7 tips för att uppfostra motståndskraftiga barn

7 tips för att uppfostra motståndskraftiga barn

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Vi hade sparat oss själva mycket problem om vi hade utvecklat vissa egenskaper när vi var barn. En av dessa är utan tvekan att kunna vara motståndskraftiga. Det är nödvändigt att uppfostra motståndskraftiga barn redan från unga år. De måste inte vara äldre för att få denna värdefulla egenskap.

Kom ihåg att motståndskraft är den egenskap som låter människor överkomma svårigheter och bli starkare av dem. Barns problem kommer dock från en annan dimension än vuxnas. Men det innebär inte att man inte kan göra dem starkare.

“Män görs starkare när de inser att den hjälpande hand de behöver sitter på deras egen arm.”
-Sidney J. Phillips-

Vi kommer visa dig en serie med strategier som kommer hjälpa dig att uppfostra motståndskraftiga barn. Detta involverar enkla handlingar, ibland självklara, men som många gånger ändå glöms bort. Låt inte detta hända, du kan vara säker på att barnen kommer att vara tacksamma under hela livet för att du har gjort dem mer motståndskraftiga.

Uppfostra motståndskraftiga barn genom att lära dem att skaffa vänner

För att främja motståndskraften är det nödvändigt att man lär dem att skaffa sig vänner. Isolering är en faktor som främjar osäkerhet och rädsla. Ett isolerat barn är ett barn som vi bör uppmärksamma. Vi måste komma ihåg att det inte är alla barn som har en stor förmåga att hantera sociala situationer, så det hade varit bra att ge dem en hjälpande hand när det gäller detta.

Barn i resväska

Hur lär vi dem att skaffa vänner? Att inte ha vänner kan vara ett väldigt känsligt ämne för barn. Det är därför aldrig en bra idé att implicera att de är skyldiga till att denna situation har uppkommit. Om man gör det är det väldigt sannolikt att de kommer anamma en av följande två attityder: de kommer att stänga ner sig själva som skydd eller göra något desperat eller till och med farligt för att bli accepterade.

Barn som inte har några vänner är för det mesta osäkra. Så vi som vuxna måste stärka deras förmåga genom att berätta för dem allt det som de gör rätt i sociala situationer. Vi kan även rätta dem, men vi vill alltid fokusera på specifika beteenden och bara framför personer som barnen litar på.

Att lära hur man hjälper andra kommer att stärka dem

Solidaritet och samarbete är fundamentalt för ens emotionella utveckling. Om barnen lär sig att hjälpa andra kommer de att känna sig mer användbara och värdefulla. Detta kommer också stärka deras förmåga att utveckla empati. I framtiden kommer det att bli en av deras psykologiska styrkor.

Det bästa sättet att främja ett hjälpsamt beteende är att föregå med gott exempel. Först genom att hjälpa dem och uppmuntra detta beteende inom familjen. Att leka är ett bra sätt för dem att se fördelarna med att arbeta som ett team.

Uppfostra motståndskraftiga barn genom att lära dem att etablera och bibehålla en rutin

Att etablera en rutin är fundamentalt för barn, speciellt om de är mindre. Detta ger dem en känsla av säkerhet och stabilitet och minskar deras rädslor och ångest eftersom de vet vad som kommer hända härnäst. Rutiner låter dem även utvärdera om de lever på ett lämpligt sätt.

Att uppfostra motståndskraftiga barn

Det bör först och främst finnas en tid för att gå till sängs och en tid för att gå upp. Där bör även finnas fasta tider för att äta. Detsamma gäller för skolan, läxorna och även när det är dags att vila. Dessa tider bör bara ändras om det finns bra anledningar till att göra detta.

Att lära sig hur man tar hand om sig själv

Att uppfostra motståndskraftiga barn innebär också att lära dem att ta hand om sitt eget välmående. Detta innebär inte att de bör ta hand om sig själva, utan att de bör tänka på sitt fysiska och emotionella välmående när de är ensamma och inte har föräldrarnas skydd.

Det är viktigt att man när man ger dem mat även förklarar varför det är bra för dem och varför det är så viktigt. Det är även viktigt att betona vikten av sport, skratt och hygien. Övning kommer med tiden att ge färdighet.

Att lära sig hur man vilar

Vila är lika viktigt som arbete. För att klara av aktiviteter är det bra att kroppen är utvilad och att sinnet är klart. Det är exempelvis inte bra att studera mycket om vi inte låter sinnet assimilera och hantera all den kunskap som vi tar in.

Måne

Som vi tidigare har tagit upp bör du föregå med gott exempel och även ta dig tid till att vila. Att vila innebär å andra sidan inte nödvändigtvis att man inte gör något. Man kan många gånger dra fördel av att göra aktiviteter som inte kräver någon stor uppmärksamhet.

Uppfostra motståndskraftiga barn genom att lära dem hur man sätter upp mål

Det är bra för barnen att lära sig hur man sätter upp mål som går i linje med ens förmågor och resurser. Faktumet att de lär sig hur man sätter upp mål som kommer vara fysiskt krävande men samtidigt uppnåbara, kommer att stärka deras självkänsla, både under barndomen och under hela deras liv.

Det är viktigt att det är mål som ger dem någonting. Istället för att exempelvis be dem att få ett visst betyg i skolan hade det varit bättre att sätta upp målet att lära sig några studietekniker och att de övar dessa tekniker några minuter per dag. Få dem att förstå att detta är en vinst i sig.

Att lära sig se svårigheter som utmaningar

Det finns många små vardagliga sysslor som barn kan uppfatta som svåra. Kom ihåg att de är känsliga och omogna. För dem kan det exempelvis vara väldigt frustrerande att inte kunna nå en burk på en hylla.

Målad kvinna

I detta fall är det en bra idé för dig att omvända det ‘stora problemet’ till något litet som kan lösas. Visa med din attityd att de inte behöver oroa sig. När de är äldre bör du utvärdera situationen med dem för att se hur den kan lösas.

Om du tillämpar dessa enkla tips kommer du att uppfostra motståndskraftiga barn, och detta är en gåva som kommer hjälpa dem att undvika många problem i framtiden. Denna uppgift är dock en av de största utmaningarna inom barnuppfostran.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.