Familj är de människor som föder mitt hjärta

Familj är de människor som föder mitt hjärta

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2022

Familj är människor som tillhandahåller ljus till mitt hjärta. Inte de mörka dagar som är klädda i sorg och hjälplöshet. För blod är inte nödvändigt för att skapa ett band; den sanna föreningen skapas av lojalitet och affektion, inte gemensamma efternamn.

Vid slutet av 2015 publicerades en intressant artikel i Daily Mirror, som reflekterade över de små saker som gör en familj lycklig. Aspekter såsom att “spendera tid tillsammans”, “skratta”, “ha gemensamma intressen och åsikter” sågs som vitala för det dagliga livet.

En familj tillhandahåller skydd, vård och uppehälle. Men det är uppriktig kärlek, samarbete och ömsesidighet som skapar det mest autentiska bandet. Det som vi på något sätt kan etablera med fler människor.

Många av oss behöver inte samma genetiska kod eller ett intyg för att uppskatta någon som en del av vårt hjärta. Familj består av personerna du väljer, där både släktingar och vänner inkluderas, och säkerligen även våra husdjur.

Familj ser på stjärnor

Familj: en social institution som ibland är svår

Som antropologen Claude Lévi-Strauss redan förklarat bör familjen vara idealmodellen som representerar den mest grundläggande sociala gruppen i samhället; den första referensen varje barn kommer ha under sina första år i livet.

Det viktigaste är inte att familjen är perfekt eller bor under samma tak. Det är att den är förenad och lever under detta tak på ett sätt som gör att inget problem kan besegra den.

Ingen väljer sin familj. Vi kommer in i världen som om vi föll ned genom skorstenen. Det är alltså slumpen som slår fast huruvida banden vi har med våra föräldrar är friska, likgiltiga eller till och med traumatiska. Det är det närmsta mänskliga bandet, men ofta står det paradoxalt nog som det mest komplexa och motsägande.

Glad familj

Familjekonflikter: att acceptera vad som inte kan förändras och bibehålla avstånd

I situationer med familjekonflikter eller i familjer där relationerna är negativa är det viktigt att komma ihåg vissa aspekter:

  • Vi måste se på relationerna i en familj som ett levande system som kan utvecklas över tid. Men i de flesta fall är det som sker att mer definierade relationsmönster som vanligtvis inte förändras blir konsoliderade.
  • En traumatisk eller smärtsam relation till familjen är en väldigt hög källa för lidande. Detta eftersom man inte kan “avsluta” den kopplingen eller relationen bara sådär. Därför är det svårt att gå vidare och framåt.
  • Den enda lösningen i dessa fall av konflikt eller familjetrauma är att acceptera vad som inte kan förändras. Du måste inte mata ilskan. Du kan inte få dina familjemedlemmar att förändra sina “aggressiva” sätt att kommunicera, och du kan heller inte radera möjliga förödmjukelser från ditt sinne.

Det enda sättet att läka lidandet är att acceptera verkligheten, integrera upplevelsen och förstå att vi inte har några moraliska eller sociala förpliktelser att fortsätta underhålla ett band som sårar oss. Vi kan inte välja vår familj, men vi kan bygga vår egen och ge värde åt dem som verkligen berikar oss.

Vänner på kulle

Familj är även de människor jag väljer

En familjerelation stannar inte vid dem som är kopplade till oss biologiskt. Vi kan uppleva samma processer med vänner eller andra relevanta figurer som ger näring åt vår personliga tillväxt. Därmed kan de vara “vår familj” utan blodsband.

Även om många studier indikerar att traumatiska upplevelser i familjen kan slå fast kvaliteten hos efterkommande sociala relationer, är varje fall unikt och speciellt. Alla kan vi påbörja mer inkluderande och hälsosamma relationer som låter oss läka tillkortakommandena i våra liv.

Det är värt att notera att de dimensioner som bygger positiva relationer är samma som hjälper oss att bygga vår verkliga familj eller stärka den vi redan har.

Grunden för att bygga positiva relationer

Om vi vill bygga positiva relationer är det viktigt att komma ihåg följande variabler:

  • Principen om ömsesidighet: värdet av att ge och motta i balans och respekt är vitalt. Det är att tillföra värde till andras liv i utbyte mot personlig tillfredsställelse.
  • Kommunikation och uppriktighet: alla värderar vi ärlig kommunikation som lyssnar och är uppmärksam, som är uppriktig och snarare än att döma och bestraffa oss, låter oss växa och känna oss som en del av andra.
  • Tålamod: alla har vid någon punkt misslyckats, och det faktum att vi har någon som visar oss empati, förståelse och tålamod kommer hjälpa oss.
  • Lojalitet: är villighet och hängivelse. Det är att vilja ge det bästa av oss själva för att få relationen att fungera genom lojalitet mot andra och mot våra egna principer. Detta antyder att vi vet hur man hanterar konflikter och kämpar för människorna vi älskar, även i stunder av svårighet.
Barn fångar eldflugor

Familjen är de människor som föder mitt hjärta, de som inte ger mig sina inre stormar och respekterar mitt utrymme, accepterar mina brister och ger mig leenden under sorgliga dagar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.