Meditation: Att vara medveten om ditt sinne

Meditation: Att vara medveten om ditt sinne

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Konsten att meditera involverar mycket mer än att bara lugna sitt sinne och tänka på sina känslor. Att isolera sig själv på en fridfull plats, utveckla meditation som en vana och koncentrera sig på att lära sig att meditera har inte någon riktig mening om du inte kan integrera den i ditt vanliga liv.

Meditation går utöver att använda din tid till att praktisera den och lära dig hur man koncentrerar sig. Det måste därför bli till en vana som du integrerar i ditt liv, för att skapa en inre förändring, med den sanna intentionen av att bli till en bättre person mot din omgivning, mot naturen och mot alla varelserna på jorden.

Din kunskap och dina uppfattningar motverkar att du uppnår ett klart sinnestillstånd, som är känsligt för allt runt omkring det. Meditation för dig till ett sinnestillstånd som är fritt från mentalt ljud och som leder till ett uppvaknande som gör dig mer medveten om hur allt detta kan påverka dina relationer och ditt beteende.

“Att jogga, dansa, simma – allt kan vara meditation. Min definition av det är: när din kropp, ditt sinne och din själ fungerar tillsammans i rytm så är det meditation.”

-Osho-

Lär dig att lära känna dig själv

Att meditera involverar mer än bara sinnet. När ditt sinne är lugnt anländer du till ett tillstånd av klarhet som gör det enklare att ta bort fördomar som stör dina tankar. På det sättet kan du träna ditt sinne till att bli mer känsligt och intelligent.

Meditera

“Man måste vara medveten om oordningen inom en själv, medveten om motsägelserna, de dualistiska kamperna, de motsatta önskningarna, medveten om de ideologiska målen och deras brist på realism. Man måste observera ‘det som är’ utan att fördöma, utan att döma, utan att evaluera.”

-Krishnamurti-

När du lär känna ditt inre jag och uppmärksammar hur det handlar och influerar dig, kommer det att börja försvinna när du observerar det, och när det är borta kommer ditt sinne att ordna upp sig. Och det kommer att göra så genom att uppmärksamma din nuvarande upplevelse, och öka möjligheterna för potentiell inlärning.

Har du någonsin märkt hur din erfarenhet har blivit kontaminerad av dina tankar? Om du kan hålla ditt sinne lugnt, kommer du att kunna uppleva saker utan restriktioner och acceptera saker som de är.

Utövande av meditation för dig i kontakt med din sanna natur

Meditation är inte en teknik att praktisera eller en färdighet som du får med ditt sinne, men det kräver heller inte ansträngning. Meditation står över all mental aktivitet och kan observera denna aktivitet. Meditationen börjar vid sinnets begränsningar.

Vi använder våra sinnen till att lära oss och uppnå mål, men genom att meditera anländer vi till vår sanna natur. Vi erkänner vårt renaste tillstånd, vilket finns kvar trots alla erfarenheter och omständigheter. Det är så du anländer till integreringen av vad du är bortom dina handlingar och dina personliga framgångar. Du kommer i kontakt med din sanna natur genom att meditera eftersom du finner ditt sanna jag.

“Meditation är ett tillstånd av klarhet, inte ett sinnestillstånd. Sinnet är förvirring. Sinnet är aldrig klart. Det kan inte vara det. Tankar skapar moln runt omkring dig – de är subtila moln. En dimma skapas av dem, och all klarhet försvinner. När tankarna försvinner, när det inte finns några fler moln runt dig, när du är i enkelheten, så uppstår klarheten.”

-Osho-

Händer

Målet med att meditera är att lära känna dig själv

Att lära känna dig själv genom meditation involverar att du uppmärksammar all din mentala aktivitet i form av tankar och känslor. Du blir därför till en observatör av hela upplevelsen och det är så du upptäcker dig själv.

När du förstår din mentala aktivitet, låter du ditt undermedvetna komma upp spontant. Det är så som du kan frigöra dig själv från det ljud som förvirrar dig och som invaderar ditt medvetande. Du skalar av de lager som förvirrar din syn och fångar världen runt dig på ett klarare sätt.

“Kontroll implicerar resistans. Snälla följ detta lite. Koncentration är en form av resistans, fokusering ner till en viss punkt. Och när sinnet tränas till att koncentrera sig helt på en sak, då förlorar det sin elasticitet, sin känslighet, och blir helt oförmöget att ta in livets hela fält.”

-Krishnamurti-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.