Du styr i ditt hjärta – från morgon till kväll

Du styr i ditt hjärta – från morgon till kväll
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2023

I ditt hjärta bör det inte finnas en ägare, och inte heller utlånade bitar eller hörn. Ditt hjärta tillhör bara dig. Det har bara en ägare och det är du. Tack vare hjärtat kommer autonomin att växa. Det kommer pumpa tillräckligt med självkärlek och syre för din självkänsla, för att kunna älska till fullo. Och det är vad som gör att du kommer kunna vara din egen vägs mästare och konstruera ett värdigt liv.

Att nå denna personliga autonomi är ingen enkel uppgift. Speciellt när du försöker integrera en känsla av intimitet i dina viktiga relationer. Faktum är att om du letar efter de mest klassiska och traditionella uppsättningarna av kärleksförhållanden så kommer du inse att autonomi och privatliv har blivit stipulerade som oförenliga.

“Det finns ingen otacksamhet som kan stänga ett stort hjärta, och ingen likgiltighet som kan köra slut på det.”

-Lev Tolstoj-

Du kan påverka ditt eget öde med styrkan i ditt hjärta

Ingen av oss är helt fri från influenser när det kommer till att bestämma vårt öde och skapa en väg. Vi är alla under influensen av vissa sociala, kulturella och till och med ideologiska normer. För att försöka förstå dessa influenser är det alltid en bra idé att komma ihåg vad studierna rörande personlighetspsykologin har att säga oss.

Du kan försöka integrera en autentisk hängivelse för dig själv som grundsten i livet. Både din personliga autonomi och förmågan att bestämma vad du vill ha och inte vill ha är grundläggande principer för ditt psykologiska välmående. Ditt välmående förtjänar att vara målet för en del av dina dagliga ansträngningar. Ditt hjärta, förstått som den där metaforiska dimensionen där dina känslor och även din identitet finns, är ett universum som hela tiden växer.

Låt oss därför låta det expanderas så att det blir till sin egen mästare. Men ditt hjärta måste även hålla sig ödmjukt och tillräckligt känsligt för att veta hur man knyter band med människorna runt omkring på ett autentiskt sätt. För magin hittas i denna balans.

Kvinna som håller ros

Du tappar din autonomi i små vardagliga beslut

Att lägga dina arbetsprojekt på hyllan för att din andra hälft sade att du skulle göra det. Göra slut med ditt livs kärlek för att dina föräldrar inte tycker om relationen. Förändra dina hobbyer för att dina vänner alltid har annorlunda planer. Ge upp för tidigt för att ingen vill hjälpa dig med dina mål…

Detta är generella exempel på vad det innebär att hota sin egen värdighet, självkänsla och identitet. Det är viktigt att man tänker på detta. Denna typ av sabotage kommer inte bara från personerna runt omkring dig. I de flesta fall kommer det från dig själv.

Skyll inte på andra utan ta kontroll över det som finns i ditt hjärta

Vi bör inte bara skylla på de som försöker kontrollera oss. Vi måste även ta ansvar genom att förstå att vi är de personer som ger efter och låter andra stänga in oss.

Å andra sidan bör vi även komma ihåg att de personer som räcker över ratten till sina egna liv till andra inte gör detta på ett punktligt eller spontant sätt. Faktum är att det är ett vardagligt utövande som de försummar frivilligt.

Som någon som bestämmer sig för att sluta bada, borsta sitt hår eller klippa sina naglar. Det är en del av vår psykologiska hygien och en princip av den emotionella hälsan som vi skjuter upp och ger till andra. Och det är fel.

Kvinna som vattnar sig själv

Vår egen värdighet bör inte röras av någon annans händer. Ingen kan (eller bör) så frön utav sina själviska önskningar i våra hjärtan och sälja oss mål som inte går i linje med våra värderingar. Det spelar ingen roll om dessa händer, som är så vana vid att bojkotta vår identitet, är vår partners händer, våra föräldrars eller den så kallade bästa vännens.

Det finns vissa territorier som är privata och som ingen ska inkräkta på. Det vi bör fokusera på är att ta hand om de egenskaper som är relaterade till vårt varande. Detta är en daglig uppgift som man aldrig bör försumma.

Andas, räkna till 10 och återta din autonomi i ditt hjärta

Dr. Carol D. Ryff från University of Pennsylvania är en av de största förespråkarna av den positiva psykologin. Mellan 1989 och 1998 utvecklade hon en intressant modell för “Psykologiskt välmående”. Denna modell är fortfarande ett av de mest berikande bidragen till den personliga utvecklingen. Det har mycket att göra med hälsoprincipen som vi tog upp tidigare.

“Det är bara med hjärtat som man kan se på rätt sätt. Det som är essentiellt är osynligt för ögonen.”

-Antoine de Saint-Exupéry-

Vi föreslår därför att du börjar tänka på dess huvudpunkter för att börja arbeta med din egen emotionella och psykologiska autonomi.

Kvinna i olika färger

Det psykologiska välmåendets modell är något vi alla bör omsätta i praktiken

En av de mest intressanta punkterna i Dr. Ryffs tillvägagångssätt är det som har att göra med neurovetenskapen. När något uppstår som går emot våra värderingar eller när någon försöker trycka på oss sin åsikt eller få oss att göra något som vi inte tycker om, kommer vårt limbiska system att reagera direkt.

Den där cerebrala strukturen som är relaterad till våra känslor är som ett alarm. Det är den där inre sirenen som viskar till oss “var försiktig, något är fel”. Man blir direkt stressad och kortisol flödar genom blodet. Det bästa i dessa fall hade varit att helt enkelt räkna till 10. Och efter det bör vi agera i enlighet med våra riktiga behov.

Införliva dessa principer

Vi vet att det inte är lätt, men vi kan uppnå detta om vi sakta men säkert lär oss hur man integrerar dessa principer av det psykologiska välmåendet i våra liv:

  • Utöva självacceptans varje dag.
  • Gör det till en prioritet att etablera positiva och berikande relationer med andra personer. Om en viss relation, oavsett om det är en vänskap eller ett kärleksförhållande, inte går i linje med dessa principer så bör du tänka på att göra en förändring.
  • Ha ett tydligt och objektivt syfte för ditt liv. Du bör även kämpa för det.
  • Investera i din personliga utveckling. Varje tillfälle är det rätta för detta.
  • Bibehåll kontrollen i ditt hjärta samt din verklighet. Du är den som dirigerar, guidar, bestämmer, påbörjar, avslutar och begränsar, och du bör vara ansvarig för dina egna beslut.

Vi är medvetna om att dessa strategier inte kan uppnås över en natt. Det krävs viljekraft, mod och uthållighet. Men låt oss komma ihåg att om vi någon gång känner oss blockerade eller märker att vi håller på att förlora vår autonomi, måste vi applicera denna klassiska huskur: ta ett djupt andetag, räkna till 10 och REAGERA. För i våra hjärtan är det VI SJÄLVA som skapar reglerna.

Det är du som har kontrollen i ditt hjärta!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.