Föräldraskap och kärlek går hand i hand

Föräldraskap och kärlek går hand i hand

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2022

Föräldraskap och att uppfostra en familj är två av de mest fantastiska och magiska utmaningarna som livet kan förse oss med. Varför? För att barnen blir redan från början till föräldrarnas största skatt.

Föräldraskap och kärlek är två ord som går hand i hand. De flesta föräldrar delar med sig av sina tankar och känslor med sina barn, och återupptäcker livet, utforskar världen och hjälper familjen att utvecklas med nobla värderingar.

Man kan säga att det inte är enkelt att vara en förälder. Trots äventyret med att uppfostra barn så är det en stor uppgift att uppfostra dem med kärlek och positiva värderingar.

“Du kommer att lära dem att flyga, men de kommer inte att flyga din färd. Du kommer att lära dem att drömma, men de kommer inte att drömma dina drömmar. Och du kommer att lära dem att leva, men de kommer inte att leva ditt liv. Men på varje färd, i varje liv, i varje dröm, kommer stigen som du lärt dem att lämna sitt avtryck.”

-Moder Teresa av Calcutta-

Färgstarkt föräldraskap

Föräldraskap baserat på emotionell uppfostran

Våra ljus och våra skuggor är gjutna inom vår familjesituation. Psykologen Kenneth Kaye hade därför rätt när han sade att “föräldrar gör instinktivt många saker som hjälper en nyfödd att avge beteenden som går utöver själva barnet. Barnets utveckling fortsätter inom ett sammanhang där barnet är lärling för föräldrarna.”

Föräldraskap involverar för det mesta att man måste oroa sig och även försöka spela rollen på bästa möjliga sätt. Detta involverar att stärka våra personliga och kommunikativa förmågor både som föräldrar och människor. Denna blandning av roller kräver att vi ger våra barn en emotionell uppfostran från första början.

Emotionell uppfostran börjar vid födseln eftersom det sätt föräldrarna förmedlar omtanke, förväntningar och uppfattningar om barnet bestämmer hur det utvecklas. De första åren i livet är viktiga p.g.a. flera anledningar:

  • Under de två första åren ligger fokus på etableringen av grundläggande säkerhet, som överförs genom fysisk kontakt och omtanke mot barnet.
  • Efter de två första åren blir något annat en del av barnets emotionella uppfostran: språket. Dess uppkomst och evolution låter dem kombinera ord och beteende, sätt att vara, känslor och tankar. Denna milstolpe är en klar linje mellan de två olika stadierna av utvecklingen.
  • Detta är den period då barn blir experter på att vara emotionella utforskare och konstant söker sina föräldrars uppmärksamhet, vilket leder dem till att organisera, förstå, förutse och hantera världen och sig själva.
Föräldraskap

Uppfostrans 6 emotionella grundstenar

För att främja en bra emotionell uppfostran av ditt barn, bör du tänka på dessa 6 grundstenar:

  • Stöd genom ord och handlingar. Att kommunicera ordentligt, ärligt och emotionellt med din familj är ett av de främsta sätten att bibehålla bra relationer med dina barn. Oavsett om de fortfarande är barn eller om de håller på att bli vuxna är det viktigt att man är konsekvent och analyserar beteenden.
  • Emotionell självkännedom. Om du vill att dina barn ska bli intresserade av känslor, bör du visa att du är emotionellt välanpassad. Du kan bara göra detta om du är på det klara med vilka känslor som är hälsosamma och vilka som inte är det. Kom därför ihåg att du måste erbjuda dem resurser för att de ska få en lämplig förståelse och hantering av sina känslor.
  • Hantera dina känslor. Var uppmärksam på dina känslor, och hantera stress och spänningar med den typ av emotionell intelligens som bibehåller en hälsosam och lycklig familj.
  • Var lugn och försonlig. Förtroende och försonlighet låter oss se varandra som en familj även med alla våra skillnader. Att förstärka empatiska och kommunikativa förmågor kommer därmed att hjälpa dig att hantera olika problem och konflikter.
  • Främja villighet att förstå känslornas värld. Utforskande och nyfikenhet är grunden för en bra uppfostran. Genom utforskning och kunskap om olika saker förstärker du ett öppet sinne som är fritt från stereotyper.
  • Respekt och emotionell validering. Carl R. Rogers sade i sin bok On Becoming a Person, att vi inte är medvetna om det oerhörda tryck som vi placerar på personer som vi älskar för att de ska känna på samma sätt som vi gör. Det är ofta så att det vi säger och gör verkar säga, “Om du vill att jag ska älska dig, bör du känna likadant som mig. Om jag tror att ditt beteende är dåligt, så bör du känna likadant. Om jag tror att ett visst mål är önskvärt så bör du känna likadant.”
Flicka

Perfekt föräldraskap existerar inte, men det finns många sätt att vara bra föräldrar

Att vara en perfekt förälder 24 timmar om dagen, 365 dagar om året hade varit en väldigt stor uppgift. Därför bör vi vara ärliga och erkänna att allt inte är fantastiskt och att det inte finns någon idealisk prototyp som bör guida oss.

Genom direkt eller indirekt erfarenhet vet vi alla att det viktiga för föräldrar inte är att vara perfekta eller helt säkra på sig själva. Det är att ge sina barn möjligheten att leva i en balanserad, berikande och emotionellt intelligent värld.

Det finns därför ingen magisk formel, men det finns en ingrediens som alla bra uppfostringsprinciper delar: oändlig kärlek. Kärlek är därmed det som gör föräldraskapet så fantastiskt. Det garanterar nämligen att föräldrar kan erbjuda den bästa versionen av sig själva.

Bilder av Claudia Tremblay och Victor Rivas Fernandez.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.