Emotionellt ledarskap enligt Daniel Goleman

Om du vill inspirera och leda dina arbetare eller gruppmedlemmar till framgång, bör du tillämpa emotionellt ledarskap. Läs allt om det här!
Emotionellt ledarskap enligt Daniel Goleman
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ledarskapsförmåga är en av de viktigaste egenskaperna som de som arbetar med lag måste ha. Människor som vill motivera andra behöver ha möjlighet att inspirera och leda eftersom det är nyckeln till att nå alla mål. Och även om det finns många sätt att uppnå detta på, är det mest effektiva sättet att göra detta genom ett emotionellt ledarskap.

Detta koncept myntades av Daniel Goleman , Richard Boyatzis och Annie McKee i deras bok Primal Leadership. De nämnde sex stilar av emotionellt ledarskap . Var och en av dem är användbara i en viss situation. Men den goda nyheten är att du kan utveckla dem alla med tillräcklig ansträngning och tillräckligt mycket engagemang.

Emotionellt ledarskap är emellertid inte det enda sättet att leda ett lag på. I den här artikeln förklarar vi vad emotionellt ledarskap verkligen är. Och dess främsta fördelar och nackdelar i en mer rationell miljö.

Vad är emotionellt ledarskap?

Ledarstilarna som beskrivs av Goleman, Boyatzis och McKee skiljer sig från de som beskrivits av andra författare: de har stor inverkan på känslorna hos dem som tillämpar dem.

Var och en av de sex stilarna påverkar hur ett lag känner och beter sig. Beroende på vilket resultat som laget vill uppnå, kommer således en viss stil att vara mer effektiv att använda, än en annan.

Ett av de viktigaste begreppen som de talar om i Primal Leadership är att det inte finns något enskilt bästa alternativ när det gäller att välja en känslomässig ledarstil. Var och en av de olika stilarna har flera fördelar och olika egenskaper som kanske inte passar alla situationer. Således måste ledaren känna till dessa egenskaper för att välja vilken stil som ska användas och måste också kunna bemästra dem alla för att kunna välja det bästa utifrån varje situation.

Daniel Goleman


De sex stilarna är:

  • Auktoritär
  • Lärande
  • Relaterande
  • Demokratisk
  • Tvingande
  • Taktsättande

Även om var och en av dem har mycket olika kännetecken, bygger de alla på förståelsen av andra människors känslor. Det är just där ifrån namnet “emotionellt ledarskap” kommer. Men är det alltid lämpligt att använda en av dessa sex stilar för att leda en grupp? Svaret beror på de omständigheter som du som ledare står inför.

Fördelar och nackdelar med emotionellt ledarskap

Precis som med vilken annan metod eller vilket annat tillvägagångssätt som helst, för denna typ av ledarskap både fördelar och nackdelar med sig. Låt oss titta på några av de viktigaste. De hjälper oss att avgöra om det är klokt att använda oss av känslor, eller om det är bäst att använda en mer logisk och mindre empatisk metod i en rådande situation.

Fördelar

Det går inte förneka att, att leda en grupp med emotionell intelligens har många fördelar. Att leda på det sättet hjälper gruppen, till exempel, att hitta en balans mellan att uppnå företagets mål och att skapa bättre arbetsrelationer.

Detta kan innebära att en viss grad av effektivitet måste uppoffras, men att medarbetarnas välbefinnande och lycka definitivt kommer att öka.

Å andra sidan kommer en bra ledare att kunna förbättra lagets goda egenskaper. Att använda dessa stilar för att leda hjälper andra att upptäcka sina talanger och utveckla sig professionellt. Dessutom kan du få dina arbetare mer motiverade, vilket är viktigt för alla företag.

Emotionellt ledarskap i ett lag.

Nackdelar

Ibland är att tillämpa en emotionell ledarstil dock inte alltid det bästa valet i alla situationer. Ibland kan det ha negativa konsekvenser som:

  • Det kan göra ledarskapet impulsivt: Detta kan förhindra att företaget gör framsteg, eftersom att hantera ett företag generellt sätt kräver en mer logisk strategi.
  • Det orsakar problem med självkontroll: Vid vissa tillfällen måste en ledare ta tuffa beslut som kan vara svåra på ett känslomässigt plan. Om en ledare är för empatisk kan hela verksamheten riskeras.
  • Saktar ned eller påverkar resultat: En ledare måste fokusera på företagets mål. Men någon som oroar sig för andras känslor kommer att finna det här extremt svårt att göra.
  • Det kan orsaka känslomässiga fluktuationer: Slutligen kan ett överflöd av empati och kontakt med ens egna känslor påverka humöret för mycket. I allmänhet måste en ledare föregå med ett gott exempel som inger styrka och stabilitet.

Vanligtvis kommer implementering av en av de sex emotionella ledarstilarna att gynna ett företag eller ett lag. Men ibland är det nödvändigt att utvärdera om det är i arbetstagarnas och företagets bästa intresse för att uppnå de gemensamma målen. Precis som de flesta saker i livet är svaret inte så enkelt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.