Sju nycklar till ledarskap under coronakrisen

Vi vill inte ha ledare som improviserar eller narcissistiska ledare som bara ser problem och inte genererar lösningar. I en situation som den nuvarande behöver vi skickliga, effektiva ledare som kan förutse behov och framförallt empatiskt och humant ledarskap. Vilka är nycklarna till ledarskap under coronakrisen?
Sju nycklar till ledarskap under coronakrisen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I svåra tider behövs det skickligt, effektivt och framför allt humant ledarskap. Men låt oss erkänna att väldigt få är beredda att ta på sig en sådan utmaning i ett scenario som det nuvarande. Hög press, kritik och ifrågasättande kan vara energikrävande. Men vilka är nycklarna till ledarskap under coronakrisen? Hur ska en bra ledare agera? Finns det några viktiga strategier i detta avseende?

Svaret är ja. I själva verket kan dessa färdigheter faktiskt tjäna lika bra för experter på hälsosäkerhet, politiska ledare, organisationschefer, kommunikationschefer och alla chefer för stora som små företag.

Nyckelstrategin är att inte improvisera och att inte falla in i narcissistiska perspektiv och beteenden som vi har sett nyligen.

Här är ett exempel. Något som många av våra offentliga personer bör sluta upprepa är hur ingen kunde ha förutsett något liknande eller hur de bara följer experterna. När en ledare driver in i denna kommunikationsstil skapar det mer osäkerhet och misstro.

Dessutom har vi också sett andra extrema ståndpunkter, som vissa som har sagt: “Det här viruset kommer inte att påverka oss här. Låt oss leva ett normalt liv och stimulera ekonomin.”

Aleksandr Lukasjenko, Vitrysslands president, sa till sitt folk att: “Det är bättre att dö stående än att dö på knäna”. Och López Obrador, Mexikos president, har uppmuntrat sitt folk att fortsätta gå ut och äta på restauranger. Vi kan ge dussintals exempel på dåligt ledarskap som, liksom ett annat virus, har spridit sig över världen de senaste veckorna.

Nedan ska du få du upptäcka de strategier vi bör använda oss av i en situation som den som vi för närvarande upplever.

Kvinna med ansiktsmask

Sju nycklar till ledarskap under coronakrisen

Den nuvarande situationen är en kontinuerlig grogrund för osäkerhet, ångest och rädsla. Varje orosmoln är legitimt och förståeligt. Varje tecken på ångest är äkta och acceptabelt. En sak som alla ledare måste vara tydliga kring är dock att det sista de ska göra är att skapa mer förvirring.

Ledarskap kräver, just nu, att man vet hur man går genom ett minfält. Inte mer, inte mindre. En bra ledare bör förstå att alla dåliga steg, dåliga budskap eller misstag, kommer att få marken att skaka och samhället att förlora sin balans.

Effekterna av dessa misstag kan vara allvarliga. Därför är det en prioritet att känna till nycklarna till ledarskap under coronakrisen.

1. Lugn och ärlighet

Oavsett hur allvarlig situationen är. Oavsett hur negativa de kort- och långsiktiga prognoserna är. Mitt i alla scenarier måste ledare förmedla lugn och vara helt ärliga med vad de förmedlar.

Att förmedla att man ser nyktert på situationen skapar trygghet för lyssnaren. Dessutom, i ett sammanhang av nöd, är denna attityd värdefull.

På samma sätt är få saker lika viktiga som ärlighet hela vägen. Att förvränga fakta eller ta till lögner är en annan tickande bomb som i slutändan också kommer att orsaka mycket skada.

2. En ledare behöver ett kompetent och bemyndigat team

Om ledare har kompetenta team visar de större solvens och självförtroende. Om allt beslutsfattande och all kommunikationskapacitet faller på ledaren, är vad vi ser auktoritära beteendemönster som många gånger kan skapa misstro och till och med hat. Detta är bara inte rätt väg att gå.

En bra ledare är helt enkelt bara ytterligare en figur i ett team. I detta kärnteam måste det finnas kompetenta nyckelpersoner som arbetar strategiskt för att hantera eventuella problem i det pågående sammanhanget.

3. God kommunikation, en nyckelfaktor till ledarskap under coronakrisen

Något som varje ledare bör anamma under coronakrisen är god kommunikation. Och låt oss vara tydliga, under de nuvarande omständigheterna är detta inte lätt. Om ledare är alltför karismatiska kommer de att skapa misstro. Om de är för kalla, väcker de rädsla och misstankar.

De måste hitta en balans mellan dessa ytterligheter för att skapa förtroende och respekt. Deras kommunikation bör inte bestå av krusiduller och slagord – utan endast exakta, tydliga ord utan tvivel och tvetydighet.

Att veta hur man kan förmedla dåliga nyheter och varningar och kombinera allt detta med en anda av hopp, kräver utan tvekan stor emotionell intelligens och självsäkerhet.

4. Medkänsla och mänsklighet

Narcissistiskt, överdrivet och auktoritärt ledarskap har ingen plats i ett pandemiskt scenario. Inte heller en kritisk ledare som gillar att skylla på andra. En som bara vet hur man påpekar andras problem och fel och därmed främjar kaos. Vi behöver inte dessa typer av ledare.

Just nu behöver vi medkännande ledarskap. Vi behöver ledarskap som kan ansluta till mänsklig smärta, som visar sin oro för människor och försöker fokusera på svaren på problemen snarare än på att hitta någon att beskylla.

5. Känsla för gemenskap, öppenhet och samarbete

För att förstå hur en ledare ska agera under coronakrisen, måste en sak vara tydlig: all motgång kräver åtgärder. Det är därför en nyckelstrategi är att aktivera resurser och människor samt att bygga broar med andra samhällen, regioner och länder.

Bra ledare måste veta hur man ber om hjälp respektive erbjuder den. De måste vara öppna och skapa samarbetsnätverk där resurser, idéer och information kan flöda.

6. Effektivitet, korrigering och framsteg

Alla kriser kräver dagliga framsteg. Om det inte görs några framsteg, är något fel. Det är därför ledarna och deras team måste övervaka sina framsteg, upptäcka fel, lösa dem, förutse risker och vara innovativa varenda minut som går under dagen.

Ledarskap under coronakrisen

7. Ledarskap under coronakrisen handlar också om att förutse och vara beredd på andra kriser

I den sista av våra nycklar till ledarskap vill vi lyfta fram förmågan att vara förutseende. De som inte förutser, improviserar. De som inte förbereder sig för det värsta kommer inte att kunna reagera ens på mindre problem. Att förutse, förebygga, utforma, designa och konstruera strategier för att svara på liknande situationer i framtiden, är en annan moralisk och strategisk skyldighet för alla ledare.

Det finns många sätt att reagera på motgångar som den aktuella pandemin. Ledare under denna kris måste dock hela tiden vara beslutsamma. De bör inte lämna något åt slumpen och falla in i improvisation. Nu, mer än någonsin, är det som verkligen betyder något mänsklighet, inte politik.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.