Emotionella diktatorer: Fiender för vårt välmående

Emotionella diktatorer: Fiender för vårt välmående

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2022

Nyckelordet för emotionella diktatorer är “Jag”. Dessa personer behöver känna att de har full kontroll över varje situation. När så inte är fallet känner de en stor frustration och brist på tolerans. Denna personlighet är inte ärftlig. Den utvecklas istället från sociala regler som överförs av ens familj och samhället.

P.g.a. egenskaperna hos denna personlighet, är dessa personer stabila och konsekventa i sina kontrollerande tendenser. Auktoritära personer tenderar att visa detta beteendemönster med alla som är under deras influens. Exempelvis, den som är dominant mot sina anställda, kommer antagligen att vara dominant mot sin partner och sina barn. Detsamma gäller för andra personer som de ser som sårbara.

Emotionella diktatorer lurar i bakgrunden

Dessa personer är enkla att känna igen eftersom de säger vad de tänker utan att leta efter de rätta orden. De bryr sig inte om ifall de sårar andra personer, och de berättigar detta med ärlighet. Denna ärlighet är egentligen auktoritet förklädd som ärlighet. Faktum är att de inte har mycket tid för andra personer. De är mer intresserade av sina egna resultat.

Om saker inte görs enligt det som dessa emotionella diktatorer vill, kommer de att anse att den andra personen har gjort något som förolämpar dem. Självbedrägeri och självberättigande är de principiella egenskaperna som bibehåller och formar denna typ av personlighet.

“Varje känsla har sin plats, men den får inte motverka att man handlar lämpligt.”

-Susan Oakey Baker-

Känslorna hos emotionella diktatorer

Diktatorer är despoter. De ger en order och förväntar sig att den ska uppfyllas direkt. En emotionell diktator kommer ta det som ett faktum att detta system inte bara är det bästa, utan ett med inre koherens. Han eller hon har oftast en stark personlighet och kontrollerar andra. Personen är tävlingsinriktad inom varje aspekt.

En emotionell diktator älskar komplimanger och att prata, speciellt om det handlar om personen själv och dennes egenskaper. Personen är aggressiv när denne blir motverkad, och försöker alltid att skrämma andra psykologiskt. Han eller hon förstår att kontroll är ett sätt att visa sin makt, och det fungerar även som en varning.

Man med liten jordglob

Med alla dessa emotionella egenskaper, är det inte konstigt att personen börjar irritera folk i sin väg, med skrik, raseri och arrogans. Det är viktigt att dessa andra personer utvecklar sin emotionella intelligens. På detta sätt kommer de emotionella diktatorerna att kunna förbättra sin förmåga att känna, förstå, kontrollera och modifiera sina emotionella tillstånd och förstå andra människors.

“Emotionell intelligens representerar 80 procent av framgång i livet.”

-Daniel Goleman-

Typer

Bland alla emotionella diktatorer kan vi hitta flera typer. Det finns vissa som har som mål att förstöra andra människors självkänsla, skapa tvivel och förminska andra för att kunna känna sig överlägsna. Andra använder rädsla för att terrorisera och paralysera, med målet att få makt.

Det finns även de som använder avundsjuka för att strategiskt manipulera människor för att ta bort deras resurser och emotionella stabilitet. De kräver ständigt förklaringar och ursäkter. Emotionella diktatorer har nämligen ett behov att ge andra skuldkänslor så att deras frustration, ilska och raseri kan ha en mening.

Kvinna med ljus

Detta är personer som inte vet hur man är empatisk med andra. Att försöka förstå andra eller sätta sig i deras situation är väldigt svårt för dem. Emotionella diktatorer fokuserar på sig själva och sina egna behov. De har oftast väldigt strikta förväntningar på andra. De kräver oflexibla principer och normer som tenderar att skapa destruktiv kritik.

Det är viktigt för ditt emotionella välmående att identifiera dem eftersom det kan skapa olika sociala, familjära eller sentimentala problem att interagera med dem. Om de är personer nära oss, bör vi därför rekommendera psykoterapi för dem, för att de ska kunna komma över den frustration och ilska som får dem att bete sig så som de gör.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.