Lär dig att njuta av nuet, det är med dig resten av livet

Lär dig att njuta av nuet, det är med dig resten av livet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Nyckeln till lycka verkar vara relaterad till att använda alla våra sinnen och uppmärksamma den information vi får från dem, och därmed utveckla en fullständig medvetenhet. Många studier inom den positiva psykologin har visat att psykologiskt välmående kommer från förmågan att fokusera vårt sinne på vad som händer i stunden vi befinner oss i. Med andra ord att kunna njuta av nuet.

Att leva i och njuta av nuet kräver en konstant och progressiv ansträngning i våra sinnen, som naturligtvis lutar sig mot distraktioner. Vi lever för nästa sak som kommer att hända oss och detta leder oss till emotionella svårigheter.

När våra sinnen konstant är oroade för framtiden, kommer ångesten att ta över nuet, och när våra sinnen är förankrade i det förgångna kommer ledsamhet och förtvivlan att ta över våra dagar.

Vi är ömtåliga när vi inte stannar upp för att ställa oss själva frågor om det förgångna och framtiden, och vi är starka när vi upplever varje dag utan rädsla. Det förgångna och framtiden existerar bara i våra tankar; och med detta, finns det riktigt verkliga i nuet.

“Håll dig inte kvar i det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera sinnet på den nuvarande stunden.”

-Buddha Gautama-

Att leva i och njuta av nuet modifierar vår hjärna

Dr. Andrew Newberg, en neuroforskare vid Thomas Jefferson University, och Mark Robert Waldman, expert inom kommunikation, hävdar att man genom att leva ett liv fokuserat på nuet kommer att förändra sin hjärna. Ordet “nuvarande” eller “nuet” har kraften att influera regleringen av fysisk och emotionell smärta.

Kvinna i solsken

När vi bara fokuserar på de nuvarande uppgifterna kommer vi att förändra hur hjärnan fungerar. Att fokusera på livet på detta sätt kommer att stärka våra kognitiva förmågor, vilket bidrar till att förstärka områden i vår frontallob.

Att använda positiva ord som är fokuserade på vad vi gör kommer att aktivera hjärnans motivationscenter, vilket får dem att handla. I det motsatta fallet, när vi använder ord som påminner oss om det förgångna eller förväntar oss det som vi kommer att göra, kommer vissa neurokemikalier som kortisol att bidra till stress och ångest.

När vi använder negativa ord för att komma ihåg vårt förgångna, kommer hjärnans rädslocenter, amygdalan, att aktiveras. När dessa ord blir till rädsla, aktiveras rädslan, även om situationen som orsakade detta inte längre föreligger.

Människor är programmerade till att oroa sig. Det är en del av vår primitiva hjärna som skyddar oss från farliga situationer. Faktum är att det som var viktigt för vår överlevnad för 10 000 år sedan idag leder till ångest när vi bemöter något vi inte kan förändra eftersom det inte existerar än och antagligen inte kommer att göra det.

Du bör även veta vad du gör hela tiden; det är där man hittar den riktiga kraften.

Vi kan bara uppleva lycka i nuet

Vi kan föreställa oss att vi kommer att vara lyckliga en dag eller komma ihåg de gånger när vi var det. Men sanningen är att vi bara kan vara lyckliga i det tillfälle som vi upplever.

Men att acceptera saker som de är, utan att döma dem eller fokusera på dem i våra sinnen i nuet, är ett sätt att kontrollera vandrande tankar som drar oss bort från ett fullt medvetande. Om vi inte kan undvika att de uppkommer, måste vi iallafall släppa dem när de visar sig, och inte hålla fast vid dem.

Klocka

Att komma ihåg de negativa omständigheterna från det förflutna reducerar vår entusiasm och optimism. Därmed förbittrar det vårt nu, vilket begränsar vår potential och vår energi. Även minnen rörande positiva omständigheter, om de är återkommande, påverkar vår glädje i nuet. Detta eftersom de också för med sig en känsla av nostalgi, idén att en tid i det förflutna var bättre.

Nuet är den enda plats där vi kan handla i enlighet med vår verklighet och där vi hittar möjligheter. Det första steget för att ansluta till detta involverar att man kontrollerar handlingar som andningen. Det är nämligen bara genom denna medvetna ansträngning som våra sinnen kommer att öppnas.

Bilder av Claudia Dinora.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.