Den motståndskraftiga personligheten: 4 definierande drag

Den motståndskraftiga personligheten: 4 definierande drag

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2018

Att ha den motståndskraftiga personligheten är mer än att bara vara stark. Autentisk styrka är trots allt är inte en produkt av fysisk styrka, utan av en okuvlig vilja. En stark person vet inte hur man ger upp. De faller nio gånger och reser sig tio, de tillåter sig själva att misslyckas och slutar inte se hoppfullt på framtiden.

Medan vi alla har hört talas om den här personlighetstypen någon gång, är det intressant att veta att konceptet dök upp på 80-talet inom socialpsykologin.

Suzanne C. Kobasa, psykolog på universitetet i Chicago, ville veta vad som var speciellt med vissa människor. Människor som inte bara hanterade stress bättre, utan även lärde sig av svåra, krävande situationer.

“Mannen som reser sig upp är till och med starkare än han som aldrig fallit”:

-Viktor Frankl-

Den motståndskraftiga personligheten definierades på den tiden som en subtil kombination av biologiska komponenter och sättet som dessa människor tillgodogör sig av sina erfarenheter i samhället. Fokus har dock förändrats något sedan dess. 

Vi skulle kunna säga att det växte och att vi nu kan se en uppsättning egenskaper med odiskutabel potential som vi alla borde utveckla.

Faktum är att om det är något som de större företagen har börjat värdera så är det “mental tuffhet”. Med andra ord, mental uthållighet plus en motståndskraftig personlighet.

Detta därför att i vår komplexa och tävlingsinriktade värld är det inte längre nog att vara briljant och talangfull. Vi måste använda alla våra resurser för att fortsätta växa inom vilket område, scenario eller omständighet vi än väljer.

Fågelholkar i träd

Fyra komponenter hos den motståndskraftiga personligheten

Peter Clough, professor i tillämpad psykologi på Manchester Metropolitan University är en ledare inom studierna av den motståndskraftiga personligheten och mental uthållighet. I böcker som “Developing Mental Toughness” erbjuder han verktyg och psykometriska test för att utvärdera de fyra dimensionerna som utgör den här förmågan.

Vi måste även komma ihåg att ingen föds med en motståndskraftig personlighet. Ingen av dessa mentala inställningar eller interna styrkor finns där från födseln. De är snarare ett exceptionellt  resultat av tankar, tillskrivningar och attityder som vi måste fortsätta att välja baserat på våra erfarenheter. Både framgångar och, givetvis, misslyckanden.

1. Förtroende, förmågan att tro på sig själv

Låt oss erkänna det, det finns ingen värre fiende än den som bor inom oss. Vår självbild är vad som bestämmer vårt beteende när allt kommer omkring. Därför kommer någon som ser sig själv som liten, svag, sårad och intrasslad i obeslutsamhet sällan uppnå någonting gott eller självuppfyllande. Personen kommer inte heller att möta svårigheter, motsättningar eller svårigheter särskilt väl.

Som Raplh Waldo Emerson sade en gång: det är självförtroendet i sig som är det första steget mot framgång och välbefinnande. Vi kan också säga så här: vårt liv är vår självkänsla.

För att kunna lita på oss själva och vår självkänsla har vi inget annat val än att åberopa modet att möta våra rädslor. Att föda vår självkänsla och att åsidosätta våra begränsande attityder.

Den motståndskraftiga personligheten

2. Självkontroll, någonstans mellan fred och positivitet

Den motståndskraftiga personligheten karaktäriseras inte alls av en hög kapacitet för självkontroll. De har det på en medelnivå där de inser på fullaste allvar att de inte kan kontrollera allt. Allt som händer runtomkring dem eller vad ödet har till övers för dem… de inser att det ligger utanför deras kontroll.

En motståndskraftig person vet att en viss del av livet bestäms av osäkerheten. I denna försäkran om osäkerhet råder dock vägran att ge upp. De knyter an till sina egna känslor för att kunna möta vad som kan hända med mod.

Mitt i varje svårighet är det på så sätt alltid möjligt att uppnå nya mål och lära sig någonting nytt.

3. Möta utmaningar utan rädsla

Mihaly Csikszentmihalyi sade det en gång: förändringar är en del av livet. Att absorbera dem så gott vi kan är en motivation för vår personliga tillväxt. 

Vi vet dock väl att utmaningar ofta kommer med den ovälkomna känslotrion rädsla, stress och ångest.

En motståndskraftig personlighet karaktäriseras mest av allt av en kognitiv flexibilitet och en förmåga att tolerera tvetydighet väl. Deras inre vision, lugn och mogen, tillåter de att se varje utmaning inte som ett hot utan som en tid att samla ihop inre resurser för att skapa en positivt och effektivt motstånd.

Uggla och kvinna

4. Engagemang i mig själv och dem runtomkring mig

Engagemanget hos personer med den motståndskraftiga personligheten går bortom dem själva och deras egen vinning. Ett definierande drag är deras autentiska sociala engagemang, deras känsla för enighet och samarbete. Detta djupa begär för altruism och socialt stöd gör dem ofta till en inspiration för andra.

Faktum är att bara deras närvaro och fokuserade och avslappnade attityd ofta sänker stressnivån märkbart i deras omgivning.

För existentiella psykologer är en motståndskraftig person en autentisk person. Någon som ser på framtiden med säkerhet, fri från själviskhet och driven av en bestämd önskan för allas bästa.

Avslutningsvis kan vi konstatera att den här personlighetstypen för samman egenskaper och interna processer där motståndskraft finns i överflöd. Låt oss börja bygga de aspekterna i oss själva idag.

Om vi inte kan välja våra livsomständigheter, kan vi åtminstone jobba på våra tankar och attityder. Vi kanske blir förvånade av hur mycket det kan förändra våra liv.

Detta kanske intresserar dig
Myten om Fenix: vår fantastiska motståndskraft
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Myten om Fenix: vår fantastiska motståndskraft

Fenix är ett mytiskt väsen som kan lära oss viktiga saker om vår fantastiska motståndskraft. Ta del av ursprunget och se hur det relaterar till vår...