Hur våra misslyckanden kan göra oss framgångsrika

Hur våra misslyckanden kan göra oss framgångsrika
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 22 september, 2023

Konceptet med misslyckande är ett stigma i vårt samhälle. Från barndomen liknar blickarna vi får vid misslyckanden eller misstag de som vi får när vi betett oss illa. Sedan börjar vi titta på oss själva på samma sätt. Men det är fel, för misslyckanden kan göra oss framgångsrika. Istället för att vara glada över att ha funnit en felaktig väg som vi nu kan avfärda, blir vi arga på oss själva. Vi skäller ut oss själva och fyller oss själva med sorg, som om det är rätt känsla för dessa ögonblick.

Detta sätt att hantera misslyckanden får oss att prestera sämre, för dessa negativa tankar lämnar inte rum för fel.

Misslyckanden kan göra oss framgångsrika

När vi inte ser att misslyckanden kan göra oss framgångsrika och gagna oss, kommer vi dessutom att sluta våra sinnen, överge projektet ifråga och intala oss att vi är värdelösa. Hur kan vi gagnas av vad dessa fel vill lära oss om vi reagerar så här? Hur ska vi lära oss om vi bara försöker radera allt som hänt?

Personer som inte accepterar misslyckande eller som inte vet hur man gagnas av det är vanligtvis personer med låg självacceptans. De tenderar att söka perfektionism i allt de gör, och när de inser att de inte är perfekta och deras förväntningar inte möts, ger de bara upp och faller in i hopplöshet.

Denna attityd har inget syfte och kommer bara få personer med hög potential och goda färdigheter att sluta försöka, på grund av rädslan för att misslyckas igen. Denna attityd hindrar dem från att lämna komfortzonen, och de växer aldrig.

Rädsla för rädslan

Att växa genom misslyckanden

Personer som aldrig misslyckas är sådana som aldrig försöker. De uppehåller sig bara där de vet att riskerna är minimala. Men sanningen är att dessa personer längtar efter ett mer spännande liv, med utmaningar och mål att nå. Det är inte ens särskilt nödvändigt att uppfylla dessa drömmar eller bli framgångsrik…

…Det som är mer nödvändigt än målet är själva vägen. Att vakna varje morgon med den nödvändiga motivationen att försöka nå våra mål.

När vi slutar försöka på grund av rädsla för att misslyckas så anammar vi redan misslyckandet. På så sätt kan vi känna mindre smärta och stress på grund av frånvaron av den ångest vi skulle känna i en situation som utmanar våra förmågor. Men om vi är villiga att tackla utmaningarna och ångesten kommer livet anta en mycket mer livlig färg.

Misslyckande är inte en dörr mot övergivningen av våra drömmar, utan måste vara signalen som säger att vi växer. Det bör vara en indikator på att vi utforskar nya vägar, och tack vare detta förbättras, mognar och utvecklar våra förmågor.

Det är sant att misslyckande inte är något vi kan kontrollera. Sanningen är att om du vill uppnå framgång så måste du anta att du kommer begå misstag på vägen. Vad som är under din kontroll är förmågan att fortsätta kämpa oavsett vad som händer. Det är där vi kan investera våra energier och få väldigt positiva resultat.

Hur hanterar man misslyckande?

Misslyckanden är inte slut, de är bara mellansteg. Det är en oersättlig rörelse mot framgång eller triumf i detta specifika område av livet. Därför har misslyckanden fler fördelar än nackdelar. Allt vi måste göra är att inse detta för att bli mer medvetna om att misslyckande inte definierar oss. Det betyder bara att vi vid nästa tillfälle kommer göra saker och ting på ett annat sätt.

Våga göra hoppet

Misslyckanden kan göra oss framgångsrika, men innan dess måste vi lära oss att hantera dem bättre. För att göra det är det första steget ett komplicerat men viktigt sådant – att acceptera vad vi inte kan förändra. Vi bör inte fortsätta klaga eller muttra om korten vi fått. Korten kommer inte delas igen, så vi måste bara påbörja ett nytt “spel”. Oavsett resultatet kommer inte korten i vår hand definiera oss, och vi kommer heller inte alltid spela med samma kort. Vi definieras inte av våra tankar eller vårt uppförande, för vi är mycket mer än så. Vi är komplexa varelser i konstant förändring som lär oss och letar efter chanser till förbättring.

Vi är värdefulla varelser, oavsett våra misstag, och ingen har värdet som vi har.

Att justera våra förväntningar är viktigt om misslyckanden ska göra oss framgångsrika

Nästa steg är att justera våra förväntningar. Vi måste vara väldigt tydliga med vad som är vårt “sanna jag” och vårt “idealiska jag”. Vårt “sanna jag” är personen vi är, varken mer eller mindre. Jag formas av mina personliga karaktärsdrag, förmågor, dygder, brister och begränsningar. Jag vet hur jag är, jag vet vad jag kan och inte kan göra.

Vårt “idealiska jag” är personen vi tror att vi är, men i verkligheten inte är. Om vi har väldigt höga förväntningar på oss själva och tror mer på vårt “idealiska” än vårt “sanna” jag, kommer vi lida när verkligheten visar att vi måste justera dessa förväntningar.

För att göra det måste jag alltid inse vem jag är, med vetskapen att jag varken är bättre eller sämre än någon annan.

Avslutningsvis måste vi lära oss att tolerera frustrationerna som livet ger oss. Våra projekt och drömmar kommer inte alltid gå som vi vill, men det betyder inte att vi är besegrade. Vi måste bara acceptera vad vi inte gillar, inklusive våra egna misstag. Låt oss lära oss av dem, för misslyckanden kan göra oss framgångsrika.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.