Nyckeln till att finna inspiration överallt

Inspiration är sättet du andas in informationen som kommer till dig i livet. För att kunna finna inspiration måste du komma ihåg att hjärnan inte är en maskin.
Nyckeln till att finna inspiration överallt
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Inspiration är ett tillstånd som involverar kognitiva, emotionella och åtagandeaspekter. Att finna inspiration är viktigt eftersom det producerar en kraftfull känsla av välmående och är grundläggande för den kreativa processen.

Det är inte lätt att definiera vad inspiration egentligen är. Det är i grova drag processen med att bli mentalt stimulerad till att göra något kreativt. Därför består inspiration av att skapa tillräckliga omständigheter för att denna stimulans ska framträda.

Definitionen må vara vacker, men den är inte väldigt konkret. Inspiration kan ses som ett sätt att andas in informationen om livet. All denna brist på precision kan få dig att tro att inspiration är ett komplext, djupt och underbart fenomen. Med denna innebörd, hur kan du finna inspiration? Nedan delar vi med oss av några tips.

“Gå med tillförsikt i dina drömmars riktning. Lev livet du föreställt dig.”

-Henry David Thoreau-

Inspiration

Inspiration är tillståndet i vilket du upplever en vision om den essentiella aspekten av livet eller verkligheten själv. Det är ett intellektuellt fenomen som involverar kunskap. Det involverar dock även den verkliga lycka som översätts till beslutsamhet, begär eller passion för att utföra en särskild handling.

Man kan säga att inspiration normalt leder till ögonblick av ren glädje, i en ständigt växande kraft som öppnar upp ditt hjärta och ditt sinne. När du är inspirerad känner du en verklig och direkt koppling till hela universum. Smärta försvinner helt enkelt och det enda som kvarstår är ett tillstånd av sällhet.

Faktum är att neuroforskaren Marcos Jung-Beeman och Edward Bowden från universitet Northwester och John Kounios från Drexels universitet har publicerat en intressant studie om inspiration. De förklarade att det har bevisats att det finns ett område i hjärnan som praktiskt taget lyser upp under särskilda ögonblick av uppenbarelse eller epifani.

Att finna inspiration

Inspiration och motivation

Folk har en tendens att blanda ihop inspiration med motivation, men det är två olika saker.Motivation är kraften som får dig att handla med målet att få någon form av fördel eller undvika smärta.

Med andra ord är motivation sökandet efter njutning och förhindrandet av smärta. Du kanske känner dig motiverad att göra någonting eftersom du tror att du kan få vad du vill eller förhindra något hemskt från att inträffa.

Inspiration går å andra sidan ett steg längre. När du är inspirerad är varken njutning eller smärta särskilt intressanta. Det är en såpass stark kraft att den kan få dig att utstå smärta eftersom resultatet är värt det. Inspiration söker en ännu större belöning. Den får folk att ge sina liv för frihet eller utså vilken förödmjukelse som helst för ett syfte.

Hur man finner inspiration

Att finna inspiration är en process som involverar stor ansträngning och motståndskraft. Det finns dock sätt att komma närmare den och slutligen nå den. Den första är meditation. Det är bevisat att meditation förändrar hur hjärnan fungerar. Det lindrar skapandeprocessen, vilket resulterar i inspiration.

att finna inspiration

Att läsa fiktiva böcker eller skapa konst är andra sätt att finna inspiration. Alla dessa aktiviteter bryter din dagliga rutin och leder i slutändan till nya perspektiv. Och dessa nya perspektiv leder förr eller senare till djupa insikter som karaktäriserar inspirerade tillstånd.

Att få tillräckligt med vila är fundamentalt. Att sova bra och att distrahera ditt sinne då och då. Prova nya miljöer när du kör fast. Ta en obestämd paus innan du återgår till dina aktiviteter. Detta kommer att tillåta dig att finna inspiration och din syn på livet.

Detta kanske intresserar dig
Konsten att attrahera magi till ditt liv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Konsten att attrahera magi till ditt liv

Det är lätt att glömma de "förtrollningar" som magin ger upphov till. Därför är det viktigt att du attraherar magi till ditt liv.  • Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.