konstant tvivel som paralyserar oss. När vi när emotionellt instabila så kräver vi validering från andra personer för att uppnå en känsla av falsk lycka.

Vi får inte glömma att osäkerhet och ovisshet bara är en del av livet. Den spanska filosofen och essäförfattare Ortega Y Gasset skulle faktiskt säga att radikal osäkerhet kan upphöra att existera närsomhelst. Problemet är att vi inte alltid är medvetna om våra osäkerheter.

Vi spenderar vår tid med att planera och organisera, vilket skapar illusioner för framtiden. Vi är så säkra på att allt kommer ske som vi väntar oss, men plötsligt går allt i tusen bitar och vi måste plocka upp dem och börja på en ny plan.

Att leva med viss osäkerhet

Att veta att allt kan förändras på bara några sekunder kan hjälpa oss att leva mer intensivt. Men detta innebär inte att vi anammar osäkerhet som en vän eller följeslagare. Istället har vi bara idén om osäkerhet i åtanke. Vi måste vara bekväma med idén att osäkerhet och ovisshet kan smyga in närsomhelst. Det bästa vi kan göra är att förbereda oss på att konfrontera den när den faktiskt kommer.

Innebär det att det är bättre att vara osäker och inte ta något för givet? Nej, allt vi säger är att det är bäst att undvika att leva i en påhittad värld där inget går fel. Överdriven emotionell osäkerhet är skadligt. Utöver att ogiltigförklara vår självsäkerhet kan emotionell osäkerhet sträcka sig till alla områden av våra liv. Hur går vi vidare när vi inte är säkra på något?

Det viktiga är att veta hur man skiljer mellan generell osäkerhet och extrem emotionell osäkerhet. Emotionell osäkerhet är ett mycket mer specifikt tillstånd som har att göra med oss och hur vi värderar oss själva. Emotionell osäkerhet följer med och får oss att se på livet på ett helt annat sätt. Den får oss att inte lita på oss själva och gör att vi söker validering hos andra för att må bra.

Vilka karaktärsdrag uppvisar personer med emotionell osäkerhet?

För att bättre förstå världen av emotionell osäkerhet och hur den påverkar oss är det viktigt att veta vad det är att vara en osäker person. Här kommer några av karaktärsdragen hos emotionellt osäkra individer:

 • Rädsla för kritik, att dömas samt utvärderingar från andra.
 • Konstant behöv att visa sina prestationer och få beröm för att känna sig validerad och kapabel.
 • Tendens att vara perfektionist och tävlingsinriktad.
 • De är vanligtvis defensiva.
 • De har låg självkänsla.
 • De försöker sprida tvivel och osäkerhet hos andra.
 • Frekvent bruk av falsk blygsamhet.
 • De har stor misstro mot sig själva.

“Misstro är ett tecken på svaghet.”

-Indira Gandhi-

Man som saknar självkänsla

Sinnet hos en emotionellt osäker person

Osäkra personer tenderar att agera och tänka som om de konstant befinner sig i ett inre krig. Detta krig är en kamp mellan behovet att stå ut och bevisa för andra att de är giltiga, och deras känsla av handikapp och värdelöshet. I de allvarligaste fallen kan en emotionellt osäker person bli osynlig för sig själv när han känner att ingen värderar honom.

Den österrikiske psykoanalytikern Alfred Adler föreslog konceptet mindervärdeskomplex för att beskriva denna typ av person. Han bekräftade att osäkra personer bibehåller en konstant kamp för överlägsenhet.

Detta behov av överlägsenhet kan ha en negativ påverkan på deras relationer. Deras olycklighet gör andra olyckliga, och Adler klassificerade denna typ av beteende som typiskt hos neuroser.

Men alla osäkra personer klassificeras inte på detta sätt; allt beror på hur mycket de misstror sina egna förmågor och prestationer.

Nycklar för att hantera emotionell osäkerhet

Det är möjligt att bli av med det konstanta självtvivlet och osäkerheten som styr oss. Det viktiga är att veta att det är vi som måste åstadkomma det. Men om vi är vana vid att underskatta oss själva så kommer denna process att kräva lite tid.

Att tro på sig själv är en av de starka pelarna som vi kan bygga för att undvika att falla tillbaka ned i hålet av emotionell osäkerhet. För att undfly obehag och återfall måste vi jobba med återhämtningsprocessen varje dag. För att återhämta oss måste vi ha några saker i åtanke:

 • Undvik jämförelser
 • Acceptera både dina svagheter och styrkor
 • Gör inte kritik till något personligt
 • Läk sår från det förflutna. De skapar frön av oro och konstant tvivel
 • Utveckla ett sinne för humor
 • Sök inte erkännande från andra
 • Värdera varje steg du tar i rätt riktning
 • Ge upp övertygelser om att du måste vara perfekt
 • Håll koll på din inre dialog

Nu känner du till vägen. Varför inte slå ut på din resa? Att värdera dig själv är en av de vackraste gåvorna man kan ge. Att lita på oss själva och våra förmågor skapar otrolig personlig tillväxt.

Detta kanske intresserar dig
Självkänsla och ego: 7 skillnader
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Självkänsla och ego: 7 skillnader

Vissa tror kanske fortfarande att självkänsla och ego är samma sak. I denna artikel tittar vi därför närmare på 7 skillnader mellan självkänsla och...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.