Fem tips för att leda grupper och lag

Leder du grupper och teams? Här är några tips som kommer hjälpa dig att göra det på rätt sätt!
Fem tips för att leda grupper och lag
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att leda grupper och lag är inte lätt. Oavsett hur många färdigheter du har så kan du begå misstag om du missar vissa grundläggande saker.

Vi kommer därför idag att titta på fem tips som kommer hjälpa dig att leda grupper och lag.

Till skillnad från vad du kanske tror så kan en person som saknar ledarskapsförmåga bli en ledare. Allt personen behöver är att kunna ha i åtanke det vi kommer ta upp härunder.

Utan ledarskap är det svårt för en grupp att uppnå ett mål.

Välj effektiv kommunikation då du ska leda grupper och lag

För att kunna leda effektivt så måste du observera den grupp som du leder, veta hur du hanterar dina känslor och lyssna. Därefter måste du ge klara instruktioner.

Att leda grupper och lag på jobbet.

Du bör inte ge hintar eller vara tvetydig. En arbetsgrupp behöver klara och transparenta riktlinjer. Det är bara då som de kommer förstå vad som behöver göras. Annars kommer du inte få några bra resultat.

Då du kommunicerar så bör du inte bara fokusera på vad du säger med ord, utan även dina gester. Tänk på att 70% av kommunikationen inte är verbal. Endast 30% av den är verbal.

Led inte med auktoritet

Detta är något som man ofta ser i hemmet då man är liten. Man hör saker som “För att jag är din pappa” eller “För att jag sade det”. Detta är ett misstag som du inte kan göra då du leder grupper och lag.

Om en gruppledare hänvisar till sin auktoritet så kommer gruppen inte att se denna person som en ledare. Titeln måste förtjänas, för det är mer än bara en titel.

Om du hänvisar till din auktoritet så kommer detta reducera din trovärdighet och detta kommer påverkar gruppen och även de utsatta mål som ni har.

Sätt upp periodiska mål då du ska leda grupper och lag

Om en grupp inte har några mål så kommer den att stagnera. En sådan typ av situation kan bli förödande. Det leder till brist på motivation, vilket kommer från att man inte vet var man ska bege sig.

Vid det här laget är det svårt för folk att lämna sin komfortzon.

Om en grupp eller ett lag inte går framåt så fungerar inte ditt ledarskap. Du måste därför sätta upp mål som gäller för varje månad och vecka. Allt beror på vad du vill uppnå.

Person som talar inför grupp.

Det är viktigt att lösa konflikter för att leda en grupp

För att leda grupper och lag på ett effektivt sätt så måste du lösa de konflikter som uppstår. Det är viktigt att man inte ser dem som något negativt, utan som möjligheter att lära sig och göra saker annorlunda.

Det är viktigt att man tänker på att grupper och lag utgörs av olika personer. Detta är berikande så länge som konflikterna hanteras ordentligt. Konfliktlösning kommer stärka gruppen och låta den nå sina utsatta mål.

Om du inte löser eller hanterar konflikter på rätt sätt så kommer de uppstå då du minst anar det, och förstöra allt som du har uppnått fram till nu.

Byt funktioner och ansvarsområden

För att undvika komfortzonen så är det viktigt att medlemmarna inte hela tiden gör samma saker. Varje person har unika färdigheter som han eller hon bidrar med i gruppen.

Det är dock alltid bra att utforska andra vägar.

Om varje medlem alltid gör samma sak så kommer det i slutändan bli svårt för personen att känna sig motiverad. Rutiner blir ofta tråkiga. Det är därför ibland bra att byta funktioner och ansvarsområden.

Kvinnor i möte.

Som du har sett är det inte lätt att leda grupper och lag. Men med ansträngning och entusiasm så kommer tipsen ovan att hjälpa dig att leda ditt lag till att uppnå det som du vill.

Du bör helst analysera din situation varje månad för att utföra de nödvändiga förändringar som behövs.

Uppnår du inte de mål som du har satt upp? Finns det flera personer i laget som inte känner sig motiverade? Finns det någon olöst konflikt? Har kommunikationen brutit ihop?

Genom att svara på dessa frågor kommer du kunna förbättra dina ledarskapsförmågor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.