Vikten av emotionell intelligens hos lärare

Emotionell hantering hos lärare är extremt viktigt. Det förebygger stress och hjälper dem hantera komplicerade situationer i klassrummet utan att eleverna påverkas.
Vikten av emotionell intelligens hos lärare
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Lärare som skäller ut sina elever, som saknar empati, som bestraffar dem istället för att säga “jag finns här för att hjälpa” och som aggressivt konfronterar sina elever, saknar emotionell intelligens. Och emotionell intelligens är otroligt viktigt för lärare.

Dessa beteenden är resultatet av deras oförmåga att hantera sina egna känslor. Vi lär oss inte detta hemma eller i skolan, vilket är anledningen till att så många människor saknar dessa färdigheter för emotionell hantering.

Att sätta oss i lärarnas skor

Vi skrev inte denna artikel för att peka anklagande fingrar mot lärare. De flesta av dem gör så gott de kan med de resurser de har. I många fall leder dock avsaknad av emotionell intelligens hos lärare till ökad ångest inför utmaningar, som elever med problem i hemmet, föräldrar som inte kommer till utvecklingssamtal eller föräldrar som är för krävande och alltid frågar varför deras barn har “låga” betyg.

Varje dag uppstår fler fall med mobbning i skolorna. Vem förbereder lärarna på att tackla dessa situationer? Nästan ingen av dem har erfarenhet av emotionell hantering av problematiska grupper. Men den övervägande majoriteten har upplevt dessa situationer.

Emotionell hantering av en problematisk grupp börjar med hanteringen av lärarens egna känslor. Lärare blir inte till maskiner när de kliver in i klassrummet, och de lämnar inte sina känslor utanför dörren. De lär med sina egna drömmar, men även med sin egen oro.

Å andra sidan slutar många plugga för att lärarna förlorat sin entusiasmLärare kan alltså verkligen influera elever, så pass att eleverna kan gagnas av att läraren förändras till det bättre. Därför är emotionell intelligens väldigt viktigt hos lärare.

“En lärare påverkar evigheten; han kan aldrig se vart hans inflytande slutar.”

-Henry Adams-

Elev med problem

Grundläggande färdigheter för att förbättra emotionell intelligens hos lärare

Emotionellt intelligenta personer har fem grundläggande färdigheter. För att beskriva dem alla har vi inspirerats av Saloveys verk, som organiserade dessa färdigheter i följande ordning:

  • Självkännedom: att känna dina egna känslor och relationen de har med dina tankar och handlingar kommer hjälpa dig att bli mer självmedveten.
  • Emotionell kontroll: den låter oss dominera impulsiviteten som kan uppstå i stressiga eller kaotiska klassrumssituationer.
  • Förmågan att motivera: den hjälper lärare att förstå hur de ska motivera sig själva, vilket därefter låter dem motivera sina elever.
  • Empati: den hjälper lärare att kommunicera med sina elever och förstå dem. För kanske befinner sig eleven som inte öppnar boken i klassrummet mitt i en skilsmässa.
  • Sociala och ledarskapsmässiga förmågor: de gör det möjligt att interagera på effektiva sätt med eleverna och att göra det utan att förlora auktoritet.

“Barn är som blöt cement. Det som faller på dem gör ett avtryck.”

-Haim Ginott-

Lärare bland barn

Emotionell intelligens hjälper till att skydda mot stress

Emotionell intelligens hos lärare hjälper dem att tackla vissa stressiga situationerdär deras handlingar kan påverka elevernas inlärning och välmående. Det hjälper dem även att hantera de nya utmaningar som kommer med problematiska grupper av elever, fullsmockade klassrum och brist på motivation.

Vi lever i ett samhälle där det är viktigt att lära ut värderingar och hantera elevers problem på ett mer förstående sätt. Lärare har mer inflytande än vi tror.

Men vi får inte glömma att vi var elever för många år sedan. Vi hade därmed våra egna problem och brukade tänka att “ingen förstår mig”. Hur härligt hade det inte varit om vi istället för att få nedvärderande blickar från vår lärare, hade fått ett samtal vid slutet av lektionen där vederbörande visade att vi är speciella och gav oss stöd?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.