Föräldrarnas auktoritet bestämmer hur barnen blir

Föräldrarnas auktoritet bestämmer hur barnen blir

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Hur man uppfostrar barn: detta har blivit ett klurigt problem för det verkar vara allt fler personer som vill vara involverade. Å andra sidan, även om det aldrig har funnits en manual som förklarar hur man är en bra förälder eller utövar sin auktoritet, så finns det kriterier för barnuppfostran. Ett av dem är den auktoritet som föräldrarna bör utöva. Detta koncept har förändrats över tid, men det har inte försvunnit.

Föräldrarna brukade utöva sin auktoritet på ett visst sätt och barnen brukade normalt lyda. De visste att de helt enkelt borde göra det och det var allt. Det hade att göra med auktoritet och barnen respekterade detta eftersom de var rädda för konsekvenserna. För att få barnen att lyssna brukade föräldrarna använda strategier som gick från hot till stryk. Straff var grunden för denna typ av barnuppfostran.

“Den enda auktoritetslagen är kärlek.”

Jose Marti

Idag verkar det som att det motsatta händer. Det fortsätter att komma klagomål rörande en brist på auktoritet från föräldrarna. Deras auktoritet erkänns inte längre av många barn och föräldrarna vågar knappt utöva den. Vi har nått en punkt där föräldrarna behandlas illa och barnen är diktatorer.

Auktoritet och barnuppfostran

Det är viktigt med regler för att bibehålla auktoritet och sätta gränser. Gränser är vad som ger människan stabilitet. Det är föräldrarna som bör få dem att lyda reglerna. Många gör inte detta eftersom det krävs möda att sätta upp regler.

Barn på styltor

Barn tenderar att vara bångstyriga. Det är därför viktigt att få dem att förstå att de inte kan göra allt eller få allt som de vill. Att saker måste uppnås med möda, och många gånger så får man ändå inte det man vill ha. Om barnen är små bör de få lära sig att lyda och förstå att det är den vuxne som bestämmer. Därför bör de lyda och förklaringar är inte nödvändiga.

Det går att konversera med äldre barn och analysera anledningen till reglerna, men få dem även att förstå att de inte kommer att ändras. Familjen bör marschera till den rytm som har lagts fram av föräldrarna eftersom det är de som bestämmer. För att de är de vuxna. För om barnen vill göra det annorlunda så måste de först bli vuxna och kunna ta hand om sig själva.

Att etablera och bibehålla auktoritet kan dock skapa mycket konflikter. Barn är personer som inte har utvecklat sina omdömesförmågor. Därför blir de frustrerade av gränser och detta kan leda till utbrott. Vissa föräldrar, som blivit utmattade av detta, ger efter för dessa utbrott. Det bör man inte göra eftersom det är svårare att återta auktoriteten när den har gått förlorad än att bibehålla den från första början.

Extrem tolerans och dess effekter

En brist på en konsekvent auktoritetsfigur kan lämna ett negativt avtryck på en människa. Det kan först och främst leda till ångest och osäkerhet. När föräldrarna inte sätter gränser, eller inte respekterar gränserna, så kan barnen känna sig som om de är på ostabil mark. De har ingen referenspunkt att hålla fast vid, om så bara för att kritisera den.

Sockervadd

Vissa föräldrar ser mellan fingrarna på mycket för att vara snälla, men det råder ingen tvekan om att det är fel att göra detta för mycket. Barn får saker så att de inte måste känna av att föräldrarna är strikta. De får inte ens några ansvarsområden. De får göra vad de vill baserat på ett felaktigt koncept av frihet. Från denna brist på auktoritet får vi barn som är indolenta och fulla av fördomar.

Det värsta av allt är att de kommer sakna verktyg för att hantera verkligheten när de blir vuxna, och den är full av begränsningar och omöjligheter. De kommer inte ha styrkan som behövs för att bemöta livets stora problem. De kommer ofta att känna sig frustrerade då saker och ting inte blir som de ville och de kommer inte att veta hur man hanterar den där frustrationen.

Omtanke och närhet är auktoritetens näring

Att utöva auktoritet utan omtanke och närhet är mer som tyranni än att lära ut. En far eller mor som enbart kommer in i sina barns liv för att ge order eller kräva något kommer ge upphov till blandade känslor. I detta fall är det bara ett utövande av makt för att få dem att underkasta sig och inte auktoritet för att de ska kunna bli upplärda.

Flicka med växter på huvudet som uppfostras med rätt auktoritet

Det är väldigt viktigt att föräldrar spenderar tid med sina barn, för att prata, leka och lära känna dem och låta barnen lära känna föräldrarna, för att man ska kunna forma starka band. När barn kan känna att föräldrarna älskar dem så kommer de bli mer benägna att acceptera deras auktoritet, och de kommer att förstå att det handlar om en upplärning som de kommer att ha nytta av i livet.

Barn som växer upp utan föräldrar eller auktoritet kommer att bete sig därefter. De kommer tro att de alltid har rätt. De kommer kanske att använda andra för sina egna syften. Vidare kommer de inte ta ansvar då de bemöts av problem. De kommer inte att ha självförtroende och kommer tro att pengar kan köpa allt. I de värsta fallen kommer de att närma sig något som är illegalt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.