Den motståndskraftiga personligheten: 4 typiska drag

Den motståndskraftiga personligheten: 4 typiska drag
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Att ha den motståndskraftiga personligheten är mer än att bara vara stark. Autentisk styrka är trots allt inte en produkt av fysisk styrka, utan av en okuvlig vilja. Starka personer vet inte hur man ger upp. De faller nio gånger och reser sig tio, de tillåter sig själva att misslyckas och slutar inte se hoppfullt på framtiden.

Medan vi alla har hört talas om den här personlighetstypen någon gång, är det intressant att veta att konceptet dök upp på 1980-talet inom socialpsykologin.

Suzanne C. Kobasa, psykolog på University of Chicago, ville veta vad som var speciellt med vissa människor. Människor som inte bara hanterade stress bättre, utan även lärde sig av svåra, krävande situationer.

“Mannen som reser sig upp är till och med starkare än han som aldrig fallit.”

-Viktor Frankl-

Den motståndskraftiga personligheten definierades på den tiden som en subtil kombination av biologiska komponenter och sättet som dessa människor tillgodogör sig sina erfarenheter i samhället. Fokus har dock förändrats något sedan dess.

Vi skulle kunna säga att det växte och att vi nu kan se en uppsättning egenskaper med odiskutabel potential som vi alla borde utveckla.

Faktum är att om det är något som de större företagen har börjat värdera så är det “mental tuffhet”. Med andra ord, mental uthållighet plus en motståndskraftig personlighet.

Detta därför att i vår komplexa och tävlingsinriktade värld är det inte längre nog att vara briljant och talangfull. Vi måste använda alla våra resurser för att fortsätta växa inom vilket område, scenario eller omständighet vi än väljer.

Fågelholkar i träd

Fyra komponenter hos den motståndskraftiga personligheten

Peter Clough, professor i tillämpad psykologi på Manchester Metropolitan University, är en ledare inom studierna av den motståndskraftiga personligheten och mental uthållighet. I böcker som Developing Mental Toughness erbjuder han verktyg och psykometriska test för att utvärdera de fyra dimensionerna som utgör den här förmågan.

Vi måste även komma ihåg att ingen föds med en motståndskraftig personlighet. Ingen av dessa mentala inställningar eller interna styrkor finns där från födseln. De är snarare ett exceptionellt resultat av tankar, tillskrivningar och attityder som vi måste fortsätta att välja baserat på våra erfarenheter. Både framgångar och, givetvis, misslyckanden.

1. Förtroende, förmågan att tro på sig själv

Låt oss erkänna det, det finns ingen värre fiende än den som bor inom oss. Vår självbild är vad som bestämmer vårt beteende när allt kommer omkring. Därför kommer någon som ser sig själv som liten, svag, sårad och intrasslad i obeslutsamhet sällan uppnå någonting gott eller självuppfyllande. Personen kommer inte heller att möta svårigheter, motsättningar eller svårigheter särskilt väl.

Som Ralph Waldo Emerson sade en gång: det är självförtroendet i sig som är det första steget mot framgång och välbefinnande. Vi kan också formulera det så här: vårt liv är vår självkänsla.

För att kunna lita på oss själva och vår självkänsla har vi inget annat val än att åberopa modet att möta våra rädslor. Att föda vår självkänsla och att åsidosätta våra begränsande attityder.

Den motståndskraftiga personligheten

2. Självkontroll, någonstans mellan frid och positivitet

Den motståndskraftiga personligheten karaktäriseras inte alls av en hög kapacitet för självkontroll. Dessa personer har det på en medelnivå där de inser på fullaste allvar att de inte kan kontrollera allt. Allt som händer runtomkring dem eller vad ödet har till övers för dem… De inser att det ligger utanför deras kontroll.

En motståndskraftig person vet att en viss del av livet bestäms av osäkerheten. I denna försäkran om osäkerhet råder dock vägran att ge upp. Personen knyter an till sina egna känslor för att kunna möta vad som kan hända med mod.

Mitt i varje svårighet är det på så sätt alltid möjligt att uppnå nya mål och lära sig någonting nytt.

3. Den motståndskraftiga personligheten möter utmaningar utan rädsla

Mihaly Csikszentmihalyi sade en gång: förändringar är en del av livet. Att absorbera dem så gott vi kan är en motivation för vår personliga tillväxt.

Vi vet dock väl att utmaningar ofta kommer med den ovälkomna känslotrion rädsla, stress och ångest.

En motståndskraftig personlighet karaktäriseras mest av allt av en kognitiv flexibilitet och en förmåga att tolerera tvetydighet väl. Dessa personers inre vision, lugn och mognad, tillåter dem följaktligen att se varje utmaning inte som ett hot utan som en tid att samla ihop inre resurser för att skapa ett positivt och effektivt motstånd.

Uggla och kvinna

4. Engagemang i dig själv och dem runtomkring dig

Engagemanget hos personer med den motståndskraftiga personligheten går bortom dem själva och deras egen vinning. Ett definierande drag är deras autentiska sociala engagemang, deras känsla för enighet och samarbete. Detta djupa begär för altruism och socialt stöd gör dem ofta till en inspiration för andra.

Faktum är att bara deras närvaro och fokuserade och avslappnade attityd ofta sänker stressnivån märkbart i deras omgivning.

Enligt existentiella psykologer är en motståndskraftig person en autentisk person. Någon som ser på framtiden med säkerhet, fri från själviskhet och driven av en bestämd önskan för allas bästa.

Avslutningsvis kan vi konstatera att den här personlighetstypen för samman egenskaper och interna processer där motståndskraft finns i överflöd. Låt oss börja bygga de aspekterna hos oss själva idag.

Om vi inte kan välja våra livsomständigheter, kan vi åtminstone jobba på våra tankar och attityder. Vi kanske blir förvånade av hur mycket det kan förändra våra liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.