Vad är emotionell kompetens?

Vad är emotionell kompetens?

Senaste uppdateringen: 16 februari, 2022

Emotionell kompetens beskriver förmågan en person har att uttrycka sina egna känslor med full frihet. Detta är något som kommer från emotionell intelligens, vilket är förmågan att identifiera känslor. Kompetens är den nivå av färdighet som en person använder för att interagera konstruktivt med andra personer.

Denna personliga kompetens baseras på en persons erkännande av individuella känslor och hur känslor påverkar personer, liksom på förmågan att bibehålla emotionell kontroll och anpassa sig. Vi måste tänka på att en person måste kunna förstå sina personliga känslor innan denne utvärderar andra personers känslor.

Social kompetens

En annan individuell aspekt av emotionell intelligens är social kompetens, som refererar till empati mot andra. Det innefattar de förmågor som vi behöver för att vara framgångsrika i en arbetsatmosfär och inom relationer. Det är väldigt viktigt att använda effektiv kommunikation och att veta hur man hanterar konflikter.

Genom emotionell kompetens har människan förmågan att reagera på sina personliga känslor och de som upplevs av andra personer. En individ kan förstå direkt då någon annan upplever känslor som ilska, rädsla och smärta.

Att erkänna sina egna känslor öppnar upp möjligheten för att svara korrekt på de känslor som andra personer upplever. Utan att känna till sina egna känslor är det svårt att hjälpa eller känna empati för någon annan.

Hälsoproblem relaterade till emotionell kompetens

Det har visat sig att man genom att internalisera känslor kan orsaka en nedbrytning av den fysiska och emotionella hälsan. Detta kan inkludera en ökning av stressnivåer, vilket kan orsaka farliga symtom som hypertoni, snabb viktökning eller viktminskning eller utmattning.

Att undertrycka känslor kan leda till depression och relationer med andra personer kan lida p.g.a. emotionell inkompetens. Även om det finns många typer av emotionella problem som kan orsaka svårigheter med emotionell kompetens, så spelar emotionell intelligens en viktig roll i den förmåga en person har för att lära sig dessa färdigheter.

För de personer som lider av mentala sjukdomar eller problem som påverkar deras färdigheter är det ett viktigt steg att börja utveckla emotionell intelligens. När en person kan skilja mellan olika set med känslor kan denne börja lära sig hur man applicerar dessa känslor i det dagliga livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.