Har du någon gång förälskat dig i hopp och drömmar?

Har du någon gång förälskat dig i hopp och drömmar?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Det har nog hänt oss alla att våra partners olika vanor och beteenden börjat irritera oss efter några år. När du blickar tillbaka kan du se att du redan från början visste att din partner betedde sig så, men att du inte lade så stor vikt vid det. Anledningen är att du förälskat dig i hopp och drömmar.

Förälskelseprocessen kan få oss att löpa amok. Den kan förblinda och beröva dig på allt förnuft, så till den milda grad att du kan tänka dig att göra galna saker för den andra, som du ser som perfekt. Det är svårt att inse att verkligheten dock inte ser ut så. Denna perfektion existerar bara i din tankevärld. Dina känslor, förväntningar, hopp och drömmar har förblindat dig. Saker och ting är inte som de verkar.

När du förälskat dig i hopp och drömmar

Om vi tror att en person har förändrats måste vi fundera över huruvida vi såg personen som han eller hon verkligen var från början. Troligtvis är svaret “nej”. Under den inledande fasen i relation kan du skapa en bild av din partner som får dig att se henne som omåttligt vacker – som perfektion och fullkomlighet i mänsklig form.

Ingen är perfekt, och det skulle du ha tänkt på. Hursomhelst blir den där bilden du skapar av henne, som grundas i din djupa kärlek för henne, en del av dig och en del av din verklighet. På så sätt slutar det med att du tror på din egen lögn och ignorerar attityder som irriterar dig eller som du inte gillar. Detta är faktiskt själva grunden till varför folk har en tendens att upprepa skadliga relationsmönster.

Förälskat sig innerligt

“Det är bättre att vara fri. Bättre att vara ensam och ta en promenad i denna hög av ingenting än att klamra sig fast vid falska förhoppningar och senare vakna upp med en handfull krossade drömmar…”

-Edwin Vergara –

Johans historia

Johan var väldigt förvirrad och trött på allt. Han tvekade mellan att fortsätta förhållandet eller avsluta det en gång för alla. Det verkade som om allt exploderat. Plötsligt verkade det som om det inte fanns någonting han gillade med sin partner. Hennes klagomål, hennes manier… Allting tärde på hans tålamod. Han ville se situationen från ett annat perspektiv för att få reda på vad som faktiskt hade hänt, men han kunde inte.

Vad som hände med Johan var att allt först verkade underbart i förhållandet. Han såg sin partner som en vacker, perfekt, ansvarsfull och väldigt god person. Hur som helst förändrades allt med tiden, utan att han visste varför. Personen han blivit förälskad i hade dåliga dagar som Johan fann outhärdliga. Svängningar i humöret, absurda klagomål…

Johans partner var inte bekväm med förhållandet och visste inte hur hon skulle hantera vad som skedde utanför det, till exempel arbetsrelaterad stress. När Johan talade med sin vän om det verkade det som om han refererade till två olika personer. Så pass att personerna han talade om faktiskt inte existerade – de var inte verkliga.

Förälskat sig i hopp

Johan såg inte sin partner som hon var, det hade han aldrig gjort. Inledningsvis hade han förälskat sig i hopp och drömmar som han hade om förhållandet. Han hade bara sett henne som perfekt, hans känslor hindrade honom från att se några nackdelar. Han såg inte sin partner som hon var. Hans känslor tillät inte det. Johan hade aldrig lärt känna den han var tillsammans med.

Att lära sig att se andra som de är

Att lära sig att se andra som de är är svårt, men inte omöjligt. Är det inte sant att du inte har samma förväntningar på en vän som på en partner? Detsamma gäller syskon om du har några. Du ser dem som de är, deras goda och dåliga sidor medräknat.

När du inleder en relation med en annan person ser du dock enbart dennes goda sidor i början. Med tiden kommer du att fokusera mer på de dåliga. Detta skapar allvarliga problem och kan förändra relationen drastiskt.

Det viktiga är att vara medveten om att när du förälskar dig, är bilden av din partner en förvrängning som lutar mer åt det perfekta hållet. Om du vet att detta inträffar och räknar med det från början, öppnar det dörren till en annan verklighet, i vilken personen har bra och dåliga sidor. Det är även viktigt att komma ihåg att precis som den andra personen har attityder och beteenden som vi älskar, kan det även finnas sådana vi inte gillar alls. Detta är något vi inte ser när du endast har förälskat dig i hopp.

Förälskat par

Har du någonsin råkat ut för detta? Du ska inte klandra dig för att du har förälskat dig i hopp och drömmar. Romantisk kärlek får detta att inträffa. Men när vi inser det och blir medvetna om det, kan vi göra någonting åt det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.