Om du nått botten, sitt inte bara där, klättra ut!

Om du nått botten, sitt inte bara där, klättra ut!
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 april, 2023

Om du nått botten, låt det inte skrämma dig. Om du inte har någon styrka kvar, om detta misslyckande eller denna besvikelse har påverkat dig mer än någonsin, låt det inte paralysera dig, var inte skamsen och gör dig inte hemmastadd i detta personliga, psykologiska hål. Pressa dig själv uppåt och gör det modiga valet: valet att samla din värdighet och vägra falla.

Att ha “nått botten” är nog något vi alla hört talas om. Men även om det kan verka konstigt så gillar medicinska utövare inte alls detta uttryck. Varenda dag talar psykologer och psykiatriker med personer som nått sin gräns. Detta är personer som är övertygade om att de endast har ett val efter att ha nått botten; de tror att det enda valet är att göra en förändring och bli bättre.

“Det är genom att nå botten, även om det innebär bitterhet och förödmjukelse, som du kommer veta vem du verkligen är och börjar gå på stabil mark.”

-José Luis Sampedro-

Men den sorgliga sanningen är att detta inte alltid är sant. Varför? För att vissa personer finner sig permanent fast på botten. Det finns även personer som inser att det finns en ännu mörkare, mer komplex nivå under den. Så denna välkända attityd kan slå fel, ironiskt och sorgligt nog.

Ofta hindrar den faktiskt människor från att söka hjälp. De letar inte efter stöd eftersom problemet inte verkar allvarligt än. Men det är vid denna punkt som det är enklast att hitta resurser som kan hjälpa dig att bli bättre och göra en förändring.

Person i grotta som nått botten men klättrar ut

Alla har vi nått botten någon gång, och det är inte lätt att klättra ut

Alla har vi nog nått botten någon gång, och alla vet vi hur ont det gör. De flesta har fallit ned till denna plats på grund av rädsla, desperation eller misslyckandeDe känner sig fast, fångade i bärnsten likt ett fossil. De tappar balansen, vilket ofta kan leda till humörstörningar.

Föreställningen att endast den djupaste desperationen är kapabel att hjälpa dig se ljuset och må bättre, är helt enkelt inte sann. Vidare är det inte sant att du måste lida för att leva ett autentiskt liv. Smärta kan bara lära dig och belysa omständigheterna om du har viljestyrkan och resurserna som krävs. Så även om det låter fint så finns det ingen autopilot i våra hjärnor som försätter oss i ett motståndskraftigt läge när vi når bristningspunkten.

Filosofen och psykologen William James skrev en bok med titeln Den religiösa erfarenheten i dess skilda former. I den talade han om en grotta av melankoliDet finns personer som, utan att veta hur eller varför, kan nå botten och finna en stråle av ljus som de använder för att nå utgången. Å andra sidan finns det även personer som inte kan komma ut ur denna melankoliska plats. Det är en plats full av skam (hur hamnade jag här?) och en konstant känsla av hopplöshet (det finns ingenting jag kan göra för att göra det här bättre, allt är över).

Kvinna under vatten

Om du nått botten, gör dig inte hemmastadd, klättra ut!

Att nå botten är att hamna på modfälldhetens bottenvåning. Detta är uppenbart, men du bör inte vilja gå ännu längre ned. Låt dig inte falla in i desperation och gå ännu längre ned, ned i källaren. Att nå botten är att befinna sig på en plats av djup ensamhet. Det är som en grotta där inget sker. Ditt sinne blir bundet och dina tankar hoptrasslade, konstiga och besatta. Men kom alltid ihåg att du har en returbiljett. Allt du behöver göra är att ta ett steg för att se att det finns nya möjligheter där ute.

Men att klättra ut är extremt svårt eftersom det innefattar att övervinna din rädsla. Ett sätt att hantera detta är att använda tekniken Den nedåtgående pilen som förespråkas av den kognitiva terapeuten David Burns. Enligt hans teori hamnar många personer här eftersom de är blockerade. De lider och känner sig vilsna. Oftast vet de att de måste göra en förändring för att komma förbi detta dödläge. Problemet är att de antingen saknar modet eller inte vet hur.

Den huvudsakliga idén med denna teknik är att göra sig av med alla irrationella övertygelser man skaffar när man befinner sig på denna orörliga, desperata plats. Terapeuten väljer en av patientens tankar och ställer en svår fråga: “Om denna tanke var sann och verkligen inträffade, vad skulle du göra?” Målet är att etablera en serie frågor som är som nedåtgående pilar som leder dig till att förstå varför dessa tankar är fel. Tanken är att du ska kunna se dina irrationella idéer, bli av med dem och hitta nya sätt att tänka. Att göra en förändring med andra ord.

Fåglar formade som en pil

Den nedåtgående pilen i praktiken

Vi ska ge dig ett exempel. Förställ dig en person som förlorat jobbet och nu varit arbetslös i ett år. Det finns några viktiga frågor du kan ställa till henne för att konfrontera alla hennes rädslor, en efter en. Vad skulle hända om du fick ett jobb igen? Vad skulle hända om din partner också förlorade jobbet? Och vad skulle du göra om du helt plötsligt inte hade några resurser?

Detta kan verka som en tuff övning att genomgå. Den får dig alltid att tänka på de värsta scenarierna. Men den involverar även att pusha och få dig att reagera, konfrontera och debattera möjliga strategier för att hantera desperata situationer som ännu inte uppstått (och inte nödvändigtvis kommer göra det).

Den försöker i grund och botten visa att även om du nått botten, finns det alltid värre och mer komplicerade situationer. Vad det innebär är att du alltid har tid att reagera. När du konfronterat alla dessa rädslor kommer du faktiskt se att det bara finns ett alternativ: att klättra ut. Det är beslutet som verkligen kommer förändra allt för dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.