Vikten av självledarskap när du vill förverkliga dina drömmar

Innan du kan leda andra människor måste du ha kontroll över ditt eget liv. Nyckeln till att uppnå dina mål är att på ett intelligent sätt balansera dina tankar, känslor och beteenden.
Vikten av självledarskap när du vill förverkliga dina drömmar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vikten av självledarskap framgår av att den bygger på förmågan att medvetet styra sina egna tankar och känslor. Det innebär att man fokuserar alla sina resurser, sin motivation och inre energi på det man vill uppnå. Därigenom utvecklar man en kompetens som gör att man kan lita på sig själv i alla lägen.

När du hör ordet ledarskap ser du förmodligen automatiskt för dig en viss person som inspirerar en grupp människor att uppnå vissa mål. Att leda betyder framför allt att utöva inflytande.

Självledarskap är inte precis något nytt begrepp. Det myntades under 1980-talet av Charles Manz, en professor vid University of Massachusetts, som specialiserat sig på just detta område av mänskligt beteende. Det var så idén om självledarskap uppkom, och denna befästes sedan tack vare moderna trender som fokuserar på sådant som emotionell intelligens.

Även om självledarskap är särskilt värdefullt inom näringsliv och personalfrågor, så hör det närmare samman med fältet psykologisk hälsa. Att leda är att vara herre över sitt eget öde, att närma sig ett tillstånd av lycka. Det är ett område av personlig utveckling som innefattar aspekter som är väsentliga för ditt eget välbefinnande.

“Att härska över andra är kraft. Att behärska sig själv är sann styrka”

-Lao Tzu-

Självledarskap gör att man kan lita på sin egen kompetens

Vikten av självledarskap: vad går den ut på?

Begreppet självledarskap dök upp för drygt fyrtio år sedan av en mycket bestämd anledning. Skälet var att man när man tränade upp ledare glömde bort den viktigaste faktorn. Att ingen person kan bli en god ledare om denne först känner sig själv. Dessutom måste man bemästra konsten att hantera sina känslor och veta precis hur man styr sitt beteende mot de önskade målen.

Om man försummar dessa områden kommer man inte kunna förvalta olika grupper av människor. Hur kan du inbilla dig att det går att visa en grupp av människor vägen mot deras mål om du inte vet hur du ska förfara med dig själv? Sokrates påpekade att ingen kan vara en god lärare utan att först känna sig själv. Med andra ord kan ingen människa påverka någon annan om hon inte har förmågan att styra sitt eget inre.

Nuförtiden bedriver man allt mer forskning kring den här typen av självstyrningBland annat har forskare vid Arizona University gjort undersökningar som analyserar skillnader mellan olika kulturer. Vidare finns det böcker som kan hjälpa människor att utveckla självledarskap. Ett sådant exempel är: Self-Leadership: How to Become a More Successful, Efficient, and Effective Leader from the Inside Out, skriven av professorerna Andrew Bryant och Ana Kazan.

Självkännedom: att veta vem du är

Benjamin Franklin poängterade att det finns tre ting som är oerhört svåra: att bryta stål, att krossa en diamant och att lära känna sig själv. Och visst finns det få saker som är lika komplicerade som det att syna sin egen värld. Det förutsätter att man erkänner sina begränsningar och sårbarheter. Vidare innebär det att man utforskar sin potential, kartlägger sina egna behov och får en inblick i vem man är och vart man är på väg.

Men det är precis det som självledarskap går ut på: att bli helt klar över vem man innerst inne är.

Intentioner: vad vill du?

Vad vill du få ut av livet? Vilka krav ställer du på dig själv? Dina intentioner medför framför allt att du inriktar dig på ett viktigt ändamål och arbetar mot detta. För att kunna svara på frågan varför måste du veta vilket syfte du har. För om du inte har något skäl, blir alla dina ansträngningar meningslösa. Tänk på att du måste finna mening i det du gör för att kunna styra din energi och dina idéer mot dina mål.

Självledarskap och självmedvetande

Självledarskap hör samman med självmedvetande. Ditt självmedvetande gör dig medveten om ditt förhållande till omvärlden och om hur dina känslor inverkar på dina sinnesstämningar, och därigenom också på dina beslut och beteenden. När du har självmedvetande har du förmågan att blicka inåt och tyda, förstå och reglera alla dina handlingar.

Självledarskap innebär att man kan hitta kreativa lösningar

Självförmåga: att veta ditt värde och vad du kan klara av

Självförmåga är ett väldigt intressant och viktigt begrepp som myntades av psykologen Albert Bandura. Det syftar på din upplevelse av att kunna utföra något på ett lämpligt och effektivt sätt.

Självledarskap är något som underförstår dimensionen självförmåga. På så vis blir du medveten om att du har de resurser som du behöver för att kunna ta itu med vad som än sker. När du kan möta utmaningar känner du dig i kontroll, trygg och motiverad.

Eget ansvarstagande: det disciplinerade sinnet

Begreppet self-management syftar på din förmåga att skapa vanor och rutiner och att förvalta din tid på rätt sätt för att kunna fullfölja dina dagliga mål. Det hänför sig också till din möjlighet att hitta kreativa lösningar till dina problem.

Self-management innebär att du vet hur du ska reagera i alla lägen utan att förlita dig på andra. Alltså förväntar du dig inte att andra ska komma till din undsättning om du skulle hamna i kniviga situationer. Alla de dimensioner vi nämnt ovan omfattas av begreppet self-management, vilket utgör en oerhört viktig del av självledarskap.

Sammanfattningsvis vill vi understryka vikten av självledarskap, som är ett värdefullt verktyg du helt klart bör satsa tid på att lära dig hantera. Om du har en utvecklad känsla för vem du är, vad du kan göra och vad du önskar, får du möjlighet att bringa dina emotioner och beteenden i samklang, vilket leder till att du kan förverkliga dina drömmar. Det ger dig tillfällen som är svåra att motstå.

“Jag är herre över mitt öde. Jag är kaptenen över min själ.”

-William Ernest Henley-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Neck, C.P. and Houghton, J.D. (2006), “Two decades of self‐leadership theory and research: Past developments, present trends, and future possibilities”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 21 No. 4, pp. 270-295. https://doi.org/10.1108/02683940610663097
  • Stewart, Greg & Courtright, Stephen & Manz, Charles. (2011). Self-Leadership: A Multilevel Review. Journal of Management – J MANAGE. 37. 185-222. 10.1177/0149206310383911.
  • Kaza, Ana (2012) Self-Leadership: how to become a more successful, efficient, and effective leader from the inside out. McGraw-Hill Education

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.