Nyckeln till att finna inspiration överallt

Inspiration är sättet du andas in informationen som kommer till dig i livet. För att kunna finna inspiration måste du komma ihåg att hjärnan inte är en maskin.
Nyckeln till att finna inspiration överallt
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Inspiration är ett tillstånd som involverar kognitiva, emotionella och engagemangsrelaterade aspekter. Att finna inspiration är viktigt eftersom det producerar en kraftfull känsla av välmående och är grundläggande för den kreativa processen.

Det är inte lätt att definiera vad inspiration egentligen är. Det är i grova drag processen att bli mentalt stimulerad till att göra något kreativt. Därför handlar inspiration om att skapa de rätta omständigheterna för att denna stimulans ska framträda.

Definitionen må vara vacker, men den är inte särskilt konkret. Inspiration kan ses som ett sätt att andas in informationen om livet. All denna brist på precision kan få dig att tro att inspiration är ett komplext, djupt och underbart fenomen. Med denna innebörd, hur kan du finna inspiration? Nedan delar vi med oss av några tips.

“Gå med tillförsikt i dina drömmars riktning. Lev livet du föreställt dig.”

-Henry David Thoreau-

Vad är inspiration?

Inspiration är tillståndet i vilket du upplever en vision om den essentiella aspekten av livet eller verkligheten själv. Det är ett intellektuellt fenomen som involverar kunskap. Det involverar dock även den verkliga lycka som översätts till beslutsamhet, begär eller passion för att utföra en viss handling.

Man kan säga att inspiration normalt sett leder till ögonblick av ren glädje, i en ständigt växande kraft som öppnar upp ditt hjärta och ditt sinne. När du är inspirerad känner du en verklig och direkt koppling till hela universum. Smärta försvinner helt enkelt och det enda som kvarstår är ett tillstånd av sällhet.

Faktum är att neuroforskarna Marcos Jung-Beeman och Edward Bowden från Northwestern University och John Kounios från Drexel University har publicerat en intressant studie om inspiration. De förklarade att det har bevisats att det finns ett område i hjärnan som praktiskt taget lyser upp under vissa ögonblick av uppenbarelse eller epifani.

Kvinna i trädgård

Inspiration och motivation

Människor har en tendens att blanda ihop inspiration med motivation, men det är två olika saker. Motivation är kraften som får dig att handla med målet att få någon form av fördel eller undvika smärta.

Med andra ord är motivation sökandet efter njutning och förhindrandet av smärta. Du kanske känner dig motiverad att göra någonting eftersom du tror att du kan få vad du vill ha eller förhindra något hemskt från att inträffa.

Inspiration går å andra sidan ett steg längre. När du är inspirerad är varken njutning eller smärta särskilt intressanta. Det är en så pass stark kraft att den kan få dig att utstå smärta eftersom resultatet är värt det. Inspiration söker en ännu större belöning. Det får människor att ge sina liv för frihet eller utstå vilken förödmjukelse som helst för ett syfte.

Hur man kan finna inspiration

Att finna inspiration är en process som involverar stor ansträngning och motståndskraft. Det finns dock sätt att komma närmare den och slutligen nå den. Den första är meditation. Det är bevisat att meditation förändrar hur hjärnan fungerar. Det underlättar skapandeprocessen, vilket resulterar i inspiration.

Läser en bok på en äng

Att läsa fiktiva böcker eller skapa konst är andra sätt att finna inspiration. Alla dessa aktiviteter bryter din dagliga rutin och leder i slutändan till nya perspektiv. Och dessa nya perspektiv leder förr eller senare till djupa insikter som karaktäriserar inspirerade tillstånd.

Att få tillräckligt med vila är fundamentalt. Att sova bra och att distrahera ditt sinne då och då. Prova nya miljöer när du kör fast. Ta en välbehövlig paus innan du återgår till dina aktiviteter. Detta gör att du kan finna inspiration och ändra din syn på livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.