Idrott skapar bättre motståndskraft för alla delar av livet

Idrott skapar bättre motståndskraft för alla delar av livet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Bra motståndskraft är en viktig tillgång i all idrott. Idrottsmän måste kunna hantera stressen från medtävlande. Dessutom kommer viss press med att vara den bästa inom sitt område. Du måste också ha i åtanke oron de upplever angående arbetet de utför med sina kroppar. Det är den som ligger bakom medaljerna. Elitidrott straffar kroppen och pressar den max, vilket är långtifrån hälsosamt. I sin tur kan det som kanske oroar mest av allt inträffa – skador.

Hur fungerar motståndskraft utanför idrotten? Sanningen är den att atleter inte är de enda som måste överkomma hinder. Vi har alla varit tvungna att utstå lidande och upplevelsen att nå botten. Vanligtvis åtföljs detta av känslan att det är väldigt svårt att ta sig upp igen. Faktum är att vi går igenom detta med mer eller mindre intensitet i våra dagliga liv.

Om vi fortsätter den här jämförelsen ser vi att idrottsutövande, även för dem som inte ligger på en professionell nivå, kan bli grund för träning av vissa psykologiska aspekter. Motståndskraft finns såklart mellan dessa variabler. I många situationer i livet är bra motståndskraft det som gör skillnaden för hur vi går segrande ur dem. En olycka eller förlust av en närstående hör till de situationerna.

“Svårigheter förbereder ofta vanliga människor för extraordinära öden.”

-C.S. Lewis-

Idrottsmän är förebilder när det gäller att övervinna hinder

Om det är något som skiljer oss från atleter är det att det mesta av deras press kommer från dem själva. Den här pressen inom idrott tillåter individen att utvecklas och öka sin motståndskraft. På så sätt kan de bli mer engagerade som människor. De kan ha en hel del bestämdhet och framförallt tilltro! Tilltron som följer efter att ha passerat många stormar och som har sett att med tiden klarnar allt upp igen.

Tänk på att atleter råkar ut för skador, prestationssvårigheter och sjukdomar som kan hindra dem från att utöva sitt yrke. Oavsett detta visar en studie gjord av Galli och Vealey 2008 att de återhämtar sig ovanligt snabbt från bakslag. Den mentala styrka som atleter har håller dem flytande när andra sjunker. Detta är en biprodukt av deras erfarenhet men också en övning i tilltro och hopp.

Idrott skapar motståndskraft

Att vara motståndskraftig mot utmaningar, inte bara inom idrott

Vi får inte heller glömma bort idrottsmän med handikapp. Trots att de är begränsade lyckas de ge sitt allt och möta varje dag med hopp. Istället för att se sig som offer för olyckliga omständigheter eller tragedi är de erövrare och förebilder att ta efter i livet. De låter ingenting stoppa dem. De är starka och motståndskraftiga.

“Motståndskraft är förmågan att möta livets motgångar, förvandla smärta till styrka för att komma över dem och bli starkare av dem. En motståndskraftig person förstår att de är sin egen arkitekt och att de skapar sin egen lycka, och sitt eget öde.”

-Anonym-

Den psykologiska pressen varje atlet utsätts för förhindrar dem inte från att fortsätta att anstränga sig. På så sätt blir de bättre för var dag som går. Varför händer inte detta människor som inte utövar idrott? Enligt studien nämnd ovan kan svaret finnas i deras konstanta psykologiska aktiva tillstånd. Detta gör dem kapabla att generera och bibehålla en hjälpfull mängd optimism. Det verkar som om detta inte inträffar hos individer som lever ett stillasittande liv.

Motståndskraft tillämpad på andra delar av livet

Du behöver inte vara en atlet eller höra till ett fotbollslag för att njuta av de fördelar som idrott erbjuder. Att introducera barn till idrott i tidig ålder, oavsett vilken, är ett positivt steg i deras hälsa. Det kommer att lära de att hantera stress och andra känslor som kan leda till modlöshet.

Allt som idrott har att erbjuda kommer att slipa de förvärvade goda egenskaperna. Detta till allmän fördel för resten av livet. Med detta vill vi säga att motståndskraft kommer att genljuda i de sociala relationerna samt skol- och arbetslivsprestationen.

Det är bra om barn börjar tidigt med idrott

Att tillämpa motståndskraft på vardagliga problem

Motståndskraften som utvecklas inom idrott kan bli till ett utmärkt verktyg för att framgångsrikt överkomma livets svårigheter och problem. Detta tillämpas på allt från vardagliga problem till mer ovanliga problem som leder till stor emotionell effekt. Att lära sig att hantera dessa omständigheter korrekt tillåter oss att återhämta oss snabbare. Idrott kan som sagt vara en bra träningsgrund för att öva på den här attityden.

“Möjligheter uppstår ur motgång och smärta. Ibland finner vi våra vägar på de mest paradoxala sätt. Detta eftersom vi för att röra oss mot ett större välmående och balans som familj, måste genomgå en smärtsam situation.”

-José María Madariaga Orbea-

Idrott är en utmärkt möjlighet att förvärva positiva egenskaper att införliva i vår rutin. Vi kanske mest fokuserar på fördelarna som idrott har på vår fysiska hälsa. Men sanningen är den att den kan ge oss andra ännu större fördelar. Förmågor som tillåter oss att övervinna hinder som ingen förberett oss på. Tänker du låta den möjligheten passera?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.